مهدی حاجتی: دلیران من! اما سنگ‌ها خاموش

 خبرپارسی – عضو شورای شهر شیراز به بی توجهی به تخریب دو باب منزل تاریخی ثبت ملی شده اعتراض داشت و گفت: و این سرانجام شهر سنگستان است که عمل غیرقانونی صورت گیرد، متهم مشخص باشد، نهادهای ناظر مشخص باشد، ماده قانونی مشخص باشد اما قوه قضائیه سکوت کند .

مهدی حاجتی امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر شیراز با خواندن قانون مجازات اسلامی مبنی بر مجازات کسانی که به ابنیه و اماکن تاریخی یا مذهبی تجاوز کند، به بی توجهی قوه قضائیه نسبت به این موضوع اعتراض کرد .

او سه بار ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، را که به صراحت می گوید: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود را قرائت کرد و افزود: قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) به صراحت چنین می گوید: ماده ۵۵۸ ـ هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه‌، اماکن‌، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ‌ایران به ثبت رسیده است‌، یا تزیینات‌، ملحقات‌، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که‌ مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی‌ وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده‌سال محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: این ماده قانونی را سه بار خواندم تا شاید کسی بشنود.

و این سرانجام شهر سنگستان است که عمل غیرقانونی صورت گیرد، متهم مشخص باشد، نهادهای ناظر مشخص باشد، ماده قانونی مشخص باشد اما قوه قضائیه سکوت کند… سکوت کند… سکوت کند تا این شهر و مردمانش بمیرند، سنگ شوند و این شهر بخوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.