حکمرانی خوب شهری اصل اساسی توسعه پایدار و دستیابی به مولفه های شهرهای جهانی است

خبرپارسی – عضو شورای شهر شیراز گفت: حکمرانی خوب شهری اصل اساسی توسعه پایدار بشری و دستیابی به مولفه های شهرهای جهانی است و اگر فرآیند توسعه‌ای برای شهر شیراز قائلیم، باید در چارچوب اندیشه‌های مبتنی بر کارکرد شهرهای جهانی باشد.

سعید نظری در نطق پیش از دستور جلسه علنی دوشنبه ۲۷ خردادماه شورای شهر شیرازبا اشاره به شرایط سخت حاکم بر جامعه تصمیم گیری برای این کلانشهر را تابع فاکتورهایی است که برآیند همه آنها در اختیار شورای اسلامی شهر شیراز نیست اما معتقدم می‌توان با ظرفیت‌های کنونی، شیراز را به آنچه که مردمش شایسته آن‌اند، رسانید.

او می گوید حضور در لیست امید با شعارهای مبتنی بر انسان‌محوری، شفافیت و حفظ شان و کرامت انسان‌ها، باری مضاعف را به دوش بنده گذاشته که امیدوارم با همکاری همه کارشناسان و افراد صاحب صلاحیت بتوانیم به شاخص‌های مطلوب سیاست‌های امیدجویانه دست پیدا کنیم، و می افزاید: امید را در کارآمدی جستجو می‌کنم  و کارآمدی را برآیند اعتقاد و اتکای به کارشناسان و متخصصان می‌‌‌دانم.

نظری عقلانیت در تصمیم و اقدام را اصل اساسی حکمرانی خوب شهری دانست و گفت: عقلانیت جز در گرو اتکا به نظرات کارشناسان آگاه و خبره بروز پیدا نخواهد کرد.

این عضو شورای شهر شیراز معتقد است کلانشهر شیراز برای رسیدن به قله‌های توسعه مبتنی بر اندیشه‌های انسان‌محور و دستیابی به ساختار حکمرانی خوب شهری نیازمند مولفه‌های تأثیرگذاری همچون جلب مشارکت عمومی، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، اثربخشی و کارایی ، تبعیت محض همگان از قانون و رعایت انصاف و اخلاق است و می افزاید: حکمرانی خوب شهری اصل اساسی توسعه پایدار بشری و دستیابی به مولفه های شهرهای جهانی است و اگر فرآیند توسعه‌ای برای شهر شیراز قائلیم، باید در چارچوب اندیشه‌های مبتنی بر کارکرد شهرهای جهانی باشد.

نظری با این ادعا که شیراز با تعاریف جدید نزدیکترین شهر ایران به مفهوم «شهر جهانی» است، گفت: در دیدگاه اندیشمندان جامعه‌شناس و اقتصاددان «شهرجهانی یک مکان با مرزهای شهری دقیق تعریف‌شده است که به فضای جریان‌ها نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، مهاجرت مردم و نخبگان و جریان کالا و خدمات متصل است.»

او گفت: هرچند تعاریف دیگری برای شهرهای جهانی کوچک مقیاس وجود دارد اما این تعریف به شهرهایی اشاره می‌کند که نقش رهبری در مقیاس بین‌المللی و جهت‌گیری بیرونی به  سمت اقتصاد جهانی دارد و دارای رتبه بالا در سلسله‌مراتب شهرهای جهانی است و البتهبه شیراز باید در این قامت نگریسته شود و افزود: در چنین شرایطی لازم است عمده فعالیت‌ها معطوف به جهانی‌سازی شهر شیراز شده و رویکردی جهانی برای این شهر تعریف کرد.

عضو تازه وارد شورای شهر شیراز تعارضات بین دولت و شوراها در ۲۰ سال گذشته را مسبب محدود شدن اختیارات شوراها می داند و می گوید: در عین حال اعتقاد دارم با همین خرده اختیارات هم می‌توان رویکردی کلان‌نگر برای شهرهایی همچون شیراز در عرصه جهانی تعریف کرد و این جز با استقرار ساختار حکمرانی شهری در قالب شوراهای اسلامی شهر برآمده از رای و نظر مردم اتفاق نخواهد افتاد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.