خانه » اجتماعی » پاسخ قاطع دکتر صفوی به ادعای دکترایمانیه: سند شش دانگ زمین های ادعایی علوم پزشکی را داریم/ ظاهرا متشرع ترین افراد کسان دیگری هستند و استادان ما از قانون و شرع چیزی نمی دانند!

پاسخ قاطع دکتر صفوی به ادعای دکترایمانیه: سند شش دانگ زمین های ادعایی علوم پزشکی را داریم/ ظاهرا متشرع ترین افراد کسان دیگری هستند و استادان ما از قانون و شرع چیزی نمی دانند!

پیوند ثابت http://khabarparsi.ir/?p=7532

خبر پارسی – قائم مقام دانشگاه شیراز گفت:مطالب مطرح شده درباره وقف بخشی از زمین های این دانشگاه در محدوده پردیس ارم نادرست است وسند شش دانگ زمین های ادعایی دانشگاه علوم پزشکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران را در اختیار داریم و موجود است .
به گزارش ایرنا، سیدعلی اکبر صفوی عصر شنبه در نشستی خبری مستندات این دانشگاه مبنی بر مالکیت بر زمین های مورد اختلاف با دانشگاه علوم پزشکی را ارایه کرد و گفت: دو دانگ از شش دانگ تنها دو قطعه زمین این دانشگاه موقوفه مرحوم طاووسی است.
معاون برنامه ریزی دانشگاه شیراز گفت: از این رو، این ادعا که این زمین ها موقوفه مرحوم نمازی است، نادرست است و علاوه بر این، چهار مصوبه دولت بر ادعاهای مطرح شده خط بطلان می کشد.
صفوی اظهار کرد: در دهه ۶۰ بخش آموزش پزشکی با هدف سامان دادن بهداشت و آموزش پزشکان از بدنه دانشگاه های جامع جدا شد و پیرو این تفکیک، مجموعه های دو وزارتخانه آموزش عالی سابق و بهداشت و درمان، مدیران دانشگاه ها و کارشناسان در حضور مرحوم دکتر حسن حبیبی وزیر وقت دادگستری مساله تفکیک امکانات دانشگاه ها را در شهرستان ها دنبال کردند.
قائم مقام دانشگاه شیراز گفت: آخرین ابلاغیه در این ارتباط را سال ۱۳۶۹ با امضای دکتر مصطفی معین به عنوان وزیر علوم و دکتر ایرج فاضل به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان ‘ تفاهم نامه جداسازی نهایی دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز’ برای اجرا به این دو دانشگاه ابلاغ شد.
صفوی اظهار کرد: در این تفاهم نامه که به امضای معاونین دو وزارتخانه و روسای دو دانشگاه رسیده است، آمده است: ‘بقیه زمین ها کلا متعلق به دانشگاه شیراز است’ و این بدان معنا است که سهم هر کس هرچه بوده داده شده است.
وی ادامه داد: در آن زمان، دکتر قاضی رییس دانشگاه شیراز و دکتر تابعی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودند.
قائم مقام دانشگاه شیراز گفت: دکتر تابعی رییس وقت دانشگاه علوم پزشکی پیش نویس این تفاهم نامه را در تهران امضا کرد اما در زمان برگشت به شیراز، متن نهایی را احتمالا تحت فشار دیگران امضا نکرداما مجموعه دولت، متن پیش نویس را برای اجرا ابلاغ کرد.
صفوی ادامه داد: با این حساب، بحث زمین های دانشگاه شیراز بیش از ۲۰ سال قبل با مصوبه دولت نهایی و تمام شده است.
وی گفت: در آن مقطع از بدنه دانشگاه شیراز قسمتی برای علوم پزشکی جدا شده است و این در حالی است که مجموعه بهداشت و درمان به علوم پزشکی ملحق شد یعنی در فرایند تغییرات، امکانات آنها حدود ۱۰ برابر بیشتر شد اما دانشگاه شیراز کوچکتر شد.
معاون برنامه ریزی دانشگاه شیراز افزود: پس از مصوبه ای که بیش از ۲۰ سال قبل در سطح دولت تصویب شده است و دانشگاه شیراز روز به روز از نظر امکانات کوچکتر شده است، بخشی از زمین های این دانشگاه نیز برای عمران شهری واگذار شد.
وی که سخنان خود را با تاسف از ضروری شدن برگزاری این نشست آغاز کرد، گفت: تاسف از این باب است که در جمهوری اسلامی وقتی اختلالی ایجاد شود، مدیری بد عمل کند، دروغی در جامعه توزیع شود، نشر این اطلاعات و نمایان شدن اختلافات در شان جمهوری اسلامی نیست، از این رو خوشایند نیست که این را رسانه ای کنیم.
صفوی در ادامه مصوبه معاونت اول رییس جمهوری در سال های گذشته مبنی بر ضرورت حل و فصل اختلافات بین دستگاه ها و پرهیز از اطلاع رسانی اختلافات را یادآور شد و گفت: این دستور قانونی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی نادیده گرفته شد.
وی ادامه داد: این موضوع را به معاون حقوقی رییس جمهوری انعکاس دادیم که این معاونت تذکری ساده به دانشگاه علوم پزشکی داد که این رویه را ادامه ندهد.
قائم مقام دانشگاه شیراز گفت: با این وجود مصاحبه های مکرر پر از اطلاعات غیرصحیح رییس دانشگاه علوم پزشکی ادامه یافت به گونه ای که بسیاری ازاستادان ما از سکوت در برابر اطلاع رسانی های غیرصحیح انتقاد کردند و خواستند که ما سکوت را بشکنیم و به تمام جامعه اطلاع رسانی کنیم؛ در چنین فضایی بود که رییس دانشگاه شیراز به بنده دستور داد که نشستی رسانه ای برای ارایه اطلاعات صحیح به جامعه برگزار کنم.
صفوی همچنین سخنان رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مبنی بر این که انتظار ما از استادان دانشگاه رعایت قانون و احترام به حکم شرع است را مشتمل بر توهین هایی به مجموعه دانشگاه شیراز عنوان کرد و گفت: با این سخنان، ظاهرا متشرع ترین افراد کسان دیگری هستند و استادان ما از قانون و شرع چیزی نمی دانند در حالی که این گونه نیست.
معاون برنامه ریزی دانشگاه شیراز همچنین زمین های کنونی این دانشگاه را از ملزومات اجرای طرح توسعه و تجمیع واحدهای پراکنده این دانشگاه در سطح کلانشهر شیراز عنوان کرد و گفت: این ادعا که دانشگاه شیراز زمینهایش را برای ساخت خانه های کارمندانش می خواهد نادرست است.
وی گفت: امیدواریم این اتفاق و حرکات نسنجیده در استان فارس و به ویژه در دولت تدبیر و امید دیگر روی ندهد.
صفوی گفت: خوشبختانه آنهایی که مدیریت فعلی دانشگاه شیراز را می شناسند می دانند که دکتر ارشاد از متین ترین، صادق ترین و محترم ترین مدیران تاریخ استان فارس است؛ نه ایشان به زور به پستش چسبانده شده و نه به زور آوردندشان نه من.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری به سابقه مکاتبات دوره کنونی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخت و گفت: در این دوره اهتمام زیادی داشتند که زمین های دانشگاه شیراز را تسخیر کنند و متاسفانه از زمان حضور دولت تدبیر و امید و طول یکسال گذشته که با تزلزل مدیریتی وزارت علوم روبرو بودیم فرصت را غنیمت شمردند و از طریق پیگیری و نشر اطلاعات غیرصحیح و فریب دادن افکار مسوولان در این مسیر حرکت کردند.
صفوی گفت: آنها با طرح ادعای وقفی بودن زمین های دانشگاه شیراز سفسطه کردند و از مراجع تقلید قم یادداشت گرفتند و از آنها سووال کردند که اگر زمینی وقفی باشد و برای هدفی تعیین شده باشد، آیا استفاده برای کار دیگری مجاز است؟ خوب طبیعی است که پاسخ این است: مجاز نیست.
قائم مقام دانشگاه شیراز گفت: تحرکات صورت گرفته برای تسخیر زمین های این دانشگاه حرکتی جهان سومی است یعنی یک دانشگاه به عنوان کانون توجه در اهداف توسعه ای کشورها را ویران کنیم که یک مرکز درمانی احداث کنیم.
معاون برنامه ریزی دانشگاه شیراز گفت: این در حالی است که علاوه بر تفاهم نامه ابلاغی در سال ۶۹، در سال های اخیر سه مصوبه به امضای معاون اول رییس جمهوری برای توسعه و تجمیع واحدهای پراکنده این دانشگاه ابلاغ شده است.
وی افزود: برخی دانشگاه را به رعایت نکردن قانون متهم کرده اند و حال آن که افرادی که سه مصوبه دولت به عنوان قانون کشور ملاک عمل قرار نمی دهند خود مصداق این تهمت هستند.
صفوی در ادامه گفت: مطمئن باشید یک مترمربع از زمین ها به مجموعه علوم پزشکی واگذار نمی شود مگر خود دانشگاه شیراز زمانی صلاح بداند و معامله ای صورت گیرد و این کار با رضایت دانشگاه صورت گرفته باشد.
وی گفت: با این وجود مشخص نیست که چه کسی باید وقت تلف شده از دولت را بابت رسیدگی به موضوعی که ده سال برای آن کار کارشناسی صورت گرفته است را جبران کند.
قائم مقام دانشگاه شیراز ادامه داد: این که دولت تدبیر و امید بخواهد به کار کارشناسی سال ها قبل و مصوبه های دولت های گذشته بی اعتنایی کند و ده ها میلیارد ریال هزینه صورت گرفته برای تجمیع را نادیده بگیرد، مضحک و خنده دار خواهد بود و از این رو، اتخاذ چنین تصمیمی را بعید می دانیم.
وی گفت: اطمینان داریم که دکتر فرهادی وزیر علوم مدیر باتجربه اجرایی کشور هستند و هرگز اجازه نمی دهند به وزارت علوم و دانشگاه شیراز خیانتی شود.
قائم مقام دانشگاه شیراز اظهار کرد: قرار بود امروز شنبه نهم اسفند ۹۳ جلسه ای در کمیسیون لوایح دولت برای بررسی پیش نویس پیشنهادی معاونت حقوقی رییس جمهوری برگزار شود که همین صبح امروز به ما اطلاع دادند و اگر قرار بود در این جلسه شرکت کنیم باید طی الارض می کردیم از این رو با تاکید وزیر علوم، بررسی این موضوع در کمیسیون لوایح به تاخیر افتاد تا با حضور نماینده دانشگاه شیراز این موضوع بررسی شود.
وی با نشان دادن اراضی و زمین های دانشگاه شیراز در نقشه گفت: کمیسیون مستندسازی دولت به دنبال لابی های پشت پرده اعلام کرده است که اگر زمین ها وقفی باشد به ما ربطی ندارد.

صفوی اظهار کرد: معاونت حقوقی رییس جمهوری به استناد این گزارش پیش نویسی ارایه کرده است که ۴۰ هکتار از اراضی به علوم پزشکی داده شود که در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است.

قائم مقام دانشگاه شیراز با بیان این که ما هم به مانند رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خواهان رعایت قانون هستیم، گفت: دعوت می شود که بازرسان ریاست جمهوری و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ملاحظه مستندات این دانشگاه مبنی بر غیروقفی بودن زمین های این دانشگاه و مالکیت دانشگاه شیراز بر این زمین ها به شیراز سفر کنند.

وی در ادامه گفت: برخی دوستان ارزشی به جای حرکت در مسیر وحدت و توسعه علمی، می کوشند وقت همدیگر را تلف کنیم به جای آن که دانشگاه را به عنوان بعد توسعه ای کشور تقویت کنیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز نیز در این نشست خبری گفت: مباحث طرح شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مایه نگرانی استادان دانشگاه شیراز و درگیر شدن آنها با مسایل غیرواقعی به جای توسعه علمی شده است و این پرسش برای آنها مطرح است که یک موضوع را چند بار در هیات دولت مطرح کنند و آیا در صورت اتخاذ تصمیم جدید، آیا تضمینی هست که دولت های بعدی تصمیم دولت کنونی را وتو نکنند.

احمد عریان افزود: در حالی دانشگاه علوم پزشکی بر ساخت بیمارستان در کنار بیمارستان کنونی نمازی اصرار دارد که این پرسش مطرح است که دلیل تجمع ۲۰ تا ۳۰ بیمارستان در این محدوده چیست و مگر مردم جنوب و شرق کشور به بیمارستان نیاز ندارند؟

سیدمحسن تقوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز نیز با اشاره به فعالیت ۶۰۰ عضو هیات علمی و تحصیل ۱۹ هزار دانشجو در این دانشگاه، گفت که اراضی این دانشگاه، لازمه اجرای طرح توسعه و تجمیع واحدهای پراکنده این دانشگاه در کلانشهر شیراز با پشتوانه مصوبات هیات دولت است.

سیده زهره عظیمی فر مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه شیراز نیز در این نشست گفت: آخرین اطلاعات واصله از مجموعه استادان و کارمندان دانشگاه حاکی از آن است که کلاس های درس صبح یکشنبه دهم اسفند تعطیل می شود و استادان و کارکنان دانشگاه ساعت ۹ صبح این روز در مخالفت با جداسازی بخش هایی از زمین های این دانشگاه در مقابل ساختمان مدیریت این دانشگاه تجمع می کنند.

پس از تجمع عصر سه شنبه پنجم اسفند ۹۳ برخی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در اعتراض به آنچه تصمیم گیری درباره جداسازی بخشی از زمین های این دانشگاه نامیده شد، کارمندان این دانشگاه نیز تجمعی را روز چهارشنبه (روزبعد)در تالار فجر این دانشگاه برپا کردند.

به دنبال جدا شدن بخش آموزش پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت در سال ۱۳۶۶ جلسه ای در دفتر دکتر حسن حبیبی وزیر دادگستری وقت تشکیل و مسایل مالی دو دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در صورتجلسه ای هفت صفحه ای با حضور نمایندگان وزارتخانه ها تبیین شد.

پس از آن جلسات متعددی در سطوح مختلف شکل گرفت و موضوع اراضی درخواستی دانشگاه علوم پزشکی در سفر اخیر معاون حقوقی رییس جمهوری به شیراز نیز مطرح شد.

استاندار فارس ششم دی ماه ۹۳ در حاشیه سفر معاون حقوقی رییس جمهوری به شیراز گفت: دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مقطعی تحت نام دانشگاه شیراز یکی بودند که بعد از جدا شدن از هم و قرار گرفتن در زیر مجموعه دو وزارتخانه علوم و بهداشت و درمان بنا شد که اموال آنها نیز تقسیم شود.

سیدمحمد احمدی افزود: این تقسیم اموال انجام شده تا امروز به بحث تقسیم زمینی در محدوده پردیس ارم رسیده ایم که دانشگاه علوم پزشکی متقاضی بخشی از این اراضی است تا بیمارستان شماره دو نمازی شیراز را در آنجا احداث کند.

به دنبال اجتماع عصرسه شنبه برخی از استادان و دانشگاهیان شیراز در اعتراض به الحاق برخی از اراضی به دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای احداث بیمارستان جدید نمازی، دکتر محمدهادی ایمانیه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر لزوم رعایت قانون و احکام شرع به عنوان انتظار عمومی از استادان دانشگاه شیراز تاکید کرد.

3 دیدگاه

  1. انشا الله که این …. رو زودتر از سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی بردارند و یک دکتر که سرش توی حرفه ی پزشکی است رو بذارند رییس علوم پزشکی

  2. خبر پارسی ما خودمون از اون اصلاح طلبهای تندرو هستیم ولی شما دیگه دست تندروی رو از پشت بستی! باید با جبهه پایداری مقایسه شی یکی اون وری یکی این وری.. دعوتت میکنم به انصاف که بالاترین مکارم اخلاق هست…
    نمیدونم چه کینه ی شتری هم از ایمانیه به دل داری که حتی خبط و خطای ابدارچی علوم پزشکی رو به پای ایمانیه مینویسی..بله من هم مشرب سیاسیش رو اصلا قبول ندارم هیچ مخالف سرسخت هم هستم ولی نباید خدماتشو نادیده بگیریم

  3. جناب طرفدار حق و حقیقت، هنوز که هیچ چیزی مشخص نشده. یک نگاهی به تیترت بنداز ببین جای قاضی نشسته ای یا نه.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

bigtheme