لزوم تبین تعریف جدید ازرابطه اصلاح طلبان با دولتمردان /فرمول بازی تغییر کرده است

خبر پارسی – جواد شلتوک کار – شاید زمانی که  دکتر محمد ابراهیم انصاری لاری با نگارش نامه معروفش خبر انصراف از کاندیداتوری استانداری فارس را رسانه ای کردواز اصلاح طلبان خواست تا سطح توقعاتشان را از دولت تدبیر وامید تعدیل کنند،بسیاری براستاندار اسبق فارس خرده گرفتند که چرا انصاری‌لاری از حامیان و موافقان دولت خواسته تا  قدری از خواسته‌ها و آرزوهای خود کوتاه بیایند و واقعیات فارس و وجود گرایش‌ها و سلایق سیاسی متفاوت و مخالف دولت را هم باور کرده و هم تحمل کنند.

نکته ای که استاندارسخنوردولت خاتمی خیلی ظریف به آن اشاره کرداین بودکه علیرغم “نه “معنا مردم در انتخابات خرداداخیر به سیاست های دولت دهم هنوز هم  مخالفان دولت جدید که اتفاقا صاحب موقعیت و نفوذ هم هستند در فارس تصمیم گیرنده هستند.

نکته ای که اصلاح طلبان و حامیان دولت روحانی می بایست بیش از پیش به آن توجه کنند.

یک دوره گذار

شاید ۸سال به حاشیه رانده شدن وبی مهری به  اصلاح طلبان توسط مدیران دولتی که لقب دولت مهروزرا برای خود انتخاب کرده بود،یکی از عوامل مهمی بود که اصلاح طلبان، دولت روحانی را دولتی برای بهبود فضای سیاسی کشور یافتند و به اذن برزگانی چون آیت الله هاشمی و سیدمحمدخاتمی و با حرکت قابل تحسین عارف رای بنفش در صندوق انتخابات ریختندومنتظر استشمام شمیم حرکت اعتدالی درفضای سیاسی کشورشدند.

دراینکه تفکرحاکم بر دولت یازدهم درحوزه سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد،اجتماع و فرهنگ بیشترین قرابت را با دولت اصلاحات دارد هیچ شکی نیست،قرابتی که مخالفان دولت به شدت منکرآن هستندو ازاین راه به دنبال ایجادفاصله بین دولت و عقبه ۲۱ میلیونی اش !!!

اما درصد بالایی ازآن ۲۱میلیون نفرباید قبول کنند که کشوردرحال گذشتن از دوره گذاراست.دوره گذاری که یک سویش تفکرتک صدایی است و سوی دیگرش استفاده از تمام استعدادها و توانایی ها.

فارس و این دوره گذار

شایددرابتدا سیدمحمد احمدی گزینه ایده آل اصلاح طلبان دو آتشه برای به دست گرفتن کلیداستانداری فارس نبود،اما انتصاب وی به بدنه ی اصلاح طلبان ومسئولیش در دوران استانداری انصاری لاری بهانه ای بود برای حمایت ضمنی چپ گرایان استان از دیپلماتی که خسارات وارده براستان فارس رادردوران مدیران احمدی نژادبیش از خسارت وارده برپیکر این استان در طول ۸ سال جنگ تحمیلی می داند.

احمدی با حمایت برخی از اصلاح طلبان وقانع شدن دیگر اصلاح طلبان به فارس آمد تا به گفته ی خودش فضای سیاست زده استان را به ساحل آرامش سوق دهد.

آمدنی که به دلیل بروز شرایط خاص دوران گذاریادشده و علیرغم تلاش زیاداصلاح طلبان ،حامیان دولت وتیم استانداربا حاشیه هایی روبرو بود.درواقع تیم مدیریتی دولت سابق و حامیان آنها با استفاده از تمام پتانسیل های خودوبا تمرکزبرنقاط افتراق اصلاح طلبان سعی در ایجاد شکاف عمیق بین مدیری که خودآنها اعتدالگراترین اصلاح طلب می نامندوحامیان واقعی اودارند.

نکته ای که  می بایست توجه بیش ازپیش بزرگان اصلاحات و استاندارفارس به آن جلب شده باشد.درحقیقت اصلاح طلبان با علم بر اینکه اینک  فرمول  بازی تغییر کرده است باید به دنبال تبین تعریف رفتار جدید شان با دولتمردان دولت یازدهم باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.