پیشرفت ۹۰درصدی مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان فارس در بخش احداث و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از پیشرفت ۹۰درصدی مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان فارس در بخش احداث و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بازچرخانی و استحصال پساب در شهرک های صنعتی خبر داد و گفت: در قالب این مصوبه ۲۲پروژه در سطح استان اجرایی شده است.

سید مصطفی هاشمی در بازدید از روند عملیات اجرایی طرح توسعه و ارتقای ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز افزود:برای اجرای این طرح ها۱۰۰میلیارد تومان مصوب شد که از این میزان ۵۰درصد از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و ۵۰درصد نیز از محل اعتبارات داخلی این شرکت تامین می شود.

وی با بیان اینکه پروژه ارتقا تصفیه خانه فاضلاب و اجرای واحد ذخیره اضطراری و متعادل ساز جهت مدول های موجود و مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز از مهترین این طرح ها است گفت: این طرح که در راستای الزامات زیست محیطی و حفظ پایدار محیط زیست درحال انجام است ظرفیت فعلی تصفیه خانه را به دو برابر افزایش میدهد.

وی افزود:در قالب پروژه ارتقای ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب ،طرح ساخت دو لاگون ذخیره اضطراری و متعادل ساز جهت مدول های موجود و مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک شیراز با اعتبار ۲۳میلیارد تومان از سال گذشته آغاز و درحال انجام است که تا دوماه آینده به بهره برداری می رسد و طرح خرید و اجرای حوضچه های هوادهی و ته نشینی جهت تکمیل لاگونهای ذخیره اضطراری و مدول سوم شهرک صنعتی بزرگ شیراز نیز با ۶۷میلیارد تومان اعتبار مرداد امسال آغاز و در حال انجام است که با بهره برداری از این طرح ها ،ظرفیت تصفیه خانه به ۸هزارمترمکعب در روز افزایش می یابد.

هاشمی در ادامه انجام خدمات مهندسی طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهرکهای صنعتی بیضا و رستم ،اجرای شبکه فاضلاب بخشی از شهرک صنعتی آباده،تکمیل شبکه فاضلاب داخلی فازهای شهرک صنعتی بزرگ شیراز،تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی مهر،پروژه تکمیل شبکه فاضلاب و آب خدماتی شهرک صنعتی ملوسجان ،پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و شبکه برگشت پساب فضای سبز شهرک صنعتی سپیدان،پروژه تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی جهرم،اجرای طرح انتقال پساب و لوله گذاری کمربند شهرک صنعتی بزرگ شیراز،پروژه تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی سروستان۲،شبکه فاضلاب فاز عملیاتی شهرک صنعتی دارویی بیضا،خرید و اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی خرامه و پروژه خرید و اجرای شبکه داخلی فاضلاب یکی از بلوک های شهرک صنعتی سروستان۲ را از مهمترین این طرح ها بیان کرد که جمعا با اعتبار افزون بر ۸۱میلیارد تومان اجرایی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.