خوزستان برزیلته !

خبر پارسی – عبدالکاظم دریساوی – وقتی سوت پایان آخرین دیدار به صدا درآمد و قهرمانی لیگ برتر فوتبال فصل نودو چهار و نود و پنج به نام استقلال خوزستان ثبت شد عبداله ویسی سرمربی آبیهای خوزستان سرشار از شور و شوق قهرمانی به سمت سکوهای تماشاگران به هیجان آمده رفت و با رقص حماسی ” یزله و هوسه ” وحدت ملی و اجتماعی را همراه با اشک شوق و غرور به نمایش گذاشت تا خوزستان از ته دل خنده سر دهد .خوزستان برزیلته !
این بار هم فوتبال به کمک خوزستان مغموم و زخم خورده سالیان پرتنش جنگ و جنگ زدگی آمد تاشاید کمی تا قسمتی از آلام و اندوهش تسکین یابد و دیگرانش را با نگاهی دیگرگونه به این خطه زرخیز حساس و جلب کند .راستی کدام تعریف از محرومیت و “برخورداری “در مورد سرزمین نفت و فوتبال و مقاومت و خاطره، سندیت و اصالت دارد ؟! کجایند روایتگران مقاومت و ایثار و فتح و کاتبان توسعه ؟ ! خوزستان برزیلته ! وقتی مجلس سنای برزیل جابه جایی ردیف های بودجه که توسط خانم دیلما روسف رییس جمهور مدافع زحمتکشان در جهت محرومیت زدایی و مساعدت به زندگی اقشار نادار را “جرم “قلمداد کرد و باکودتایی نرم و هدایت شده ریاست آن بانوی مبارز را معلق کرد ارقام و اعداد نجومی به غارت رفته. و آمار دروغین آن “ساده پوش “و رفتار و ادبیات تحقیر آمیزش دربرابر دیدگان مرور شد تا تفاوتهای بنیادین بیش از پیش نمایان و جلوه گر شود .”خوزستان برزیلته !”وقتی شادی از ورزشگاه تختی اهواز به خیابان زیبای ساحلی و فضای رویایی و خاطره انگیز این شهر که روزگاری به شبهایش معروف بود پرکشید و از آنجا تا جای جای خوزستان نقش غرور و خاطره زد، در خلوتی رویا گونه و وهم آلود صدایی از حنجره ها و سینه های چاک خورده اینگونه فریاد برآورد آیا “جناب پرزیدنت ” صدای محرومیت و شوق و احساس خوزستان محروم را که سالها “تشنگی “را فریاد زده است خواهد شنید ؟یا نه با نگاهی محافطه کارانه با خودش خواهد گفت “خوزستان برزیلته “شاید وقتی دیگر ! وشاید هم او نیز رای مردمش را پاس بدارد و به مجلس منتخب مردم بگوید نیازی به جابه جایی ارقام و ردیفهای بودجه نیست و تاکید کندکه این خوزستان سالهاست که دین خود را به ایران ادا کرده و زمان رد دین فرارسیده است و با دلجویی از استاندار برکنار شده اش بگوید حالا! درست همین حالا خوزستان برزیلته !!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.