ارتقای کیفیت زندگی در حوزه حمل و نقل و منظر شهری را دنبال می کنیم

خبرپارسی – شهدار شیراز گفت: ارتقای کیفیت زندگی در حوزه سلامت و مدیریت شهری نیازمند برنامه ریزی خاصی است و شهرداری شیراز در دوره جدید به دنبال ارتقای کیفیت زندگی به ویژه در حوزه حمل و نقل و منظر شهری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، حیدر اسکندرپور در جمع پزشکان شرکت کننده در مجمع آموزش بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه، رویکرد مجموعه مدیریت شهری را رویکردی انسان محور عنوان کرد و افزود: طبق این دیدگاه معتقدیم که به هر میزان بزرگراه و پل ساخته شود اما برای حضور انسان در شهر برنامه ریزی نشود، کیفیت زندگی شهروندان افزایش نمی یابد.

 وی ضمن انتقاد از دیدگاه بتن محور مدیریت شهری در دوره های پیشین در کلانشهرهای ایران همچون تهران، اصفهان و شیراز اضافه کرد: طی سالهای گذشته نگاه مدیران شهری سخت افزاری بوده، در حالی که قرار انسان در شهر زندگی کند و برای حضور روح لطیف انسان در شهر باید برنامه ریزی شود.

شهردار شیراز با بیان اینکه فضاهایی چون باغ جهان نما و باغ ارم متعلق به دوران های گذشته و چنین فضاهایی در حال حاضر در شیراز ایجاد نشده است، گفت: در حوزه فرهنگی از آنچه که داریم و سرمایه مردم شیراز است همچون حافظ، سعدی و سایر فضاهای فرهنگی نیز به درستی استفاده نکرده ایم. از این رو در این دوره از مدیریت شهری تلاش داریم با نگاهی که به حوزه فرهنگی داریم، حس آرامش در شهر ایجاد شود.

اسکندرپور اضافه کرد: در کتاب《آسمان شیراز》به این نکته اشاره شده که در گذشته مردم شیراز به جای توسعه به دنبال تعالی بودند، از این رو در معماری شیراز نیز تعالی مقدم بر توسعه بوده و به همین دلیل شاهد ساخت بناهای زیبا، هنرمندانه و انسان محور مطابق با روح لطیف شیراز هستیم‌. ما در دوره جدید نیز چنین رویکردی به شهر داریم.

 وی با تاکید بر اینکه بهترین مکان برای شناخت شیراز بافت تاریخی فرهنگی این کلانشهر است، گفت: بافت تاریخی امروز با تغییر دیدگاه به زنده ترین بافت از نظر اقتصادی تبدیل شده و محورهای گردشگری مختلفی در آن در حال شکل گیری هستند. در این راستا سال گذشته ۵ محور گردشگری در بافت تاریخی احیا شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.