خبر یک

برگزیده برای شما

برترین‌های امروز

جوادجمشیدی: با بسیج تمامی امکانات و پتانسیل ها درخدمت استاندارجدید هستیم / هیچ سهمی از استاندار جدید مطالبه نخواهیم کرد.

خبر پارسی - جوادجمشیدی درحاشیه گردهمایی سراسری روسای ستادهای انتخاباتی کل کشور دکترروحانی که صبح امروز(شنبه 20 مهرماه)درشیراز برگزار شد،با...