چرا صالحى شایسته مدیریت فرهنگ است؟

خبر پارسی – صفدر دوام: اگر بگوئیم سرنوشت سازترین و مؤثرترین نهاد در جامعه ما نهادها و دستگاههاى فرهنگى مى باشند گزاف نگفته ایم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى با رویدادهاى مهم فرهنگى کشور و رویکردهاى این حوزه مؤثرترین دستگاه فرهنگى کشور محسوب مى شود. همانگونه که در رویدادهاى مهم جامعه ما نیز در چهار دهه گذشته شخصیت هاى فرهنگى مرجع بسیارى از روش ها دراین حوزه بوده و تأثیر گذارى شان شایسته تحسین مى باشد.
هم اکنون در طلیعه آغاز بکار دولت دوازدهم و رأى اعتماد نمایندگان به وزراى پیشنهادى، سیدعباس صالحى بعنوان وزیر پیشنهادى فرهنگ و ارشاداسلامى به خانه ملّت معرفى شده است.
با نیم نگاهى به آسیب هاى مدیریتى در حوزه فرهنگ کشور آشکار می شود هر زمان که این حوزه درگیر کارزارهاى سیاسى و جناحى از دو دیدگاه سیاسى کشور شده خسارتى جبران ناپذیر به چرخه فرهنگ و هنر کشور وارد شده است.
اساسأ اصحاب فرهنگ و هنر و اندیشه نه تنها اهل سیاست و تحلیل گفتمان هاى اجتماعى نیستند که این امر بستر مناسب فعالیت هاى به روز و کارآمد خواهد شد بلکه از بازى هاى سیاسى و گنجاندن سیاست در دل فرهنگ گریزان بوده و همیشه بر این عقیده استوار خواهند ماند.
متأسفانه در نگاه معرفت شناسى تعریفى که از وظایف فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى شده توجه به گستره بى انتهاى فرهنگ نشده است با وجود اینکه همه صنایع و ابتکارات انسان در جامعه از هماورد فرهنگ و هنر سرچشمه گرفته است.
سید عباس صالحى درچند سال گذشته سکاندار معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى بوده که کارنامه فعالیت او در پیگیرى زیر ساختى مشکلات حوزه نشر و رسانه و… از نگاه تیز بین اصحاب فرهنگ و هنر پوشیده نمانده است.
بر این اساس باید به اقدامات او در زمینه عملی شدن مطالبه کتاب‌ فروشان در رابطه بامعافیت مالیاتی و برنامه‌هایی با هدف آنچه «حمایت از کتاب‌فروشان در قالب طرح‌های عیدانه و تابستانه و پاییزه» معرفی شده، اشاره نمود.
برگزاری جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، اجرای طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران، راه‌اندازی باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان و برگزاری جام باشگاه‌های کتابخوانی از جمله طرح‌های به اجرا درآمده در دوران فعالیت وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
اهالى فرهنگ و اصحاب قلم خوب به یاد دارند که براى تأئید اثر نوشتارى و صدور مجوز کتاب یک نویسنده، نویسندگان و ناشران بیش از یکسال و در برخى موارد بیشتر،چشم انتظار پاسخ وزارت متبوع مى ماندند. با ابتکار صالحى در معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در چهار سال گذشته، واگذاری گسترده‌تر نظارت بر کتاب به استان‌‍‌هاست که موجب تسریع و تسهیل کار نویسندگان و ناشران غیرتهرانی شده است؛ این مهم همان سیاست تمرکز زدایى در حوزه فرهنگ و هنر است که شوربختانه سالیانِ سال مورد غفلت قرار گرفته بود.
در سطور بالا بطور گذرا بر بدور ماندن وادى گسترده فرهنگ از سیاست و سیاسى کارى
اشاره شد!
سید عباس صالحى آنطور که در کارنامه اش نمایان است شخصیتى فرهنگى و حوزوى متبحّر بوده که با وجود آگاهى از رویکردهاى سیاسى روز، فرهنگ را از نگاه غالب سیاسى مصون نگه داشته واین بزرگترین خدمت یک مدیر در سطوح عالى فرهنگ به جامعه است.
تردیدى نیست که گسترش اقتصاد فرهنگى از جمله رویکردهاى مهم توسعه در این عرصه است؛ازاین رو سیاست هاى فعالیتى یاد شده در حوزه معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در این مسیر بسیار کار ساز خواهد بود.
اگر چه این سخن حکیم گنجه که فضلِ پدر را حاصلى بر پسر نیست را باید قبول داشت و بر ایمان هم پایدار بود، اما در رابطه با پدر دکتر صالحى نقل قولى از علامه محمد رضا حکیمى در این نوشتار را ضرورى مى بینم:
“یکی از علمای صالح از نظر علم و عمل، ساده‌ زیستی و تواضع و خدمت ۵۰ ساله، جناب آقای آیت‌الله حاج سیدحسن صالحی خراسانی هستند که من حدودا از زمان مصدق با ایشان آشنا هستم، ایشان همیشه در حال درس و تدریس بوده‌اند.”
خوشبختانه تأثیر پدربر پسرغالب بوده؛ براى همین سیدعباس صالحى علاوه برتسلط دانشگاهى،
در فقه نیز صاحبنظراست امرى که بیشتر مواقع حلقه مفقوده مدیران فرهنگى ما بوده که بر این اساس و اصول از هنر دفاع کنند.
رأى محکم نمایندگان به صالحى نقطه عطفى در مسیر جدید مدیریت فرهنگی کشور و کمک به توسعه زیر ساخت هاى فرهنگى خواهد بود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.