به بهانه فداکاری ناخدا ظهراب،امپراتور دریا/هشتم آبان ،روز جاشو

خبر پارسی – عبدالصمد ابراهیمی – دلخوش به صید روزانه و روزی صید شده در دریا زیر لب داشت آوازی را زمزمه می کرد.فانوس نگاهش دورترها را می پایید و قایق کوچکش در هر رویارویی با امواج ذهن ناخدا ظهراب را به سمت خاطره ای می کشید. از جوانی با دریا انس گرفته بود.روزی اش را از لابلای همین امواج بیرون می کشید و شُکر خدا، لحظه ای از لبانش دور نمی شد.همه روزهای تلخ و شیرین را مرور می کرد تا همین حالایی که بانوی خانه اش گرفتار بیماری بود و برای مخارج درمانش نیازمند سرمایه ای که نداشت و نبود.

غرق در همین افکار،دورتر چشمش به اشیای شناوری روی آب خیره ماند.ذهنش مشوش بود.دلشوره داشت مثل آب شور دریای گِناوه دلش را چنگ می انداخت.مسیرش را کج کرد. نزدیکتر که رسید قابی دید تایتانیک وار.یک فروند اتوبوس دریایی همان حوالی غرق شده و بیست و دو مسافرش روی آب شناور بودند.عزراییل انگار داشت برای قطارش بلیط دسته جمعی می فروخت .دریا بوی مرگ گرفته بود.قایق کوچک ناخدا ظهراب گنجایش آن همه مسافر را نداشت.دریا مواج بود و حضور این همه آدم در آن قایق ماهیگیری یعنی یک اعلامیه بیست و سه نفره مرگ روی در و دیوار بندر گناوه.یعنی یک تراژدی تمام عیار.

ناخدا مجالی برای چرتکه انداختن نداشت.باید موسایی می شد با عصایی که نیل را به سخره می گرفت.نگاهی به آسمان دوخت و دل را به دریا زد.همه مسافران شناور را از آب بیرون کشید.قایق لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر در آب فرو می رفت. عقل می گفت مرگ همه شان حتمی است اما “نوح” قصه ما، دل را به بالایی دخیل بسته بود.

قایق ناخدا ظهراب لب به لب آب با هنرنمایی بی مانند ناخدایش به ساحل رسید.امپراتور دریا جان خود را به خطر انداخت  و جان همه را نجات داد.هشتم آبان هشتاد و هشت .هشت هشت هشتاد و هشت.کاش فداکاری این ناخدای گناوه ای بنام روز جاشو در تقویم ها ثبت می شد.

همه که از قایق بیرون آمدند باورشان نمی شد نجات پیدا کرده اند.هرکس بنوعی می خواست قدردانی کند و ناخدا می گفت فقط خدا را شکر کنید.

ناخدا ظهراب شایسته بیشتر دیده شدن بود و هست.افسوس زیر بار نداری بانوی منزلش را از دست داد و سالهاست کسی نخواسته آن همه فداکاری را ارج بنهد.

افسوس!برای انگشت یخ زده پترس که واقعیت نداشت حماسه ها سرودیم و ناخدا ظهراب رستمی را نادیده می گیریم.همه مان غرق شده ایم.الفاتحه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.