وقوع سونامی سرطان در ایران، واقعیت ندارد

خبرپارسی – معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، گفت:  نتایج نخستین گزارش رسمی ثبت سرطان مبتنی بر کل جمعیت ایران منتشر شد؛ نرخ بروز سرطان در ایران پایین تر از متوسط دنیا است
دکتر “رضا ملک زاده” با بیان این مطلب، اظهار داشت: این گزارش، با تلاش سه جانبه معاونت های تحقیقات، درمان و بهداشت وزارت بهداشت و با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درحالی تهیه و ارائه شد که ثبت سرطان در ایران، تا پیش از این همچون سایر کشورهای در حال توسعه، همواره با محدودیت ها، دشواری ها و نقایص فراوانی روبرو بوده و گزارش اخیر گام بسیار مهمی در درمان زودهنگام انواع سرطان ها در کشور است.
او با بیان اینکه برنامه «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران»، ۹۸ درصد جمعیت کشور را پوشش داده است، افزود: در این برنامه، آمار دقیق بروز سرطان در ۳۰ استان کشور، برآورد و اعلام شده است و این میزان پوشش جمعیتی در برنامه ثبت سرطان، یکی از مهمترین ویژگی های برنامه های ثبت سرطان در کشورهای پیشرفته است.
دکتر ملک زاده به تشریح نتایج نخستین «گزارش ثبت سرطان مبتنی بر کل جمعیت ایران» پرداخت و گفت: در این برنامه، ۱۱۲ هزار «بروز سرطان» در طول سال ۹۳ (زمان اجرای برنامه ثبت سرطان در ۳۰ استان ایران) ثبت شد و متوسط «بروز سرطان» سالانه در ایران برابر با ۱۵۸ در هر ۱۰۰هزار نفر (با در نظر گرفتن سرطان پوست) و ۱۴۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر (بدون درنظر گرفتن سرطان پوست) بود در حالیکه متوسط «بروز سرطان» سالانه (بدون در نظر گرفتن سرطان پوست) در دنیا بر اساس گزارش مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره»، برابر با ۱۸۲ در هر ۱۰۰ هزار نفر است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: متوسط «بروز سرطان» سالانه در کشورهای اروپایی، ۲۶۷ در هر ۱۰۰ هزار نفر و در کشورهای پیشرفته مانند انگلستان و آمریکا به ترتیب ۲۷۲ و ۳۱۸ در هر ۱۰۰ هزار نفر است.
دکتر ملک زاده با بیان اینکه متوسط «بروز سرطان» سالانه در کشورهای در حال توسعه برابر با ۱۴۸ در هر ۱۰۰ هزار نفر است، افزود: متوسط «بروز سرطان» سالانه در چین، ۱۷۴ در ۱۰۰ هزار نفر و در ترکیه ۲۰۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر است.
او تاکید کرد: آمارها به خوبی نشان می دهد که نرخ بروز سرطان در ایران از متوسط دنیا و حتی از کشورهای پیشرفته اروپایی که وضعیت بسیار بهتری در ثبت سرطان، پیشگیری و درمان زودهنگام دارند، پایین تر است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص شایع ترین سرطان ها در ۳۰ استان کشور، گفت: سرطان دستگاه گوارش (معده، روده بزرگ، مری و لوزالمعده) با سهم ۲۷ درصد، سرطان پستان(که عمدتا دربین زنان بروز می یابد) با سهم ۱۲ درصد، سرطان ریه و حنجره با سهم ۷٫۵ درصد و سرطان کلیه، مجاری ادراری و مثانه با سهم ۷ درصد، شایع ترین سرطان ها در کشور است.
دکتر ملک زاده خاطرنشان کرد: سرطان معده با ۲۱٫۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر، سرطان پوست با ۲۰٫۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر، سرطان پروستات با ۱۸٫۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر، سرطان روده بزرگ با ۱۶٫۵ مورد در هر ۱۰۰ هزارنفر و سرطان مثانه با ۱۴٫۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر، شایع ترین سرطان ها در بین مردان ایرانی هستند.
وی تصریح کرد: سرطان پستان با ۳۴٫۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر، سرطان روده بزرگ با ۱۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر، سرطان پوست با ۱۱٫۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر ، سرطان معده با ۱۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر و سرطان تیروئید با ۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر، شایع ترین سرطان ها در بین زنان ایرانی هستند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از سرطان‌های معده، ریه، خون، مری، روده بزرگ، مغز و سیستم عصبی، پستان‌، پروستات‌، کبد و لوزالمعده به عنوان مرگبارترین سرطان ها در ایران در سال ۲۰۱۶ یاد کرد.
دکتر ملک زاده به نتایج مطالعه جهانی بار بیماری سرطان در ۲۰۱۶ اشاره کرد و گفت: بر اساس نتایج این مطالعه در سال ۲۰۱۶ در ایران، ۵۴ هزار نفر بر اثر سرطان (معادل ۱۴٫۹درصد کل ۳۶۰ هزار مرگ رخ داده در این سال) جان خود را از دست داده اند اما باید به این نکته در محاسبات مرگ بر اثر سرطان توجه کرد که علیرغم افزایش طبیعی مرگ ناشی از سرطان در ایران، گزارش مطالعه جهانی بار بیماری سرطان در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد که میزان مرگ ناشی از این بیماری بر پایه نرخ استاندارد شده سنی مرگ بر اثر سرطان، کاهش یافته و از ۱۰۴ مرگ در هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۹۰، به ۹۷ مرگ در هر۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

او دلایل افزایش آمار سرطان در ایران در برخی گزارشهای داخلی سالهای اخیر را عدم ثبت دقیق بروز سرطان و مرگهای ناشی از آن در سالهای گذشته، اجرای برنامه جامع ثبت سرطان در کشور در سالهای اخیر، افزایش دقت در ثبت سرطان، تشخیص های دقیق تر سرطانها به واسطه توسعه خدمات آسیب شناسی و رشد نرخ جمعیت و پیر شدن جمعیت ایران دانست.
دکتر ملک زاده در پایان یادآور شد: با نتایج نخستین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت کل ایران، وقوع سونامی سرطان در ایران واقعیت نداشته و گزارشها در این باره پایه علمی ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.