نمی‌خواهیم از استاندارمان قطع امیدکنیم

خبر پارسی – سایت سلام نو (اینجا) در گزارشی به نقل از یکی از خوانندگانش نوشته :
سلام دوستان به باورما «هنوزهم زوداست که ازاستاندارمان قطع امیدکنیم
چرا؟؟؟ چون!!!
۱ – آقای دکتراحمدی همکاراستاندار «خاتمی» بوده، معاون سیاسی دردولت اصلاحات بوده ومسئولیت‌های مهم دیگری نیز داشته است—پس حداقل بایدبا «صداقت» خاتمی ویارانش و دیدگاه وانتظارات هواداران اصلاحت آشناباشد—لذااصل «اعتماد» حکم می‌کندکه آقای دکترهرچندهم بارعایت جوانب احتیاط، امادرمسیراصلاحات ورضایت خیل امیدواران به دولت «… وامید» گام بردارند!
اگرچنین باشد «که انشاالله هست!» شفافیت، صداقت وبویژه وفای به عهدکه ازصفات برجستهٔ خاتمی ویارانش می‌باشد، آقای دکترهم بی‌شک ازآن بهره‌مند است، ووعده‌هایی که قبل ازانتصاب به سمت استانداری به حامیان دولت، فعالان اصلاح طلب و شخصیت‌های بانفوذ دادندونهال امیدوانتظاری که آن زمان دردل اکثریت «رای دهندگان به روحانی» کاشتند ازدیدایشان مخفی نمانده ودرذهن سیاسیشان محونخواهدشد.
۲آقای دکتراحمدی استاندار «روحانی» ست، پیش ازاینکه خودرامدیون ووامدار دیگران، امثال نمایندگان مجلس، شخصیت‌های بانفوذو… وحتی وزیرکشوربداند، حداقل عقل سیاسی حکم می‌کندکه به اجرای خط مشی روحانی مقیدباشد و بیقین باعمق مفهوم اقدامات معنی داررئیس دولت درمواردی چون (معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس—بویژه جایگزین وزرائی که رای اعتمادنگرفتندبخصوص درارتباط باوزارت علوم و…) بیش ازدیگران آشناهسند،
لذا قاعدتا بایدبرای دکترتحقق مشی روحانی ازحصول رضایت بانفوذهاواقدامات مصلحت جویانهٔ بی‌نتیجه ارجحیت داشته باشد.
۳ – دکتراحمدی بیقین بیش ازشهروندان معمولی، عمق پیام اقدامات معنی دارو «اکثریت محور» معاون اول رئیس جمهور، انتصاب وزارای پیشنهادی رای اعتمادنگرفته ازمجلس درسمت‌های حساس وکلیدی، خطاب جنجالی وهدفمنددکتر روحانی به دانشگاهیان که «چرابیسوادان بنویسندوبگوینداماشما…!!!»، خطرکردن هاو (دل به دریازدن‌های) ظریف، وزیرعلوم و… که بعضی ازآن اقدامات۹۰درصدممکن بوده وهست به حذفشان ازوزارت منجرشودواقداماتی این چنینی ازدیگر دولت مردان که کمترین پیام همهٔ آن‌ها «حرکت درمسیرمطالبات اکثریت وحصول رضایتمندی حماسه سازان۲۴خردادمی باشدرارصدفرموده ومدنظردارند
۴استاندار دولت اعتدال باسوابق طولانی درکار «سیاسی—اجتماعی» واطلاعات کامل و‌شناختی که ازروحیهٔ ایرانیان بخصوص «استان فارسی‌ها» دارندمطمئناباورمی کنند که ملت هوشیار ونجیب استان فارس پیمان اخوت دائم باهیچکس ندارند، اگرچه محجوبانه صبرو تحمل زیادمی کنند، ولی اگربه نتیجه برسندکه تذکرات خیرخواهانه وصبرجمیلشان به «اصلاح» منجرنخواهدشد، باشیوه‌های مدنی که ازسیرهٔ امام علی (ع) وفرزندانش، خمینی کبیروپیروانش و… آموخته‌اند، بقول قدیمی‌ها «قبایشان پشتوروندارد» لذاآگاهانه چترحمایتی خودراجمع کرده وآنجاکه قانون اجازه «حماسه سازی» داده بخوبی باورخودراعملی می‌نمایند.
آقای دکترهم که ابتدای عمرموثرسیاسیشان می‌باشد وسمت استانداری فارس پلهٔ اول ارتقائات بعدیشان محسوب خواهدشد، حتما بیش از افرادعادی متوجه هستندکه «آیندهٔ سیاسی ایران وسیاسیون» بدون تردید باهمت وارادهٔ نسلی رقم خواهدخوردکه خط مشی حرکتی وافکار «سیاسی-اجتماعیشان» به امثال خاتمی، روحانی، ظریف ونزدیکتراست.
۵ونهایتاخاستگاه دکتراحمدی مهدراد مردانی بوده که افتخار ازخودگذشتگی و جان فشانی برای حفظ دین، میهن وملت راداشته‌اند، ایشان بالاری‌های شجاع که افتخار پیش قراولی مجاهدین درراه استقلال کشوروسرافرازی تاریخی ملت ایران رادارند، بامهری‌های نستوه هم چون آیت الله مهری بزرگ که دراوج استبداد ستمشاهی به نمایندگی امام راحل درتوزیع وگسترش افکار وفرامین وی (حضرت امام) واوجگیری انقلاب نقش تعیین کننده وانکارناپذیرایفامی کردندومجاهدینی دیگرازسرزمین مهرکه پس ازپیروزی انقلاب وتاهم اکنون محرومیت‌ها، تهمت هاوبسیاری ناروا‌ها رابجان خریده وازراه امام، حقوق شهروندان، حاکمیت اکثریت و… دفاع می‌کنند همگام بوده وانشاالله هستند.
لذابعیداست دراین مقطع حساس وسرنوشت سازدولت «اعتدال» آقای دکتراحمدی مایل نباشند ازخود اثرسیاسی موثر ونام نیک جاودانی برای آیندگان باقی نگذارند.
این است که بازهم تکرارمی کنیم:
«هنوزهم نمی‌خواهیم ازاستاندارمان—دکتراحمدی—قطع امیدکنیم»!

3 دیدگاه برای “نمی‌خواهیم از استاندارمان قطع امیدکنیم

  1. باسلام این روزها بصورت ناجوانمردانه ای استاندارمحترم موردهجمه وحمله افرادی قرارگرفته که هنوز دوستشان دارم وهنوز روی مباحث اصلی سیاسی وخدمت به کشور وایران با انان همنظرم اما تعجبم ازاین است که این دوستان چرا اینکار را دارند می کنند مگر حتما من باید مدیر شوم مگر ملااک ضعیف یا قوی ، خوب یا بد همفکر یا غیر همفکر بودن مدیر شدن من وشما هست برای ما هیچ وقت هدف وسیله راتوجیه نمی کند چرا به واقعیت ها توجه ندارید، لطفا اب به اسیاب جبهه پایداری و….نریزید دوست همیشگی شما

    1. آب را کسی به آسیاب پایداری ها می ریزد که پایداری ها را در سمت های مختلف در استان یا ابقا می کند یا منصوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.