کجا در شیراز واکسن آسترازنکا می‌زنند؟ / برنامه کاری مراکز واکسیناسیون علیه کروناویروس در شیراز «روز یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰»

برنامه کاری مراکز واکسیناسیون علیه کروناویروس در شیراز «روز یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰»

مرکز سرداران با تزریق واکسن های اسپوتنیک، پاستوکووک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن های پاستوکووک، اسپوتنیک، آسترازنکا، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن های کوو ایران برکت، اسپوتنیک لایت، پاستوکووک پلاس و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت های کاری ۸ صبح تا ۱۰ شب؛

مرکز غدیر با تزریق واکسن های پاستوکووک، اسپوتنیک، اسپایکوژن، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن های پاستوکووک، اسپوتنیک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن های اسپایکوژن، اسپوتنیک لایت، کوو ایران برکت، پاستوکووک پلاس و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر؛

مرکز سالن ورزشی امام حسن مجتبی(ع) با تزریق واکسن های اسپوتنیک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت های اول و دوم و تزریق واکسن های اسپایکوژن، اسپوتنیک لایت، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر؛

مرکز شهید نصرفرد با تزریق واکسن های کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت های اول و دوم و تزریق واکسن های پاستوکووک پلاس، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر؛ مرکز سالن ورزشی دانشکده هنر و معماری با تزریق واکسن های کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت های اول، تزریق واکسن های آسترازنکا، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن های اسپایکوژن، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت های کاری ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر؛

مرکز هلال احمر با تزریق واکسن های اسپایکوژن، اسپوتنیک، پاستوکووک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول و با تزریق واکسن های اسپایکوژن، پاستوکووک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن های اسپایکوژن، اسپوتنیک لایت، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر؛

مرکز پهلوانان نصیری با تزریق واکسن های اسپوتنیک، اسپایکوژن، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت های اول و دوم و تزریق واکسن های اسپایکوژن، اسپوتنیک لایت، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر

مرکز حسینیه عاشقان ثارالله(ع) با تزریق واکسن های اسپایکوژن، اسپوتنیک، پاستوکووک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن های اسپایکوژن، آسترازنکا، اسپوتنیک، پاستوکووک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن های کوو ایران برکت، اسپایکوژن، اسپوتنیک لایت، پاستوکووک پلاس و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت های کاری ۸ صبح تا ۱۰ شب انجام می شود.

افرادی که سن آنها بالای ۱۲ سال است می توانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون، نوبت اول واکسن خود را دریافت کنند.

توضیحات: تزریق واکسن در مرکز سالن ورزشی دانشکده هنر و معماری از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر، همچنین مراکز سرداران و حسینیه عاشقان ثارالله(ع) از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب و بقیه مراکز از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر انجام می شود.

افرادی که بالای ۱۸ سال که در نوبت اول و دوم خود واکسن «سینوفارم، برکت یا بهارات» دریافت کرده اند و ۳ ماه از دریافت نوبت دوم واکسن آنها گذشته است، می توانند نوبت سوم واکسن «سینوفارم، برکت یا بهارات» را دریافت کنند.

افرادی که بالای ۱۸ سال که در نوبت اول و دوم خود واکسن «پاستوکووک» دریافت کرده اند و ۲۸ روز از دریافت نوبت دوم واکسن آنها گذشته است، می توانند نوبت سوم واکسن «پاستوکووک پلاس» را دریافت کنند.

افرادی که بالای ۱۸ سال که در نوبت اول و دوم خود واکسن «اسپوتنیک» دریافت کرده اند و ۳ ماه از دریافت نوبت دوم واکسن آنها گذشته است، می توانند نوبت سوم واکسن «پاستوکووک پلاس» را دریافت کنند.

افرادی که بالای ۱۸ سال که در نوبت اول و دوم خود واکسن «آسترازنکا» دریافت کرده اند و ۳ ماه از دریافت نوبت دوم واکسن آنها گذشته است، می توانند نوبت سوم واکسن «اسپوتنیک لایت یا پاستوکووک پلاس» را دریافت کنند.

توجه: همراه داشتن کارت ملی و کارت واکسن الزامی است.

برای دریافت نشانی مراکز و آخرین اطلاعات مربوط به واکسیناسیون در استان فارس و تغییرات احتمالی برنامه واکسیناسیون به پایگاه اینترنتی covidvaccine.sums.ac.ir مراجعه یا اینجا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.