معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران مطرح کرد: توسعه مراکز کوثر؛ اقدامی موثر برای حمایت از زنان سرپرست خانوار

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران گفت: بیش از دائمی کردن نمایشگاه رویداد کارآفرینی زنان و تولید، افزایش تعداد مراکز کوثر در مناطق است که می تواند باعث حمایت از زنان سرپرست خانوار کارآفرین باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران؛ حسین نظری، در حاشیه بازدید از شانزدهمین رویداد کارآفرینی زنان و تولید درباره اینکه شهرداری تهران چه اقداماتی دیگری می تواند در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار انجام دهد، اظهار کرد: براساس مشاهداتی که در بازدید از نمایشگاه داشتم غرفه داران که عموما زنان سرپرست خانوار کارآفرین هستند، از چگونگی برگزاری نمایشگاه ابراز رضایت داشتند. انتظار این افراد این است که ارگان‌های دولتی و شهرداری خدمات بیشتری نظیر غرفه دائمی را ارائه بدهند.

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران با تاکید بر اینکه باید درباره اقداماتی که قابلیت اجرا دارند صحبت شود، اضافه کرد: توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کارآفرین اقدامی موثر برای حمایت از این قشر بوده است و باید بستری برای آنها فراهم شود تا بتوانند ضمن معرفی محصولات خود را عرضه کنند.

نظری درباره توسعه حمایت های شهرداری از زنان سرپرست خانوار و معلولان کارآفرین حاضر در این نمایشگاه اظهار کرد: به نظر می رسد که افزایش تعداد مراکز کوثر در مناطق بهترین اقدام برای حمایت از این قشر خواهد بود.

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران افزود: قاعده نمایشگاه دائمی این است که باید چرخش در موضوع داشته باشد و به نظرم مراکز کوثر را تقویت و این دسته از خانواده ها را تحت پوشش بگیریم؛ موثرترین اقدام برای حمایت از این افراد خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.