خبر یک

برگزیده برای شما

برترین‌های امروز

علمات

مجتبی آقایی - علمات، يکی از مشهورترين ابزارهای مرسوم در آيين‌های سوگواری امام حسين(ع) است. درباره‌ی آن، به خطا، رانده‌اند...