تصدیق تالی یا مصادره به مطلوب؛ مغالطه ای علیه قائدیان!

خبر پارسی – شمشیر ها از نیام بیرون آمده و به نام نقد منصفانه، ذبح می کنند. در شرایطی که هنوز معافیان بر کرسی بلدیه شیراز ننشسته، دوستانی دلواپس طبل خود را به میانه میدان آورده و به میل خود بر آن می کوبند.

چارت اداری شهرداری را مقابل خود قرار داده اند و در بازی اسم و فامیل مسمومی که راه انداخته اند  افرادی را کاندیدا می کنند و بعد در دادگاه صحرایی شان او را غیابی محاکمه کرده، رای داده را  به احرای احکام خود ساخته شان می فرستند.اگر این انصاف است شیرازه همه فرهنگ لغت ها را باید از هم پاشید.

نوشته اند علیرضا قائدیان کاندیدای سمت معاونت فرهنگی شهرداری شیراز است. خبر را ساخته اند و بعد به تحلیل زوایای آن هم می پردازند. بر این انتصابی که خودشان آن را مطرح کرده اند شائبه هایی را وارد دانسته اند.

قائدیان با گناهان کبیره اش چه باید کند؟ گناه اول: او مالک یک کانون تبلیغاتی است که در مزایده های  شهرداری در خصوص اجاره بیلبوردهای شهری به طریق قانونی شرکت و برنده می شود.

گناه دوم: او حامی مالی جریان اصلاحات است! دقیقا اصلاحات و نه داعش و گروهک رجوی.

گناه سوم که فعلا در حد احتمالات است ولی قاعدتا باید از باب نهی از منکر وارد شد و پیشگیری کرد: پیمانکار تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر قرار است کارفرمای آنها شود! قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداری ها و… در معاملات مربوط به همان حوزه هم دکوری است.

با این همه گناه کبیره، قائدیان باید دیر و کنشت و صومعه و مسجدی بیابد و تا آخر عمر استغفار کند.او را چه به معاونت فرهنگی؟

دوستان در مغالطه هنرنمایی ها دارند.تصدیق تالی و مصادره به مطلوب واحدهای پاس کرده شان محسوب می شود.از منظر آنها در باز است و باز پرنده است پس نتیجه می گیریم که در پرنده است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.