کارگاه «بر مدار آموزش» و همایش و طرح بوم جشنواره نوجوان خوارزمی در شیراز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز، کارگاه آموزشی «بر مدار آموزش» با محورهای موضوعی: توسعه شایستگی‌ها و ارتقا توانمندی‌های مدیران و بهبود فرایند یادگیری در دانش‌آموزان و با هدف تعیین چشم‌اندازها و اهداف یک ساله در حوزه تعلیم و تربیت تمام ساحتی دانش‌آموزان، تمرکز بر روی هدف و طراحی مسیر و ارتقا توانمندی‌ها و بهبود کیفیت اقدامات در محل هنرستان کار و دانش شهید محمدرضا شهرستانی ناحیه سه شیراز برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی چهل و پنج نفر از مدیران مدارس حضور داشتند. همایش و طرح بوم جشنواره نوجوان خوارزمی نیز هم ‌زمان در مدرسه اندیشه ناحیه سه شیراز برگزار شد.

این همایش با حضور صد نفر از ناظران، رابطان و دبیران راهنمای جشنواره نوجوان خوارزمی همراه بود.

گفتنی است، جلسه کمیته هدایت تحصیلی با حضور سید عبدالصمد موسوی مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز، سید محمد جواد ساجدی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت، سکینه حاتمی معاون آموزش متوسطه و محمد علی جهاندیده معاون پرورشی و تربیت بدنی، کارشناسان متوسطه اول و دوم و فنی و حرفه‌ای، نماینده مدیران هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها، مشاوره، بازرسی و ارزیابی عملکرد و فناوری با هدف هم‌اندیشی در رابطه با هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم به هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها در ناحیه سه شیراز تشکیل شد و راهکارها و چگونگی مواجهه با دانش‌آموزان و هدایت تحصیلی آنان به گونه‌ای که به توانمندسازی و مهارت‌آموزی آنان بیانجامد مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.