تحقق گام دوم انقلاب بدون جوان‌گرایی امکان‌پذیر نیست

دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی گفت: گام دوم انقلاب بدون جوان گرایی امکان پذیر نیست؛ منتهی باید شایسته گزینی را در انتخاب افراد مد نظر قرار داد.

احدیان دوشنبه ۲۰ تیر در سلسله‌ نشست‌های راه‌ پیشرفت با موضوع “چشم انداز ایران فردا، بیم‌ها و امیدها” و در حاشیه نشست منطقه‌ای دبیران جمعیت پیشرفت در شهر شیراز به تبیین مبانی نظری بیم‌ها و امیدها در رابطه با آینده ی سیاسی کشور پرداخت.

او گفت: دشمن به اشکال مختلف سعی بر تزریق ناامیدی در جامعه دارد. همه ما باید تلاش کنیم نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم در عدم تحقق برنامه‌های مجلس و دولت مرتفع شده تا امیدواری جامعه کاهش پیدا نکند.

احدیان موضوع محوری در ختثی سازی و شکست نقشه دشمن برای ناکارآمدی، تبیین و تشریح اقدامات مجلس را موثر دانست.

او افزود: ضروری بود از ابتدای شروع به فعالیت مجلس یازدهم طرح‌هایی مانند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و..‌. بطور واضح و  صریح برای مردم تشریح و تبیین شود.

دستیار سیاسی رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح موضوع اصلاح ساختار اداری اجرایی نظام هم گفت: ما در نظام حکمرانی ایرادهای اساسی و ساختاری داریم؛ و نیاز به حکمرانی نو داریم.

احدیان تصریح‌ کرد: نظام حکمرانی ما پاسخگوی باری که روی دوش ماست، نیست و باید با استفاده از افراد جوان و معتقد به انقلاب اسلامی بر این ناکارآمدی فائق آئیم.

او جوان گرایی بدون شایسته گزینی را آفت نظام دانست و گفت: گام دوم انقلاب بدون جوان گرایی امکان پذیر نیست؛ منتهی باید شایسته گزینی را در انتخاب افراد مد نظر قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.