توریست های سلامت جذب دیگر کشورها شده اند

خبرپارسی – عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی فارس گفت: متاسفانه درحال حاضر به دلیل استاندارد نبودن ارائه خدمات به توریست های درمانی و سلامت در کشور موجب شده بخش زیادی از بیماران و گردشگران خارجی ما جذب کشورهای دیگر شوند.

سهراب شرفی در جلسه کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته که با حضور اعضای آن در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: وضع امروز بیمارستان های ما در ارائه خدمات مطلوب و استاندارد به توریست های سلامت مناسب نیست و دانشگاه علوم پزشکی باید ساز و کاری از جمله منع پذیرش بیماران خارجی در نظر بگیرد که بیمارستان های ما روز به روز خود را با استانداردهای جهانی منطبق کند.

وی با اشاره به ظرفیت های پزشکی و درمانی استان فارس افزود: بحث توریست درمانی یک مزیت برای استان است که بحث توریست سلامت بسیار گسترده است و نیاز به هم افزایی تمام بخش ها دارد و دانشگاه علوم پزشکی به تنها نمی تواند در این زمینه فعالیت های استاندارد و متناسبی داشته باشد.

شرفی اظهارداشت: فعالیت بخش های مختلف از جمله فرودگاه، تاکسی رانی، هتل ها و بیمارستان ها باید متناسب با استانداردسازی و تکریم بیماران باشد و در زمینه توریست سلامت برنامه داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه در حوزه توریست درمانی باید آموزش هایی به فعالان این بخش ارائه شود اضافه کرد: ارائه خدمات نامناسب می تواند عملکرد ضد تبلیغ برای ما داشته باشد لذا با توجه به توانمندی های فارس در حوزه توریست درمانی باید بتوانیم از داشته های مان استفاده و به نحو مطلوب بهره برداری کنیم.

شرفی دغدغه های علوم پزشکی و فعالان بخش خصوصی در زمینه توریسم سلامت مشترک عنوان کرد و ادامه داد: برای تقویت و گسترش صنعت توریست سلامت در استان باید استانداردسازی بیمارستان ها و ساماندهی فعالان این بخش جهت صیانت اعتبار توریسم سلامت استان مورد توجه باشد.

وی عنوان داشت: فضای بخش گردشگری استان باید از حالت جزیره ای در مراکز دولتی خارج شده و تصمیم گیری ها در این بخش باید با هم افزایی و تعامل بخش خصوصی و دولتی در قالب شورای عالی گردشگری انجام شود.

شرفی تصریح کرد: هرگونه حرکت ما در حوزه گردشگری باید متناسب با استانداردهای جهانی و مقایسه با کشورهای در حال توسعه باشد زیرا در غیر این صورت فعالیت های ما به سمت جلو و پیشرفت نخواهد بود.

وی با بیان اینکه حرکت های انجام شده در گذشته می تواند چراغ راه ما در آینده باشد اما راهگشای ما نیست اظهارداشت: مادر این کمیسیون گزارش هایی در خصوص فعالیت های انجام شده در حوزه گردشگری از برخی دستگاه های اجرایی دریافت کردیم که متاسفانه هیچکدام از آنها عملیاتی و کاربردی نیست و تنها جنبه ایده پردازی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.