فشارهای اقتصادی از دلایل بروز خشنونت های اجتماعی

خبرپارسی – جلسه کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس با حضور اعضای آن و با دستور جلسه گزارش عملکرد کمیسیون و فعالیت¬های آن و بررسی دلایل و عوامل موثر در بروز خشونت¬های خانوادگی و اجتماعی به صورت وبینار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سهیلا محبی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی این اتاق در این جلسه مقدمه‌ ای پیرامون خبرهای اخیر در کشور و التهاب بوجود آمده در جامعه در خصوص چرایی و چگونگی بروز قتلهای خانوادگی، اهمیت سلامت روانی و اجتماعی جامعه و کیان خانواده و مسئولیت اجتماعی افراد مطرح کرد.

وی گفت: خشنونت زوایای پنهان بسیاری دارد که از علل اصلی بروز خشونت های منجر به جرایم خشن می توان عدم توانایی گفتگو و بحث و مذاکره و نداشتن مهارت ارتباطی صحیح، ساختار غلط فرهنگی، نگرش‌های بی مورد سنتی و مشکلات شخصیتی و فردی عنوان کرد.

محبی افزود: سلامت از فاکتورهای مهم در رشد و توسعه ‌یافتگی است و سلامت روانی و اجتماعی دو مقوله جدایی ناپذیر از سلامت جسم است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی خانواده می تواند خشونت را کاهش دهد.

وی بیان کرد: سلامت فردی و اجتماعی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده میزان مسئولیت پذیری اجتماعی افراد است و با استفاده درست از مولفه های سلامت فردی و اجتماعی می توان زمینه بروز و تقویت مسئولیت اجتماعی افراد در جامعه و به تبع آن موفقیت جامعه و خرد جمعی را تصمین کرد.

محبی با تاکید براینکه مسئولیت پذیری افراد در مقابل جامعه و یکدیگر موضوع است که باید مد نظر قرار گیرد اظهارداشت: مسئولیت پذیری اجتماعی بیانگر احساس و عملی است که افراد در چارچوب موقعیت و نقش های خود به طور آگاهانه و آزادانه نسبت به امور گوناگون بروز می دهند و این مفهوم می تواند بسیاری از تعهد و وظائف را در برگیرد.

وی ادامه داد: مسئولیت پذیری اجتماعی به ویژه در نسل جوان به دلیل اهمیت آنها در تعیین نیروی فعال و آینده سازان جامعه ضرورت بیشتری دارد که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

محبی به عمق آسیبهای ناشی از خشونتهای عاطفی و روحی اشاره و اضافه کرد: فشارهای اقتصادی، ناعدالتی های مادی و در حال حاضر محدودیتهای همه گیری کرونا موضوعی تحمیل شده برای بروز بیشتر خشونت های اجتماعی و خانوادگی است.

در ادامه این جلسه مژگان جعفریان نائب رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس به ارائه گزارش عملکرد و تشریح برنامه های کمیسیون در سالجاری پرداخت.

جعفریان از جمله برنامه‌های کمیسیون در سال ۱۴۰۰ را شناسایی انجمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی، فرهنگی و تهیه بانک اطلاعاتی تشکلهای فعال و معتبر شیراز و استان فارس جهت هدفمند کردن حمایت‌ها، بازدید از مؤسسات و تشکل‌های در راستای رصد عملکرد و همکاری متقابل ، برگزاری دوره های آموزشی در کمیته‌های زیرمجموعه، برگزاری وبینار ملی مسئولیت اجتماعی و بررسی و پیگیری موضوع مساعدت شرکت‌ها در قالب مسئولیت اجتماعی به‌عنوان مالیات مستقیم که می‌بایست در سطح ملی  برشمرد.

در ادامه این جلسه آقای نجیبی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نیز با تقدیر از این کمیسیون در خصوص بررسی موضوع فوق، بازنگری و کنکاش طرح موضوع قتل‌های خانوادگی را در ریشه یابی و رفع چنین مسائل و مشکلات موثر عنوان کرد.

وی با اشاره به آموزه های دینی و مذهبی گفت: اقدامات بسیاری برای ایجاد سلامت افراد در جامعه می توان در نظر گرفت اما مهمترین آنها کنترل خشم و بردباری اجتماعی است که در وهله اول راهگشا امور اجتماعی است.

نجیبی افزود: از سوی دیگر تاکید بر تغییر تفکر مسئولان و افراد اجتماع جهت فرهنگ سازگاری، تعامل و گذشت که میبایست در راس سایر امور قرار گیرد.

وی از دیدگاه حقوقی، به تفسیر مجازاتهای مرتبط با خشونتهای خانوادگی پرداخت.

در ادامه این جلسه سایر اعضای کمیسیون به ارائه نقطه نظرات و سوالات خود پیرامون دستور جلسه پرداختند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.