محور اصلی تحول نظام تعلیم و تربیت بهبود کیفیت کار معلم است

?????????????

خبرپارسی – رئیس دانشگاه شهید رستمی شیراز تحول اساسی و پایدار در هر جامعه را در گرو متحول شدن نظام تعلیم و تربیت آن جامعه دانست و گفت: محور اصلی تحول و توسعه ی نظام تعلیم و تربیت بهبود کیفیت کار معلم و شناخت و ویژگی های آن است .

دکتر حسین محمدی رئیس دانشگاه شهید رستمی شیراز در آئین گرامیداشت ۱۲ اردیبهشت و روز معلم در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه گفت: تدریس در دانشگاه، انتخابی آگاهانه است و استادان دانشگاه با رسالت مهمی که در راستای پیشرفت جامعه برای خود تعریف کرده اند، آن را انتخاب کرده و بر سایر زمینه های کاری ترجیح می دهند و برای بسیاری از آنها نیز تدریس فرصتی برای انتقال تجاربی است که در ساحت های مختلف حیات خود یافته اند تا دانشجویان آنها ، گامی جلوتر از آنها باشند.

محمدی از استاد به عنوان یکی از مؤلفه های تأثیر گذار در فرایند آموزش نام برد و افزود: نقش استاد در یادگیری فراگیران بسیار با اهمیت و محوری است و در این میان یکی از مهم ترین و پایه ای ترین ذینفعان استادان دانشگاه نیز  دانشجویان هستند که استادان باید ضمن انتقال دانش به دانش پژوهان در آنها ایجاد انگیزه کرده تا دانشجو با ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و پژوهشی خود با توجه به نیازهای واقعی جامعه و با استفاده از تحرک، شادابی و پویایی و برجسته کردن جوانی خویش، در مسیر ارائه راه حلهای علمی و خلق ایده های نو برای میل به مطالبات و خواسته های مردم گام بردارد.

دکتر محمدی در پایان تحول اساسی و پایدار در هر جامعه را در گرو متحول شدن نظام تعلیم و تربیت آن جامعه دانست و بیان داشت: محور اصلی تحول و توسعه ی نظام تعلیم و تربیت بهبود کیفیت کار معلم و شناخت و ویژگی های آن است و در پرتو آموزش و تربیت معلمان وارسته است که جامعه متمدن و توسعه یافته شکل می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.