سخنگوی ستاد دکتر روحانی در استان فارس و استاد دانشگاه شیرازخبر داد: حمایت قاطع اساتید دانشگاه شیراز از دکتر میلی منفرد/مخالفت جامعه دانشگاهی کشور با دکتر توفیقی کذب محض است

سخنگوی ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان فارس و استاد دانشگاه شیراز خبر از حمایت قاطع اساتید این دانشگاه از دکتر میلی منفرد داد.
به گزارش خبر پارسی،دکتر سید علی اکبر صفوی استاد دانشگاه شیراز و سخنگوی ستاد دکتر روحانی در استان فارس ضمن تکذیب اظهار نظر های کلی دکتر پور احمدی از اساتید فعال گروه بسیج اساتید دانشگاه شیراز حمایت قاطع بسیاری  از اساتید این دانشگاه از دکتر میلی منفرد را برای تصدی پست وزارت علوم اعلام کرد.
وی افزود :متاسفانه چند هفته قبل لیست بالا بلندی از اساتید دانشگاه های کشور در مخالفت با دکتر توفیقی منتشر شد که نام تعداد زیادی از مردگان و افراد مجعول الهویه در آن قرار داشت به نحوی که بسیاری از اساتید دانشگاههای کشور به این بی تقوایی ها عکس العمل بخرج دادند و برخیی دانشگاهها از جمله دانشگاه ارومیه یا دانشگاه صنعتی شیراز تکدیبه ای از بسیاری از اسامی منتسب به ایشان در لیست ارائه کردند و مستندات همه آنها موجود است. وی متذکر شد:به نظر می رسد این مصاحبه بنحوی برای جبران آن سو عملکرد گروه هایی خاص در دانشگاه باشد.
دکتر صفوی تاکید کرد: در لیست اخیر حامیان دکتر میلی منفرد عمدتا ایمیل های ارسالی آنها به صورت مستند موجود است. تعدادی کمی نیز از طریق پیامک یا دوستان بدلیل شرایط تعطیلات حمایت را ارسال کرده اند که مستندات آنها نیز موجود است.
وی در پایان گفت:از طرف دیگر به دلیل ایجاد جو امنیتی در دانشگاهها ممکن است با مراجعه افرادی برای تفتیش عقاید و یافتن اسامی ، امضا کنندگان صلاح نبینند واقعیت ها را به افرادی با سو نظر منتقل کنند. لذا نه تنها هزاران نفر حمایت شجاعانه و علنی از دکتر منفرد را بصورت مستند اعلام کرده اند بلکه بسیاری نیز با مراجعه به امثال اینجانب ضمن اعلام حمایت از دکتر میلی منفرد از تندروی های گروههای فشار ابراز نگرانی می کنند.
امیدواریم با حضور پر قدرت دولت سالم و شفاف تدبیر و امید جو دانشگاهها بهبود یابد و اساتید بتوانند بدون هیچ دغدغه ای ابراز نظر کنند.
مستندات حرفهای اینجانب موجود است و در صورت لزوم برای مسئولین رسمی خبرگزاری ها قابل ارسال است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.