خبر یک

برگزیده برای شما

برترین‌های امروز

کجا در شیراز واکسن آسترازنکا می‌زنند؟ / برنامه کاری مراکز واکسیناسیون علیه کروناویروس در شیراز «روز یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰»

برنامه کاری مراکز واکسیناسیون علیه کروناویروس در شیراز «روز یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰» مرکز سرداران با تزریق واکسن های اسپوتنیک،...