کامیاب بیانیه صادر کرد: ممنون که بار مسئولیت از دوشم برداشتید/هیات فوتبال را نحیف تر از هر زمانی رها کردند و از صدقه سری فوتبال فارس کرسی بالاتر گرفتند/ نیرنگ های افراد معلوم الحال در اعتماد دوستان به من خللی ایجاد نکرد

خبر پارسی – حیدر علی کامیاب با صدور بیانیه ای اعتراض خود را نسبت موانع حضورش برای انتخابات هیات فوتبال فارس اعلام کرد و نوشت : ممنون که بار مسئولیت و تکلیف را از دوشم برداشتید.

در این بیانیه که لحن تندی نسبت به هادی آیت الهی رئیس سابق هیات فوتبال فارس دارد،آمده است:

دیرگاهی است به خود نهیب زده بودم مرا با کشتی به گل نشسته فوتبال فارس کاری نباشد اما تیره روزی های این رشته ورزشی در این استان پهناور و اصرارهای دوستان ، مرا به میان گود کشاند. نمی خواستم پا در رکاب مرکبی بگذارم که سوارکار قبلی آن را نحیف تر از هر زمانی به امان خدا رها کرده و کرسی خود در جایی بالاتر  که از صدقه سری فوتبال فارس به دست آورده را دو دستی چسبیده و زخم های فوتبال این استان ، دلش را هم زخمی نمی کند.

با همان اصرارها و با بررسی اوضاع آمده بودم تا بساط خودخواهی ها و خود محوری ها و سپردن امور به غیر شایسته ها برچیده شود. می خواستم فوتبال استانم دارای اعتبار و شان و شوکت گذشته اش شود اما انگار کارگردان های این سیاهی ها نمی خواهند اجازه بدهند کسی وارد میدان شود که گذشته تلخ شان را شخم بزند و از میراث حقیر و خرمن سوخته بر جای مانده شان پرده بردارد.

به هر شیوه ای دست زدند و با هر روشی تلاش کردند تا مانع از حضورم در انتخابات فوتبال فارس شوند. خود را صاحب مقام و زور می دانند و اتفاقا به سبب همین مقام داشتن چنین  افرادی است که یک سرمربی خارجی حکمران واقعی فوتبال ایران می شود و از ضعف مدیریت حضرات کمال بهره را برده و در همه عرصه ها اسب خود را می تازاند. تحقیر فوتبال تا کجا؟

آنچه در ایام ثبت نام از کاندیداها و اتفاقات بعدی آن دیدم به من ثابت کرد که برخی خود را قیم فوتبال استان می دانند. کسانی که فوتبال فارس را با ۴ تیم فوتبالی طراز اول و دوم و چهار تیم فوتسال در رده های اول و دوم کشور تحویل گرفته و حالا که این فصل هم با آنها کلید خورده بود و به بیچارگی های فوتبال استان افزوده اند دیگر کورسویی از فوتبال و فوتسال مان در لیگ های برتر دیده نمی شود، چه جوابی برای مدیریت ناکارآمد خود دارند؟ آنها باید در محکمه افکار عمومی جوابگو باشند. آنجایی که با تقلب و آرای مخدوش برای تکیه بر صندلی دست و پا می زدند و همه ایران شاهکارهایشان را می دید و به ریش فوتبالمان می خندید را فراموش نکرده ایم. ماحصل آن رای های پر از تقلب و فریب چه شد؟ یکی را قانون وادار به استعفای محترمانه کرد و یاران غارشان هم ثمره کارهایشان را دیده اند.

آنچه می نویسم به سبب این نیست که نتوانسته ام وارد کارزار انتخابات شوم. روز اول هم اصراری به حضور در این وادی نداشتم چون می دانستم ساختن این خرابه مرا از زندگی عادی ام هم دور می کند اما نمی شد در مقابل خواسته دوستان پاسخ منفی داد.من رای اعتماد خود را از اعضای مجمع وآن نامه  ۴۱ نفر صاحب رای گرفته ام و همین برایم کافی است و در برابر اعتماد آنها سر تعظیم فرود می آورم و بر خود می بالم که نیرنگ های افراد معلوم الحال در اعتماد دوستان به من خللی ایجاد نکرده است. این اعتماد و آن نامه پاسخی بود بر رفتارهای آنهایی که قبلا برای کسب رای ،همین تعداد افراد را حتی با احتساب افراد تقلبی هم نتوانسته بودند زیر یک سقف جمع کنند.  حال که اجازه حضور در انتخابات را به من نداده اند احساس می کنم بار مسئولیت و تکلیف از دوشم بر داشته شده است و از امروز در نقش یک هوادار می توانم برای سربلندی فوتبال به گل نشسته فارس دعا کنم.

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است

با ریشه چه می کنید؟

گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده ای

پرواز را علامت ممنوع می زنید

با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟

گیرم که می کشید

گیرم که می برید

گیرم که می زنید

با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

 لازممیدانم از کلیه دوستانی که در طول این مدت علاوه بر حمایت همراه اینجانببودند خصوصا روسای هیاتهای فوتبال شهرستانها ، اعضای مجمع فوتبال استان ،اصحاب رسانه های ورزشی استان ، مدیرکل ورزش و جوانان استان و سایر همکاراندر آن دستگاه ، وکیل و نماینده حقوقی حقیر در تهران ، سرپرست هیات فوتبالاستان فارس و همکارانش در آن هیات ، پیشکسوتان فوتبال استان و نهایتا ازتیم کاری حقیر که چندماهی است وقت خود را صرف تهیه و تدوین برنامه برایفوتبال استان کردندقدردانی و تشکرنمایم . به امید کوتاه شدن دستهای ناپاکاز فوتبال فارس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.