پایان بهارپاستور و بهارستان / نجابت دولت و لجاجت مجلس

*محمدجوادشلتوک کار
سومین وزیر پیشنهادی دولت برای به دست گرفتن کلید وزارتخانه ورزش و جوانان نیز نتوانست از سد رای اعتماد مجلسیان بگذرد تا درنوزدهمین روز از پاییز بهار تصنعی پاستوروبهارستان رنگ بویی خزان زده به خود بگیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هنوز هم می توان آثارناراحتی قاطبه آنها را از عدم اعتمادمردم به نامزدهایشان در انتخابات ریاست جمهور،دراعمال،رفتار،گفتارو سخنان محفلی آنهامشاهده کردباردیگر ترمزدولت را در اجرای برنامه هایش کشیدند تا ثابت نمایند که این مجلس رفتارهای خودبا دولت قبل رافراموش کرده است.رفتارهایی که به گواه تاریخ جایگاه مجلس رابه عنوان راس امور مورد تردید و چالش قرار داد وقوه مقننه را بیش از هر زمان دیگری مطیع و فرمانبر قوه مجریه کرد.
ازتهدید تا عمل
هنوزعمر اجرایی دولت به سه ماه نرسیده است که تهدیدها علیه برخی وزرای دولت روحانی آغاز شده است.تهدید هایی که این روزها رنگ و لعاب استیضاح به خود گرفته و اتفاقا”علیه وزرایی مطرح می گردد که بیشترین توان خودرا برای اصلاح سوء مدیریت های رخ داده در دولت قبل به کار بسته اند.
بیژن نامدارزنگه ،رضا فرجی دانا ومحمدجوادظریف ازجمله وزرایی هستند که در چند هفته اخیرهراز چندی از حنجره برخی افراد زمزمه استیضاح آنها به گوش می رسد.در این میان ظریف و همراهانش که این روزها به رزمندگان عرصه دیپلماسی شهره شده اند با اعلام حمایت مقام معظم رهبری از عملکردشان با قوت قلب مضاعف به تلاش ادامه دادندتا به دنیا بفهمانند که ایران به دنبال بمب هسته ای نیست.جمله ای که شاید در هشت سال گذشته گفتن صریح وانتقال درست آن به جهانیان ،برای دولتمردان ما به یک تابو وکاردشوارو ناشدنی تبدیل شده بود.
اما در وزرات نفت و علوم و تحقیقات که بحث شریان درآمدی وپویایی جامعه در میان است، نمایندگان مجلس هیچ حرکت خلاف میل خود را بر نمی تابند ونامدارزنگه و فرجی دانا را تهدید به استیضاح می کند.تهدیدهایی که این روزها با جمع آوری امضاء از سوی برخی نمایندگان کم کم رنگ واقعیت به خود می گیرد.
لجاجت مجلس
وزارت ورزش و جوانان نیز مانند وزرات علوم و تحقیقات ازجمله وزارتخانه های مهمی است که کارکردآن ارتباط مستقیم با نسل پویا جامعه یعنی جوانان دارد.قشری که می تواند در بسیاری از تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها موثر باشد.این عامل مهم از جمله عواملی است که باعث گردیده برخی از نمایندگان مجلس که درروزهای اولیه معرفی وجلسات اخذرای اعتماد کابینه ،هیات رییسه مجلس مجبور شد برای جلوگیری از اساعه ادب ،میکروفن مقابل آنها را قطع نماید،لجاجت را به همراهی ترجیح دهند و در شرایطی که افکار عمومی در مقابل هم صدایی آنها با بلندگوهای تندروهای غربی ،سران برخی کشورهای عربی و…علامت سئوال هایی فراوان گذاشته است،چوب لای چرخ دولت بگذارند.
این در شرایطی است که به نظر می رسد برخی از نمایندگان رفتار های رییس دولت قبل را با وکلای مردم و جایگاعه قوه مقننه فراموش کرده اند.در حالی که مقایسه نحوه تعامل دولت روحانی با مجلس شورای اسلامی و با دولت های نهم و دهم ، این واقعیت را نمایان می سازد که روحانی ووزرایش شان و منزلت خاصی برای مجلس قایل بوده اند.
روحانی که سابقه حضور درمجلس را آن هم برای ۵ دوره در کارنامه دارد تا کنون نشان داده است که یک رییس جمهور مودب وقانون شناس است .وی چه در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و چه پس از پیروزی در انتخابات و چینش کابینه و نطق های خود در صحن مجلس، خود و مجموعه دولت را تابع نظرات مجلس در چارچوب قانون اساسی دانسته است.
البته شاید همین نوع نگاه رییس جمهور به مجلس و نمایندگان است که باعث گردیده برخی نمایندگان خود را درهمه امور،ازانتخاب معاون وزیر گرفته تا معاونان و مدیران کل در استان هاصاحب حق بدانند اتفاقی که دردولت نهم و دهم هیچگاه رخ ندادو دولت مورد وثوق همین دسته از نمایندگان هیچگاه اجازه اعمال نظر را به آنها نداد.
در شرایطی که اگر این تعداد ازنمایندگان با عینک انصاف به اتفاقات رخ داده یک دهه اخیر درحوزه اجرا و قانونگذاری نیک بنگرند خواهند دید که اگراین نوع تعامل مجلس با دولت دردولت قبل رخ می داد ارمغانی جز توهین به قوه مقننه چیزی به همراه نداشت.

نجابت دولت
به هرحال برخی نمایندگان که این روزها توپخانه خود را به دلیل حمایت های مدبرانه رهبری از وزارت امورخارجه به سمت و سوی دیگری از دولت نشانه رفته اند ،به سومین گزینه پیشنهادی دولت برای وزراتخانه ورزش و جوانان رای نداند تا یک رکورد تاریخی در عملکرد بهارستان نشینان ثبت شود.رکوردی که نه قبل ازوقوع آن باعث گردید که رییس دولت به تقلید از احمدی نژاد با ارسال پاکت های حاوی مبلغ ۵ میلیون تومان از دیپلماسی توهین و بی احترامی بهره بگیرد و نه بعد ازآن زبان به تهدید وبگم بگم بازکند.

این لجاجت و آن دوسال آینده
شاید یکی از موثرترین فوایدپخش مستقیم جلسات اخذرای اعتماد وزرای پیشنهادی این بود که بسیاری از توده مردم با جایگاه مجلس بیش از پیش آشنا شوند.آشنایی که قطعا”اثر آن در انتخابات دوسال آینده مجلس قابل رویت خواهدبود و مردم به نمایندگانی که یا درجلسات رای اعتمادو دیدار با کابینه حاضر نمی شوند ویا اگر هم حاضر شوند گمان می کنند که فضای کشور همچنان جولانگاه ادبیاتی از جنس تهدید وتوهین و افتراست دیگر اعتماد نخواهندکرد.
در هر حال حامیان دیروز دولت در مجلس این روزها به طرز آشکاری خود را در مظان اتهام سیاسی کاری با دولت جدید قرار داده اند اتفاقی که هرگز با سوگند نمایندگی شان همخوانی ندارد.عاملی که شاید باعث گردد جایگاه کنونی شان به رویایی در انتخابات آینده تبدیل شود.
*سرپرست خبرگزاری ایلنادرفارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.