تکنوکرات شهردار شد

فرزاد صدری – رقابت دهه چهلی های کلیدداری شهر را یک دکترای استراتژیک به نفع خود پایان داد تا مشخص کند کجا هستیم و قرار است به کجا برسیم؟

پشتوانه تحصیلاتِ دکتر اسدی به ما می گوید: او قرار است از فردا به تدوین اهداف بلندمدت، پیاده سازی، ارزیابی و کنترل استراتژی برای شهر بپردازد.

او احتمالا این مدت به مطالعه مدیریت استراتژیک بر پایش و ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای خارج از شهرداری در پرتو قوت ها و ضعف های داخل شهرداری پرداخته و می خواهد از فردا مطالعاتش را پیاده سازی کند.

این عضوِ تکنو کراتِ شورا که تجربه سفرهای خارجیِ مفیدی هم دارد، قرار است جهت گیری آینده و اولویت های شهر را مشخص کند و تصمیم های امروزش را در پرتو پیامدهای آینده اتخاذ کند.

باید منتظر نشست و‌ دید شهردارِ منتخبِ شورای ششم، نقش هماهنگ کننده بین برنامه های عملیاتی شهرداری را به چه کسی می سپارد تا اقدامات،معاونت ها، مناطق و‌دیگر سازمان های شهرداری را در یک مسیرِ واحد قرار دهد.

آیا تحصیلات دکتر اسدی در زمینه مدیریت استراتژیک به کمکِ او می آید و آینده ای مطلوب و هدفمند را برای شهر و شهرداری خلق می کند؟

یک معنای مدیریتِ استرانژیک، آینده نگری است.آیا شهردارِ جدیدِ شیراز بر مبنای پیش بینی آگاهانه مسیر و اقدامات مشخصی را برای دستیابی به نتایج موردِ نظرش انجام خواهد داد؟

شهر آبستنِ حوادثِ جدیدی است و منتظر می نشیند ببیند پادشاهِ جدیدش این حوادث را چگونه مدیریت خواهد کرد؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.