در نامه فعالان رسانه ای اصلاح طلب فارس عنوان شد؛دعوت ازدکترانصاری لاری برای قبول مسئولیت استانداری فارس

خبر پارسی – فعالان اصلاح طلب در رسانه ها و مطبوعات فارس با صدورنامه ای از دکترمحمدابراهیم انصاری برای قبول مسئولیت استانداری فارس دعوت به عمل آوردند.

دراین بیانیه آماده است:

اندیشمندگرامی جناب آقای دکتر محمدابراهیم انصاری لاری ؛شما نیک می دانید که فارس پهناور،مهدادب وفرهنگ و هنروشیرازه تمدن ایران اسلامی، درسال های اخیرزخم های بسیاری برتن خود دیده است.ازبی توجهی به صنعت و تجارت گرفته تا کج سلیقگی درحوزه فرهنگ و ادب وهنر،ازتبلیغات دروغین وعوام فریبانه گرفته تاتعطیل و تهدید کردن روزنامه ها و رسانه ها.

از بی توجهی به کاروکارگر وتولید وسرمایه گذاری گرفته تا تعطیلی بزرگترین کارخانه های منطقه و محروم ماندن تعدادزیادی ازخانوادههای کارگران استان از حداقل حقوق و مزایای ابتدایی زندگی ودهها زخم دیگر که آمارهای ساختگی و بازی با اعداد هم نمی تواند جلو قضاوت تاریخ رادرخصوص این گونه سوء مدیریت های سال های اخیربگیرد.

به باور ما زخم هایی که در این چندسال برتن فارس مانده است زخم هایی است که تنها بامرحم مدیریت وتدبیرحاصل از دانش وتفکر وتعمق التیام می پذیرد.

و اینک که دگر بارخورشید تدبیر و امید درپهنه ایران اسلامی طلوع کرده است ، به اعتقاد فعالان اصلاح طلب در رسانه ها و مطبوعات فارس ،جوانه هایی از امید برای بهبود زخم های جامانده ازبرخی سوء مدیریت هادردل هاجوانه زده است.

جوانه هایی که می تواند با حضور جنابعالی به عنوان مدیر ارشداستان فارس تبدیل به درخت تناوربالندگی گردد.

به اعتقاد فعالان اصلاح طلب در رسانه ها و مطبوعات فارس لزوم حضورمجددجنابعالی به عنوان استاندار فارس دراین استان استراتژیک نه اینکه برگشت به گذشته نیست بلکه نقطه شروع یک حرکت تازه برای شکوفایی استعدادها وپتانسیل های این استان است.حرکتی که می تواندبسیاری ازبرنامه های تاسی گرفته ازتعقل و تعمق سالهایی که شما استاندار فارس بودیدوپس از شما ابتر ماند را به سرانجام برساند.

شروعی که به اعتقاد بسیاری ازکارشناسان اینک ودرشرایط حساس کنونی رنگ و بوی تکلیف برای مدیراندیشمندو توانایی چون شما به خود گرفته است.مدیری که کارنامه عملکردش در دوران کوتاه اما درخشان حضور دراستان فارس همراه و منتقدش راوادار می نماید تا به احترام اوقیام نمایدو پس از نزدیک به یک دهه هنوزهم از استانداری که در عین جدیدیت برای ساخت هرچه بهتر فارس شبانه روزتلاش می کردودرعین حال نه فرهنگ را از یاد بردو نه هنر و ادب را به نیکی یاد نماید.

همه ما نیک می دانیم که جایگاه جنابعالی بسیار فراتر و بالاتر ازقبول مسئولیت استانداری است ،اما این درس را از خود شما آموخته ایم که برای اعتلای نام ایران کوچک یعنی فارس پهناور باید تا سرحد جانفشانی تلاش کرد و از خودگذشتگی از خود نشان داد.

لذاباتوجه به اینکه درحال حاضرمدیران توانمندبسیاری از سوی گروه های مختلف برای به دست گرفتن سکان استانداری فارس معرفی شده اند وبا عنایت به اینکه تمامی گروه ها و تشکل ها و دلسوزان فارس بر روی نام یک مدیر اشتراک نظر دارند،اشتراک نظری که با مطرح نمودن نام دکتر محمد ابراهیم انصاری لاری خاطرات خوش سال های حضوراین مدیر توانا را باردیگر در استان فارس زنده می نماید،باردیگر از شما دعوت می نماییم تا با قبول مسئولیت استانداری فارس درس ازخودگذشتگی را باردیگر دراین استان مرور نمایید تا باردیگر نام فارس درقله های افتخاردرخشان تر از قبل پرتو افشانی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.