بیانیه مدیریت درمان تامین اجتماعی در خصوص مطالبات داروخانه ها

خبرپارسی –  مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان فارس در خصوص مطالبات داروخانه های فارس اقدام به صدور بیانیه ای کرد .

بحث مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی مدتی است تبذیل به چالشی شده است که خدمات رسانی به بیماران تحت پوشش بیمه را مختل کرده و موجبات زحمت و سرگردانی آنان فراهم کرده و لذا مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان فارس در خصوص مطالبات داروخانه ها اقدام به صدور بیانیه کرده است و نسخه ای ازآن را در اختیار این رسانه قرار داده  که عینا در زیر می آید .

بنام خدا

 ((نظر به مشکلات اخیر در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرار داد سطح استان  به استحضار می رساند . مدیریت درمان تامین اجتماعی استان فارس به جد و به صورت مستمر تلاشهای بدون وقفه خود در جهت دریافت مطالبات داروخانه های محترم استان که انصافاً با توجه به اجرای طرح پزشک خانواده آسیب پذیرتر از سایر داروخانه های کشور می باشد انجام داده است ،ضمن تشکرو قدردانی از همکاریهای بی شائبه  و توأم با صبر و متانتی که در شرایط اقتصادی فعلی به بیماران دردمند ، ارائه خدمت نموده اند ،مستدعی است با عنایت به تغییرات مدیریتی سازمان تامین اجتماعی پس از حادثه اسف بار درگذشت مدیر عامل فقید این سازمان و اینکه فرآیند های منتهی به پرداخت تابع دستور مدیر عامل این سازمان می باشد که خود نیازمند بررسی توسط تیم مدیریتی جدید می باشد، فرصتی در اختیار این مدیریت قرار داده تا در فضایی آرام پیگیر مطالبات برحق شما عزیزان باشیم. ))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.