بهجت حقیقی: تسلط دولت بر بخش عظیمی از اقتصاد موجب بهبود نیافتن فضای کسب و کاراست

خبرپارسی – احد بهجت حقیقی گفت: رتبه ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور شاهد این موضوع است که دلیل اصلی بهبود نیافتن فضای کسب و کار کشور این است که بخش اعظم اقتصاد در دست دولتی هایی است که عملا به ایجاد ارزش افزوده کمکی نمی کنند .

احد بهجت حقیقی نامزد یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرپارسی با توجه یه تجربیات و اندوخته های خود در دوران مسئولیت های متعددی چون مدیر کل سازمان تعاون روستایی فارس تا فرروردین ۹۸، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تعاون روستایی فارس، قائم مقام ، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی فارس و مدیر بازرسی و ارزیابی اداره کل منابع طبیعی فارس به بررسی وضعیت فضای کسب و کار در کشور پرداخت .

او گفت: نگاهی به اقتصادهای توسعه یافته با فضای کسب و کار مساعد در می یابیم که بخش عمده ای از موفقیت های آنها ناشی از اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری اقتصاد به بخش آزاد بوده است. این کشورها با تکیه بر عرضه و تقاضا در کلیه بازارها و کاهش دخالت دولت و تعریف نقش نظارتی برای آن توانسته اند به اقتصادهای برتر در جهان تبدیل شوند.

بهجت حقیقی نوع دولت ها و شیوه سیاست گذاری آنها را دست یابی اهداف ذکر شده موثر دانست و افزود: آن چه در گزارشات بانک جهانی در پایش فضای کسب و کار در میان کشورها مورد ارزیابی قرار می گیرد، میزان همکاری و تسهیل بخش دولتی با خصوصی است. در اصل این پایش مشخص می کند که دولت ها تا چه اندازه شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده و تا چه اندازه دولتی بودن فضای اقتصادی می تواند بر عملکرد بنگاه ها موثر باشد.

مدیر کل سازمان تعاون روستایی فارس با بیان اینکه در ایران سال هاست که بخش خصوصی در تلاش است تا سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد اما به دلیل بزرگ بودن دولت و دخالت های آن به ویژه در حوزه قیمت گذاری، امکان رقابت پذیری برای فعالین این بخش را به حداقل رسانیده است. تصریح کرد: رتبه ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور شاهد این موضوع است که دلیل اصلی بهبود نیافتن فضای کسب و کار کشور این است که بخش اعظم اقتصاد در دست دولتی هایی است که عملا به ایجاد ارزش افزوده کمکی نمی کنند

او افزود: از بخش نفت و زیر مجموعه های آن گرفته تا بانک ها، بیمه ها و حتی مجریان پروژه های عمرانی مهم و حیاتی. این بخش با سرمایه هایی که عمدتا از طریق رانت و یا فساد حاصل شده وارد فعالیت هایی می شوند که توجیه مالی و فنی نداشته و به دلیل تولیدی نبودن، این پروژه ها تبدیل به بنگاه های ورشکسته و زیان ده می شوند و بار مالی مضاعفی بر دوش دولت تحمیل می کنند و به عنوان عنصری بزرگ در کسری بودجه دولت در سال بعد لحاظ می شوند.

 بحجت حقیقی با انتقاد از بنگاه های اقتصادی دولتی و یا شبه دولتی به دلیل برخوردار بودن از قدرت انحصاری افزود: آنان از حمایت هایی نظیر معافیت های مالیاتی و گمرکی گسترده بهره مند می شوند که واحدهای تولیدی که با حداقل ظرفیت خود را سرپا نگه داشته اند اگر از این امتیازها بهره مند می شدند شاید اوضاع تولید بهتر از اینا می شد؛ حتی با ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری در این واحدها می توانستیم امیدوار باشیم تا نرخ بیکاری نیز کاهش یابد.

اوبا اعتقاد بر اینکه تشدید تحریم های بین المللی و انزوای اقتصادی کشور، بخش واقعی اقتصاد که همان تولیدکنندگان هستند در تنگنای بیشتری قرار داده و سیاست های نادرست بخش دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده است، تاکید می کند؛ کسری بودجه متوالی دولت و تامین آن از طریق منابع بانکی، تورم های بالا ناشی از ناکارآمدی دولت، سرکوب بازارها، دخالت در قیمت گذاری و پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، سیاست های پولی و مالی نادرست و عدم نظارت صحیح بر دستگاه های اجرایی، نتایج دولتی بودن اقتصاد است که با گذشت چهار دهه از انقلاب عمیق تر شده است متاسفانه دولت به جای نظارت و کنترل در مواردی که منجر به رانت و از بین رفتن سرمایه های کشور می شود، کنترل قیمتی انجام داده و با اقدامات پلیسی اجازه رشد بخش خصوصی در فضای رقابتی را نمی دهد

یادآور می شود احد بهجت حقیقی  مدیر کل سابق تعاون روستایی فارس، کارشناس ارشد مدیریت توسعه وفرزند شهید مهندس عباس بهجت حقیقی (مدیر کل شهید منابع طبیعی فارس) است که دردی ماه ۶۵ و در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نایل آمد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.