کلیدفارس ازامروزبه دست احمدی است؛/کارسخت نماینده روحانی درفارس

جواد شلتوک کار *
خبر پارسی – ۸۵۱روزپیش در حالیکه دونفر نقاب زده ،به سبک فیلم های هالیوودی از درو دیواراستانداری فارس بالارفتندوبا قفل وزنجیرکردن درب ساختمان استانداری این استان ، به دنبال دریافت مطالبات خوداز دولتی بودند که روزی نخستین حامی آن دراستان فارس لقب گرفته بودند،کلید استانداری فارس به دست حسین صادق عابدین سپرده شدتاوی بتوانددرطول دوسال مانده به پایان عمردولت احمدی نژادآرامشی نسبی را به این استان بازگرداند.
احمدزاده کرمانی و شکاف بین اصولگرایان
صادق عابدین استانداری رادر حالی تحویل گرفت که گرچه احمدزاده کرمانی-استاندارپیش ازاو- نماینده دولت اصولگرا در استان فارس بود،اما عملکرد وی درعزل و نصب هاباعث ایجاد شکاف شدید بین نواصولگرایان و اصولگرایان سنتی دراستان شد.
این عزل و نصب ها چنان بود که ازمیان مدیران اصولگرای طیف سنتی که خیلی زود سعی در جدا کردن مسیر خود از احمدی نژاد را داشتندتنهایکی دو نفر برمسندقدرت باقی مانده بود.اتفاقی که شاید یکی از دلایل محکم اصولگرایان برای ایجاد مخالفت با نماینده دولت مورد وثوق خود در استان فارس بود.
تعطیلی کارخانجات،بیکاری کارگران،عدم وصول مطالبات بحق کارگران،اختلاف شدید و ایجاد فضای کینه ورزی شخصی بین مدیران استان،معطل ماندن طرح های عمرانی ، و…. تنهاگوشه ای ازمعضلات فارس بودکه صادق عابدین درروز تودیع خودازآنهابه عنوان عواملی برای بی آبرویی فارس یاد کرد.
دوره ی گره خورده باریش اصولگرایان
درحالیکه به گفته رییس مجلس شورای اسلامی دوره ۸ ساله گذشته به ریش اصولگرایان گره خورده است،صادق عابدین درجلسه تودیع خود ودردفاع از عملکرد۸۵۰روزه اش ،قفل وزنجیرکردن درب استانداری فارس،بلاتکلیف ماندن ۱۱۳پست سیاسی دراستان،تعطیلی معدن سنگ خرم بید،بلاتکلیفی کارخانه های دناو مخابرات را دورایران،نا امن بودن استان و… رامیراث بجا مانده از استاندارپیشین اما هم سنخ سیاسی خوددانست ودرعوض امن شدن استان،حل مشکلات کارخانجات دناومخابرات راه دور،حل مشکلات معدن سنگ خرم بید، ارتقاجایگاه مبارزه با موادمخدر، تبدیل ۸ نقطه روستایی به شهر ، پیشنهادایجاد ۵ فرمانداری ویژه، ارتقای شاخص امنیت ، مصوب شدن احداث تالار مرکزی شیراز ، سرمایه گذاری برای ۲۵۰پروژه و… را جزوبیلان کاری خودآورد.البته وی در گزارش عملکرد خود چنان ریز بین شده بود که حتی افتتاح و راه اندازی دفاتر پیش خوان دولت را جزوکارکرد های مثب استاندار آورد.کارکردهایی که گزارش آن به اعتقادبیشترحاضرین درجلسه تودیع و معارفه از حوصله آن جلسه خارج بود.
آب پاکی استاندار فارس روی دست همه
درحالیکه وزیر کشور تنها بایک جمله، علامت سئوال بزرگی در مقابل گزارش عملکردصادق عابدین گذاشت ورایطه آماروارقام ارایه شده را با میزان بیکاری دراستان رابه یک معادله دومجهولی تشبیه کرد،استاندارجدیدفارس نبودوفاق را حلقه گمشده این استان درراه توسعه و پیشرفت دانست.
سیدمحمداحمدی که سعی داشت مانند دیپلمات های کهنه کارشمرده شمرده صحبت کندنتوانست سادگی و بی غل وغش بودن مردم جنوب فارس را درپس کلماتش مخفی کندو ازابتدا تا پایان صحبت هایش چندین بار از کلمه وفاق درجملاتش استفاده کرد.کلمه ای که به باوروی تنها عنصرکمیاب در استان فارس است.وی بروجودمنابع مالی،انسانی وطبیعی دراستان تاکیدکردوافزود:اگروفاق به این سه عنصرافزوده شود،فارس در قله خواهد بود.
استاندارفارس خودرا خیمه نشین هیچ جناحی ندانست و با گفتن این جمله که من تنها از دولت مرکزی دستورمی گیرم آب پاکی را روی دست همه ریخت تا باردیگرتاکیدنمایدکه وی استانداردولت تدبیروامیدبا آرمان هایی است که مردم به آن رای داده اند.
کارسخت احمدی دراستان فارس
تعطیل و نیمه تعطیل بودن ۸۰۰ واحدصنعتی ازمجموع ۴۶۰۰ واحدصنعتی موجوددرفارس،خفته شدن بخت دریاچه بختگان وپریشانی دریاچه پریشان،پیشرفت تنها ۸ درصدی طرح احداث ۱۱ پتروشیمی در فارس،پایین بودن رتبه فارس درفضای کسب وکار،رکوردداری این استان در بحث بیکاری که معضلات اجتماعی نظیر طلاق ،خودکشی،افزایش بزه های اجتماعی رابه دنبال دارد، بازبودن پرونده فسادمالی مدیرانی که شایداحمدی مجبورباشدبرای مدتی هرچندکوتاه باآنهاکارکند،وجودفساداداری که امام جمعه موقت شیراز بارها به آن اشاره کرده است و… تنها بخش کوچکی از مشکلاتی است که احمدی باید درمدت حضورش دراستانداری با آنها دست و پنجه نرم کند.
بی شک استاندار دولت روحانی نیک می داند که همچون رییس جمهور، ۴ سال پر حاشیه وپرچالش در حوزه های سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی را پیش رو خواهد داشت و این نکته ای است که دیپلمات ۵۷ ساله استان فارسی باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد.

*سرپرست ایلنا در فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.