دکتر سعید موسوی در یادداشتی به خبر پارسی:چیزهایی که خدامی بیند و نمی گویدبندگان ناچیزش نمی بینندو می گویند! / بغضم می گیرد از قلم های شیوایی که مسلسل شده اند!

خبر پارسی – دکترسیدسعیدموسوی عضو شورای سوم شهر شیراز  و دبیر شورای سلامت و امنیت غذایی استان فارس با ارسال یاداشتی به خبر پارسی از قلم های شیوایی که به زعم ایشان به جای ترویج امید و نشاط و دوستی به مسلسل کینه و نفرت تبیل شده اند! گلایه و سئوال کرده آیا زمان آن نرسیده که دل هامان را ازکینه خالی کنیم و به جای آن محبت وعشق بنشانیم؟

متن کامل این یادداشت در ادامه می آید:

سایت خبرپارسی راهرشب مطالعه می کنم.گرچه درسال های گذشته باهمه ظلم هایی که به خودم شدهرگزبغض نکردم اماگاهی بعدازخواندن سایت شماگلویم می سوزد!
قلم های شیوایی که می توانندامیدونشاط و دوستی راترویج کنندبه علت ستم هایی که برآنها رفته و اجازه احقاق حق نداشته انددراین شرایط تبدیل به مسلسل کینه ونفرت شده اند!راستی چرااین گونه است؟مگرقرارنیست به دولتی که باشعاراعتدال،راست گویی و نشاط ملی کارش راشروع کرده کمک کنیم؟ آیازمان آن نرسیده که دل هامان را ازکینه خالی کنیم و به جای آن محبت وعشق بنشانیم؟اگرقرارباشد ما و شما مثل آنها ناجوانمردانه رقابت کنیم و برای بیرون راندن رقیب ازصحنه تهمت بزنیم وچیزهایی راکه خدامی بیند و نمی گوید و بندگان ناچیزش نمی بینندو می گویند، بگوییم، آبروی انسان ها را برای ماندن یا رفتن ازمدیریتی به بازی بگیریم وبزرگان علمی ودانشگاهیمان راتخریب کنیم، پس چه فرق است میان شعور و شعارهای ما و شعارهای آنها که هدف وسیله را برایشان توجیه می کرد؟!
دوستان عزیزمی دانم زخم هایی که برپیکرمان زده اندعمیق است اما نبایدفراموش کنیم که ما بنده خداوندبخشنده ومهربان،پیرو رسول رحمت و شیعه مولای صبرو محبت هستیم. پس بر زخم هایمان مرهم بگذاریم و اجازه ندهیم که دیگرزخمی برپیکر دیگربندگان خداحتی اگررقیبمان باشدوارد شود.کشور و شهرمان شیراز نیاز شدیدبه وفاق ، همدلی و تلاش برای رفع محرومیتهای بر جای مانده دارد.
استان فارس که مردمش برحصیرنشسته و فرش می بافند، برگنج نشسته ورنج می برند نباید دیگرکینه بکارند و  دشمنی درو کنند.فقر و بدبختی و نا آگاهی مردم برای عده ای نعمت است تا بتوانندهمیشه آنها را دراختیارداشته باشند،پس تمام سعی مان را به کار بگیریم تا شهر وکشور عزیزمان رابسازیم،هموطنان را ازکینه ونفرت دور و به بخشش ودوستی نزدیک کنیم.
اگرمدیری را لایق و شایسته خدمتگزاری این مردم نمی دانیدمستنداتتان رابرای دولت تدبیر وامید ارسال وبه دولت اعتماد کنید،قبول کنیم که ممکن است رئیس جمهورمحترم و وزرای با تدبیراو مصلحت نظام و کشور را درشرایط فعلی بهتر از ما درک کنند!
به امیدروزی که هوا جوانمردانه معتدل شود و همه دستانمان را از جیب بیرون آورده ودست هم را بفشاریم و سلام را پاسخ گوییم!
……..
دکتر سیدسعیدموسوی…….

43 دیدگاه برای “دکتر سعید موسوی در یادداشتی به خبر پارسی:چیزهایی که خدامی بیند و نمی گویدبندگان ناچیزش نمی بینندو می گویند! / بغضم می گیرد از قلم های شیوایی که مسلسل شده اند!

 1. آقای دکتر موسوی عزیز
  حتم دارم و واضح است که نوک انتقاد شما ، مطالب و انتقاداتی است که در این سایت در مورد دکتر ایمانیه نوشته شده است حال توجه شما را به چند توهین آبدار رئیس تان دکترایمانیه نسبت به مخالفانش جلب می کنم که در مصاحبه با سایت دانشگاه مطرح کرده است :

  ” این‌که آدم دشمن داشته باشد اشکالی ندارد، این‌که توی سایت‌ها بنویسند… چند تا سایت داریم که بر علیه خدا، بر علیه پیامبر خدا، بر علیه امام زمان، بر علیه امام خمینی و مقدسات می‌نویسند؟ مهم این است که چه کسانی مخالفند چه کسانی موافق؛ نه فقط در مورد بنده، چه تیپ‌هایی مخالفند و چه تیپ‌هایی موافق. اگر دانشجویان خوب با سواد با معرفت متدین رده بالای دانشگاه جمع شدند و بر علیه رئیس دانشگاه شورش کردند حتماً این رئیس دانشگاه باید برود زیر سؤال. البته من به خودم جرأت نمی‌دهم بگویم که تمام آن‌هایی که با من مخالفت کردند مشکلی دارند، حتماً بینشان انسان‌های شریفی هم هستند ولی به هر صورت فکر می‌کنم که با همین روش می‌شود افراد را شناخت.”
  آقای دکتر موسوی

  آقای دکتر ایمانیه وقتی یک ماه قبل این توهین ها را علنا مطرح کرد،کجا بودید تا دعوت به اخلاق کنید؟ آیا آن موقع احساس تکلیف نکردید؟ یا واگذاری یک محل ناچیز مانند ” اداره بیماری های واگیر” به شما باعث شده که در مورد خبر پارسی احساسر تکلیف کنید و معلم اخلاق شوید؟ من هم مثل شما سایت خبرپارسی را می خوانم همه انتقاداتی که تاکنون به دکتر ایمانیه وارد شده متوجه شخص شان نبوده و فقط متوجه عملکردشان بوده است آیا این غیر اخلاقی است؟

  1. جناب اقای دکتر موسوی
   ازاینکه تائید کردید ظلم بردانشجویان را ممنونیم
   ازاینکه برزخم عمیق جفا ها برپیکر دانشجو صحه نهادید متشکریم
   اما مشکل شما این است که دکتر ایمانیه به شما جوانمردی کرد و شما هم علی رغم اینکه با افکار وخط دکتر ایمانیه موافق نیستید
   می خواهید پاسخ مردی را با جوانمردی بدهید رسم جوانمردی شیوه مردان بزرگ است وما ازاین به بعد با دکتر ایمانیه مبارزه محبت امیز می کنیم وبه ایشان می گوییم اقای دکتر ایمانیه 8سال مدیریت کافیست به خودت وخانواده ات رحم کن کمی هم وقت برای انها بگذار وبه قول خودتان اکنون که شیفتگان خدمت فراوانند دیگر جای جولان نیست

  2. دوست عزیز
   حکایت شما و سایر قبیله گرایان همفکرتان و «اعتمادی که بر باد دادید»و «دکتر ایمانیه» ما را یاد حدیث« ملک ری» و «عمر سعدابیوقاص» و «ابن زیاد» می اندازد.مطمئن باش به حکومت «ری» نخواهید رسید.کمی تاریخ بخوان تا منظورم را بفهمی. به هر حال به زودی برایت حضوری توضیح خواهم داد.
   ولی علی الحساب فعلا بدان بسیار برایت متاسفم. شدی« خسر الدنیا و الآخرت»

   1. اطلاع دقیق دارم که دکتر ایمانیه دعوتش کرده و تقاضای همکاری بهش داده ، آینده حرفهای منو ثابت میکنه گرچه این حرفهای دکتر موسوی خودش گواهه .بهترین تعبیر برای این افراد همینه که گفتید “اعتقاد بر باد منفعت” .منم سعید موسوی را خوب می شناسم .

   2. دوستان به جان هم نیفتیم.دکتر موسوی البته انسان شریفی است و دوست داشتنی.
    اما بیاییم و بپذیریم که هر که حق دارد آنجور که دوست دارد حرکت کند.یکی آرمانگراست وایده الیست آن دیگری رئالیست است و یکی دیگر همواره مصلحت اندیش.اجازه دهیم سقف پرواز هر فردی را خودش تعریف کند و به آن احترام بگذاریم
    آقای دکتر عزیز ما هم همواره در عملکردهاشان نشان داده اند که نفع شخصی و تعامل برای در صحنه ماندن-بدون اهمیت به اینکه صحنه گردان کیست-برایشان اصل است و همواره در اثبات خود کوشیده اند و از حق نگذریم توانمندند در اجرا.به این نگرش ایشان نتازیم زیرا انسان است و صاحب اختیار.
    اما به دوستی که به دفاع از ایشان آسمان و ریسمان به هم بافته اند هم توصیه میکنم که دفاع نکردن خیلی بهتر از بد دفاع کردن است.
    اکبر گنجی و فتنه ی88و عاشورا وجنبش سبزو….را بهم بافته اید که از دکتر موسوی دفاع کنید؟
    یک لحظه فکر کردم احمدینژاد با آن بی سلیقه گیهایش دارد از دکتر دفاع میکند بی خیال شو برادر گاهی سکوت بهترین است

  3. بنام خداوند جان وخرد
   ای فرصت طلبان اصلاح طلب تند رو وجنبش سبز

   1- سرانجام کینه توزی وبی ادبی اکبر گنجی چه شد
   2- سرانجام توهین به عاشورا و مقدسات نظام در فتنه 88 چه شد
   3-چند صباحی باد اعتدال وزید ه است وفرصت عرض واندام پیدا کرده اید این فرصت را با توهین و تهمت به باد فنا ندهید
   4- شما فقط آزادی اندیشه را با آزادی توهین اشتباه گرفته اید و منطق درگفتگو وقانون در عمل را فراموش کرده اید حال یک اصلاح طلب اعتدل گر شما را به منطق و رعایت اخلاق دعوت می کند بر او می تازید
   5-هیچک ازشما ها نه درد دین دارید ونه درد مردم وفقط به منافع زود گذر خود فکر می کنید
   6- دانشگاه 20000 پرسنل دارد و5000دانشجو کل افراد شرکت کننده درنظر سنجی هنوز به 1000نفر نرسیده است اینقدر ازجانب دانشجویان و اساتید وپرسنل حرف نزنید
   7-شما به چهره مانده گار دانشگاه به اسوه تقوی اساتید و به افرادی که قصد خدمت دارند نه قصد خیانت توهین می کنید
   8- از خدا بترسید اگر مدرکی دارید رو کنید وبه مراجع قانونی ارائه کنید
   9- هرچند به مدیریت دکتر ایمانیه انتقاداتی هست ولی راه آن توهین نیست
   10-آقای دکتر موسوی حرف بدی نزدند که اینگونه حمله می کنید ایا توصیه به اخلاق ورعایت حرمت ااستاد وشاگردی چاپلوسی است

 2. باسلام اقای دکتر موسوی می خواهند جای شاکی و متهم را عوض کنند.ابتدا باید گفت کدام رییس دانشگاه در 34 سال با تعویض دولت ابقا شده است؟2- کدام رییس دانشگاه نامه اینچنین و اولتیماتوم 5 روزه می دهند و بعداً با لابی با طرفداران وزیر را تحت فسار گذاشته اند؟3- کدام رییس دانشگاه اینچنین خودکامه و خود رای و باند باز بوده.4- کدام رییس دانشگاه در تعویض علیه دولت منتخب هزینه ایجاد کرده است؟5-کدام رییس دانشگاه بیش از 8 سال رییس بوده است و موارد بسیاری که در مقالات امده.اگر شما هم پستی غیر مرتبط با تخصص و تجربه تان گرفته اید صرفاً جهت لابی با کسی است که می توانست منجی باشد ولی سدی در مقابل اصلاحات شد دکتر بهتر است وارد نشوید،در این عرصه پست نمیدهند.در ضمن دولت و وزارتخانه اوضاع را آنچنان که ما می دانیم نمی دانند و ما به مدیریت بالا به پایین اعتقاد نداریم.

 3. جناب دکتر: برای ما پرسنل بهداشت محیط ، رفتن و ماندن ایمانیه مهم نیست! . شما شاید به خاطر سمتی که دارید از بدعتهای شومی که در این چند سال در امر بهداشت محیط گذاشته شد و سلامت محیط و غذای مردم را به خطر انداخته خبر داشته باشید. همه تلاش ما لغو و برداشتن این بدعتها است. اگر مشکلات را میدانید که فبها. اگر نمیدانید، لطفا سری به مراکز بهداشت بزنید و با بازرسین بهداشت محیط صحبتی داشته باشید. برای ما مهم سلامت مردم است. و شاید با رفتن دکتر بهتر بتوانیم دستورات حسینقلی خانی را لغو و بهداشت محیط شهرستان شیراز را از حالت رکود و تعطیلی فعلی بدر آوریم.

  1. و من همیشه دلم میگیرد ازورودهای نابجا سکوت های نابجا سازهای ناکوک لابیهای سخیف خنجرهای از پشت عیارهای ناچیز و صداقت های فراموش شده دکتر عزیز
   نمی خواهید القا کنید که همکیشتان با نگاه وفاق ورحمت به ناگه با نیم اشارتی از استاد من وشما دلداد به کسی که تا چند روز پیش از آن منتقد جدیش وانمود میکرد خود را و خنجری به وفای دوستانش زد ورفت والبته عیار عیان کردوخود را نمود وسوخت..
   ما چند روزیست گلویمان میسوزد از بادهای نامراد نامردمی والبته استوارترمان میسازد بر حقانیت راهی که میپیماییم.
   تو را سوزاندند و تحمل کردی اما آیا تامل هم کردی؟سبب ایجاد فرهنگ مبتذل پرونده سازی چه ها بود و کیان بودند.
   یادمان باشد که این دولت تنها دولت امید نیست که به طریق اولی دولت تدبیر است و راه و چاره ی تعطیلی روشهای ترور شخصیت تنها مدارا نیست که اصلاح روشها با بکار گیری افراد معتقد به حفظ کرامت انسان به ما هو انسان است.و اجازه دادن به افراد مجری روشهای ناصواب گذشته به تازه کردن نفسی و صد البته باز بینی واقعی عملکرد های خود و بررسی بازتاب واقعی آنها
   بله دکتر عزیزکاش شما و من وهمه ی کسانی که مرد لقب گرفته ایم از اعتماد دوستان استفاده ی بد نکنیم.خطای استراتژیکی که هم کیشتان مرتکب شد و این نیز فراموش کردن یا مورد معامله قراردادن اعتماد دوستان است که این نیز زیر پا گذاردن اخلاق است
   نمیخواهم متهمتان کنم ولی امید وارم همانطور که دکتر ایمانیه در قسمت دوم مصاحبه منتی سنگین به سرجنابعالی گذاشت به گوششان رسیده باشد که _آنطور که من از دوستان جلسه ی استانداری شنیده ام-جنابعالی هم شکر این منت به جا آورده و جوری صحبت کرده اید که از آن بوی تایید ایشان بلند شده بوده.
   اگر وقتی کردید کتاب جامعه شناسی نخبه کشی را مروری کنید تا پی ببرید که این جامعه ی استبداد زده در چه گردنه های سخت و سرنوشت سازی قربانی چه معاملات سخیف و در عین حال کمر شکنی شده است.
   برادر عزیز یک بار دیگر قسمت دوم مصاحبه ی آقای رییس محترم دانشگاه را بخوان و بلافاصله پس از آن جوابیه ی فرزندان مظلوم وشجاع این خاک مقدس در انجمن اسلامی را هم مرور کن و بیاد آر که اصل اسلام بر راستی است ودور ی از کذب و البته مهربانی مورد نظر شما هم اهمیت والایی دارد.چه شده که هول بمان داشته در دعوت به وفاق. آیا در تشویق ایشان بر ترک کرسیی که قطعا در آینده ای بسیار بسیار نزدیک حادث خواهد شد هم نقشی و وظیفه ای قائلید برای خود؟کسی از جمع مخالفین آزاده ی ایشان نه قصد انتقام گیری داردنه خدای ناکرده قصد استفاده از روش پلید ترور شخصیت.بلکه لجاجت شخصی یا الزام جناحی وی بر ماندن تبعات سنگینی را برای وی تاکنون داشته که خدا میداند ما نیز از بروز آن ناخورسندیم اما این لجاجت ایشان را شما توصیه ای کنید به رفع.
   اگر قرار باشد مجری تند رو سیاست های پر عیب و نقص دولت فخیمه ی گذشته به ناگه رنگ عوض کند و در حالی که حاضر نشد در سایت رسمی دانشگاه تبریکی لا اقل به مناسبت حضور میلیونی ملت در انتخابات-نه حتی پیروزی دکتر روحانی -بنویسدیکباره بشود مدافع تمام قد اعتدال و ما هم باور کنیم که باید به تمامی عقلمان شک کنیم.نه آقای دکتر نمیتوانیم این رنگ عوض کردن را توهین به شعور خود تلقی نکنیم.ما پی تغییر ماهوی روشها هستیم و باور بفرمایید که کمی از بلوغ عقلی هم سهممان شده است که همه چیز را دست خارج از استان نسپاریم و پی پدرخوانده هم نگردیم
   کاش شما هم سیاست یکی به نعل و یکی به میختان را کناری بگذارید و مرد و مردانه ورود کنید به عرصه ای که دلتان و عقلتان است هر سمت که میخواهد باشد محترم است.
   کاش کمی هم دلتان به حال کلیت سلامت میسوخت و بغض میکردید چرا باید بهداشت و درمان فارس جولانگاه سیاست بازان و امنیتی ها باشد.
   کاش کمی هم نهیب به معامله گران پشت پرده میزدید اگر خود جز آنان نیستیدوتوانش را دارید…….
   وا….. علیم بذات الصدور

 4. نفرت موقعی به وجود می آید که یک شخص به عنوان مخالف ایمانیه به جلسه مخالفان ایمانیه با استاندار بیاید ولی در حقیقت او مخالف ایمانیه نیست بلکه خبر رسان ایمانیه است و از این جلسه برای ایمانیه خبر ببرد.

  سعید عزیز بگذارید صحبت همین جا تمام شود و چیزی بیشتر نگویم که بحث و درگیری با شما جز ضرر برای ما و شما چیزی در پی ندارد
  فعلا هدف ما عزل مدیری است که در 8 سال گذشته دوران سیاهی در دانشگاه رقم زده است و اینکه فرموده اید که مطالبمان مستند عنوان کنیم شما یک مطلب بدون سند از بینش گیر بیاورید ضمن اینکه غیر مستقیم توصیه فرموده اید که مطالبمان را در رسانه مطرح نکنیم و خصوصی به مدیران دولتی منتقل کنیم . سعید جان رسانه کشک نیست رسانه مربوط به زمانی است که مسئولین به حرف ها گوش نمی دهند . رسانه رکن چهارم دوکراسی است ضمنا این نوشته ها که بر علیه ایمانیه بوده حالا چه اتفاقی افتاده شما وکیل مدافعش شده اید؟

 5. آقای دکتر؛ در ماده 13 قانون مواد خوراکی اشامیدنی، و ارایشی و بهداشتی تعطیلی محل کسب متخلفین بهداشتی دستور مسوول بهداشت محل قید شده و تا چندی پیش، رییس مرکز بهداشت به عنوان مسوول بهداشت محل شناخته میشد. تا اینکه از طرف رییس دانشگاه شورایی پنج نفره مرکب از چهار نفر کارشناس بهداشت محیط که دو نفر از این جمع مدیر گروه بهداشت محیط و دیگری مسوول بهداشت محیط مرکز انقلاب بوده و دو کارشناس دیگر از بهداشت استان انتخاب و نفر پنجم رییس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش انوقت و رییس مجمع امور صنفی فعلی یعنی آقای خلیل ترابی بود. و همه مصیبتها از همین جا شروع شد. اعتراض به این تصمیم با بی تفاوتی رییس دانشگاه جوآب داده شد. شکواییه به وزیر را رییس دانشگاه با عزل مسوول بهداشت محیط مرکز والفجر و طرد پرسنل ستادی دادند. میدانید این تصمیم باعث دلسردی پرسنل وتعطیلی بازرسیها شد. اگر موردی هم پرونده هایی جهت تعطیلی به این شورای غیر قانونی فرستاده شد اکثرا با نه آقای ترابی مواجه شد. جالب اینجاست که قرار بود تصمیم گیری در این شورا منوط به رای اکثریت باشد ولی اگر آقای ترابی نه میگفتند یا بگویند نظر ایشان لحاظ میشود. آقای ترابی به عنوان یک متصدی خشکبار فروشی بارها جریمه و محل کسبشان تعطیل شده بود پس به عنوان یک متخلف بهداشتی و یک شخص خارج از سیستم علوم پزشکی نمیتوانند عضو هییت منصفه آن هم هییت منصفه یک اداره مانند علوم پزشکی باشند. رییس دانشگاه روانشناسی این تصمیم و بلایی که این تصمیم نامیمون بر سر پرسنل بهداشت محیط آورد را در نظر نگرفتند. آقای ترابی جدیدا پا را فراتر گذاشته و خواستار مشارکت بازرسین اتحادیه‌ها در بازرسی های پرسنل بهداشت محیط شده اند. ظاهرا تعطیلی بهداشت محیط شیراز بد جوری به مذاق ایشان خوش آمده! و اگر نجنبیم همین روزا صنوف کله پز و بقال و کشکساب و.. دفاتر مراکز بهداشت و دانشگاه را اشغال کنند! انوقت شاید من و شما مجبور بشیم کله پزی یاد بگیریم. پس تلاش کنیم و دعا که با رفتن رییس این تصمیمات نابخردانه لغو گردد.

 6. آقای دکتر موسوی عزیز به خدا از موعظه و نصیحت خسته شده ایم . هیچ تهمت و توهینی به ایشان نشده ولی این قوم هر بی اخلاقی ی را به غیر هم فکرانشان روا داشته اند. اگر ایشان در این سمت بمانند “که غیر ممکن است” نشانگر برتری بدان بر نیکان در این دانشگاه است

 7. آقای دکتر به نظر میرسد شما با این جملات برگرفته از دین وشرع و ظاهرا دلسوزانه برای شهر و شهرسازی و مردم و … سه هدف را دنبال می کنید :
  1- با بهانه قرار دادن مسائل دانشگاه و دکتر ایمانیه به دنبال تکفیر خود هستید .
  2- قصد دوباره مطرح شدن خودتان را دارید تا بتوانید برنامه نمایندگی مجلس خود را دنبال کنید .( ولی آزموده را آزمودن خطاست)
  3- در ذهن خود درصدی در ماندن و بقا دکتر ایمانیه متصورشده اید و می خواهید این کمترین احتمال را نیز از دست ندهید .

 8. همکار محترم حق با شماست .نفرت و کینه مضر وغیراخلاقی است ولی غیراخلاقی تر از ان دیدن ظلم و سکوت در برابر ان است .دیدن نابودی سرمایه های یک مملکت و فروکردن سر در برف گناه نابخشودنی است که من وشما باید از ان توبه کنیم

 9. جناب موسوی ایمانیه شما رو هم خریده؟ شما این 8 سال کجا بودی که دعوت به همدلی کنی عزیز دل برادر؟ ایمانیه ظلم کرده، باید تاوانش هم پس بده؟

 10. دکتر هاشمی سلام
  دارم از دست وقت نشناسی و بی مرامیت دق میکنم و هر روز مسخره میشوم از استدلال هایی که می آوردم برای دوستان که شما لایق سکانداری سلامت فارسید.غافل از اینکه شما قانع به دکانداری در عرصه های بسیار کم وزنید.
  امروز که شنیدم دکتر ایمانیه در حکم زدن برایتان هم تحقیرتان کرده و سرپرستتان کرده بد تر شد حالم.ومتاسفانه امشب شنیدم که اختیار مراکز تحقیقات را هم از شما گرفته و به دکتر حاتم سپرده .متاسف تر شدم از اختباری که از کف دادی و اعتباری که از ما کاستی.اما به اصلاح ناپذیر بودن دانشگاه با حضور دکتر ایمانیه ایمانی دوچندان یافتم .سید دلگیریم از بی وفاییت مرد!

 11. آقای دکتر موسوی عزیز
  ضمن تقدیر از شما که سکوت را کنار گذاشتید و اعلام موضع کردید. به هر حال امیدوارم دیگران نیز موضع خود را چه مثبت و چه منفی در مورد ایمانیه بیان کنند تا ماهیتشان برای کسانی که آن ها را نمی شناسند مشخص شود.
  شما از یک طرف اعتراف کرده اید ایمانیه ظلم کرده و از دیگر سو ادعا می کنید حرف های مخالفینش تهمت است!!!!!
  شما از یک طرف می گویید:(قلم های شیوایی که می توانندامیدونشاط و دوستی راترویج کنندبه علت ستم هایی که برآنها رفته و اجازه احقاق حق نداشته انددراین شرایط تبدیل به مسلسل کینه ونفرت شده اند!) و نیز می گویید:( دوستان عزیزمی دانم زخم هایی که برپیکرمان زده اندعمیق است) از دیگر سو می گویید:(اگرقرارباشد ما و شما مثل آنها ناجوانمردانه رقابت کنیم و برای بیرون راندن رقیب ازصحنه تهمت بزنیم وچیزهایی راکه خدامی بیند و نمی گوید و بندگان ناچیزش نمی بینندو می گویند، بگوییم، آبروی انسان ها را برای ماندن یا رفتن ازمدیریتی به بازی بگیریم وبزرگان علمی ودانشگاهیمان راتخریب کنیم، پس چه فرق است میان شعور و شعارهای ما و شعارهای آنها که هدف وسیله را برایشان توجیه می کرد؟!)
  منتقدین و مخالفین ایمانیه (به طور موردی و با ذکر جزییات فراوان) دلایل اثباتناکارآمدی ونیز ظلم های فراوان وی را بیان کرده اند. ای کاش شما به جای (کلی گویی) و تهمت زدن به مخالفین ایمانیه(آن هم در لفافه دعوت به اخلاق!!!) چند یا حداقل یکی از مواردی که به وی تهمت زده شده را بیان می فرمودید

  1. می نوش که شیخ وحافظ و مفتی و محتسب
   چون نیک بنگری همه تزویر می کنند
   دکتر جان حرمت قوم بزرگ لر را حفظ کنید یادمان باشد همه چیز را وارد عرصه ی پلید معامله گری سیاسی نکنیم.

 12. سلام
  ایشان به طرفداری آقای دکتر ایمانیه صحبت نکرده است زیرا با تمام الطافی که آقای دکتر ایمانیه به ایشان کرده است (که البته سفارشی بوده است) باز ایشان نامردانگی کرده و نا ملموس ایشان را ستمکار جلوه داده و همچنین مثل جلسه استانداری در صدد اثبات خود برآمدند.خوانندگان محترم توجه داشته باشید الان که بحث حساب و کتاب از بخش و مرکز پیوند است گلویش سوخته تا اگر بشود دوباره از جایی شربتی گوار و خنک در گلویش بریزند!!!!

 13. سلام
  شنیده می شود:به زودی سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری از مسایل زیر بازرسی میکنند:
  ۱- بودجه هایی که تا کنون برای بخش پیوند احتصاص یافته، درآمدهای آن بخش و هزینه هایش و تمام مسایل مالی آن بخش در ۶ سال گذشته، با توجه به اسناد موجود
  ۲- کل مسایل مالی بیمارستان پیوند، کمکهای مردمی، کمکهای دانشگاه و مشخص نمودن وضعیت آن از نظر مالکیت و مدیریت و منافع حاصل از آن
  ۳- بیمارستان مادر و کودک آیا دولتی است یا خصوصی؟ مجوز بهره برداری آن کجاست؟ تعرفه های آن چگونه اعمال میشود؟ پرسنل آن از کجا تامین میشود؟ رییس و مسئولین آن چگونه نصب میشوند؟ پزشکان بر چه مبنایی انتخاب میشوند؟
  ۴- آیا ادامه کار آقای دکتر ایمانیه با توجه به اتمام مدت ماموریت ایشان در شهریور قانونی است؟ آیا این انتصابات جدید ایشان قانونی است؟
  ۵- بودجه های مراگز تحقیقاتی چقدر و چگونه اختصاص داده میشود؟

 14. سلام
  این جمله که مردم فارس که فرش میبافن و روی حصیر زندگی میکنند،‌ نقل قول از آقای احمدی نژاد است و احمدی نژاد هم از ترانه معروف یک خواننده لوس آنجلسی (معین) گرفته است. خیلی جالبه

 15. جناب دکتر موسوی؛ همین که به “رقابت ناجوانمردانه آنها” اذعان دارید باز جای شکرش باقیست. زمانی را یادم هست که شما به عنوان رزیدنت بیهوشی در اتاق استراحت بیمارستان سعدی کنار اساتید می نشستید و از مشکلات سیستم بیمار ایمانیه و سوءمدیریت آن می گفتید. سوالاتی که برای بنده مطرح است این است که: 1- رویه و مدیریت بیمار عوض شده یا حداقل بهتر شده که نظر شما اینگونه گشته؟ و 2- چرا بنده از ظلم هایی که به من شده است باید بگذرم و نباید دم بزنم وقتی که این دانشگاه به ناحق حق و حقوق امثال من را پایمال کرده و می کند؟ فقط امیدوارم نظر شما به علت در باغ سبزی که ایمانیه بهتان نشان داده نباشد تا در خاطر دوستان و همکاران به عنوان فردی ناپایدار (اگر نگوییم دو رو) نمانید.

 16. افرین بر دکتر موسوی و دکتر هاشمی که همانند دولت تدبیر با عقلانیت عمل می کنند تا کشتی مقصود را به منزل برسانند

  1. خطاب به صادق
   و البته صد افسوس و حیف برای پارسیان که معامله گران مصلحت قومی نگر شده شده اند عاقلانشان و صد افسوس به حال من و تو که اینگونه بار باطنی مقوله های عقل و تد بیر و کشتی مقصود را برای توجیه معامله گریهامان تنزل میدهیم

 17. آقای معلم اخلاق!
  شما همان کسی نبودی که مزورانه در جلسه دانشجویان و پزشکان مخالف ایمانیه با استاندار به عنوان مخالف ایمانیه شرکت کرده بودی؟! چند روز بعد استاندار نقلی کرده بود و گفته بود برخی تحت لوای مخالف ایمانیه پیش من آمده اند در حالی که موافق وی هستند؟! مگر این کار شما (که با هماهنگی خود ایمانیه انجام شده بود) دلیلی داشت جز اینکه اردوگاه مخالفان متزلزل جلوه کند و استاندار نتواند با صلابت تصمیم بگیرد؟! حالا باز هم خوبه این بار با شفافیت ازش حمایت کردی.
  آقای معلم اخلاق هر کسی حق دارد موافق ایمانیه باشد و از او حمایت کند. ولی کاری که شما در آن جلسه کردی معنایی جز نفاق ندارد. برو برادر گرامی اول کمی پای درس اخلاق بنشین و مهم تر از اون کمی بهش پایبند باش بعد بیا درس اخلاق بده برادر ارزشی. معلم بهداشت اگه خودش پایبند نباشه کی محیط زیست رو حفظ می کنه. معلم اخلاق که صد مرتبه بیشتر.

 18. جنابعالی کمی هم به تغییر بندیشید هیچکسی نباید به هیچ دشمنی توهین کند این وزیر بهداشت ودرمان هست که تا کنون تکلیف مدیریت دانشگاه را مشخص ننموده وباعث شکاف عمیق بین مردم استان فارس استاتید ودانشجو وکارمند
  شده است وزمینه ناراحتی وتوهین را فراهم نموده آ یا این تدبیر هست یا بی تدبیری شما این جوری می نویسی ومدافع اصلاحات هم هستی چرا این دغه دغه دو طرف را به آقای رئیس جمهور منعکس نمی کنی بیا این موضوع را به شکلی که قرار است حل شود به آقای رئیس جمهوروزیر باعلام کن اگر جرئت وشهامت داری وبگوملت استان فار س از خیر نشاط تدبیر امید گذشتند ومی گویند تدبیر امید فدای اصلاحات واصلاحات فدای اصول گرا واصول گرا فدای یک لحظه فقر وبد بختی ملت ،هیچ کدام نخواستیم فقط یک سلامتی نداشته را از خدا خواستیم حضرت آقا انشاء الله در 4سال آیند ………………….. با شعار دیگر به میدان بیایید وملت را بیشتر به جان هم بیندازید

 19. دکتر جان،کلا …؟رفیقمون کلمه ای حساب می کنه یا سطری.اگرخوبه ما هم بیایم سرمایه گذاری

 20. مسئله خیلی ساده هست:
  1) ایمانیه باید بمونه چون عضو ارشد جبهه پایداری هست و رفتنش دست خودش هم نیست
  2) خوب که دقت کنید می بینید زعمای قوم از دکتر ملک حسینی که اصل کاریه تا دکتر هاشمی و ملک زاده و موسوی نشستن پای میز مذاکره بده بستان و سهم و سهم خواهی البته با دکتر ایمانیه و لنکرانی و …..که ایمانیه به شرطی میمونه که معاونت ها و مدیریت ها با هماهنگی و اعمال نظر ما باشد اول تدین میاد درمان، امینی میره توسعه، بعد بهادر میاد درمان، تدین میشه قائم مقامش، بعد هاشمی میشه پژوهشی و بقیش هم در راهه…..
  3) اما در ادامه یکی از این اتفاقا خواهد افتاد: 1) یه فاجعه بهداشتی درمانی باعث برکناری ایمانیه به دستور وزیر میشه 2) دکتر ملک حسینی و اطرافیانش یهو پشت ایمانیه رو خالی میکنن 3) وضع به خوبی و خوشی که الان هست ادامه پیدا میکنه تا اینکه ایمانیه خودش میفهمه که شده مترسک دست جبهه پایداری و باند ملک حسینی و نهایتاً استعفا میده!!

  1. تحلیل خوبی بود. هر کسی حق دارد بنا به تفکر از کسی دفاع کند یا وی را مردود شمارد.
   اما با مخالفان ایمانیه نزد استاندار رفتن و با تریبون ایشان صحبت کردن و بعد زد و بند و چرخش مواضع بوقلمون صفتی نام دارد.

 21. جناب دکتر موسوی از قلم زیبا و بیان مطالب شیوای شما بسیار لذت بردم شجاعت شما در بیان حقایق ستودنی است امیدوارم بنا به فرموده رییس جمهور محترم تند رو های هر دو جناح روز به روز منزوی تر باشندو از صحنه سیاسی کشور طرد شوند.وسایت اقای صدری هم دست ازتوهین وافترا سازمان یافته بر علیه دکتر ایمانیه دست بردارد و فرصت تصمیم گیری بدون غوغا سالاری رابرای مسئولین وزارت بهداشت مهیا سازد

  1. جناب اکبر! شما که حتی جرات ندارید نام خود را بیان کنید لطفا افترا و تهمت نزنید – مخالفان دکتر ایمانیه اگر اسم خود را نمی نویسند تا حدودی قابل توجیه است شما چرا موافق عزیز؟!نکند خود ایشان هستید؟!!در هر حال چه تهمتی به آقای دکتر زده ایم – خبر پارسی صدای هر دو طرف را منعکس می کند آیا سایت سینا صدای مخالفین را منتشر می کند؟ دو گفت و گو با دکتر ایمانیه داشته ایم، مدت ها می گذرد گفت و گوی دوم ایشان در صفحه اول سایت تیتر است در سرویس گفت و گوی روز- بخش سوم گفت و گو با ایشان هم بزودی منتشر می شود- احترام بیش از این به مخالفین؟دکنر موسوی به اینجانب زنگ زد خواهش کرد که یادداشتی دارد و می خواهد در خبر پارسی منتشر کند،برخی از اعضای تحریریه و شورای سردبیری مخالف بودند و می گفتند دکتر موسوی می خواهد از دکتر ایمانیه دفاع کند برود در سایت سینا و سایت اصولگرای شیرازه حرفش را بزند اما باز هم گفتیم ایرادی ندارد بگذار مخالفین حرفشان را بزنند -یادداشت ایشان را منتشر کردیم و در قسمت تاپ خبر کار کردیم – تا الآن هم در اخبار ویژه ما قرار دارد،کجای دنیا به مخالف تا این اندازه احترام می گذارند؟ همه کامنت های شما که اتفاقا حاوی تهمت و اتهام است را نیز منتشر کرده ایم و صبور بوده ایم اگر فکر می کنید تا مدیریت سایت را بدهیم روابط عمومی دانشگاه و یا تحریریه سایت سینا!!باور کن همین هم شما را راضی نمی کند،تو را خدا کمی انصاف داشته باشید و بترسید از قیامت و روز معاد اگر باورش دارید! – با احترام فرزاد صدری

  2. اکبر عزیز

   به عنوان یک خواننده این سایت از شما درخواست دارم که یک مورد و تاکید می کنم اگر یک مورد از توهین و یا افترا به ایمانیه در این سایت پیدا کردی بیا از من جایزه بگیر.
   آقایان تا الان همه اش مدح و ثنا شنیده اند و طاقت انتقاد ندارند و انتقاد را توهین می شمارند ، مشکل، خبرپارسی نیست مشکل شمایید که به چاپلوسی و چاپلوسی کردن عادت کرده اید.

  3. پاسخ به اکبر
   ما نیز شجاعت آقای دکتر درعیان کردن مکنونات قلبی خود را میستاییم
   اما باور بفرمایید شما به جای ما اسم این کار را چه میگذارید عزیزی خود را در جمع مخالفین جا بزند و بیاید در جلسه با استاندار محترم و به احترام حضورشان وقت برخی عزیزان برای صحبت به ایشان داده شود و متاسفانه وی در حرف زدن تنها به اثبات خود و …بپردازد و در انتها همه متعجب که ایشان چرا اینطور صحبت کرده اند و البته دلگیر از ایشان.
   بنده با عقل ناچیزم هر چه فکر کردم اگر نخواهم بگویم خیانت با 80 درصد تخفیف نامش را سو استفاده ای پلید میگذارم.
   اما آقای دکتر هم بهتر بود کمتر ناشی بازی در آورد. میتوانست بدون رسانه ای شدن برود و پست پیشنهادی دکتر ایمانیه را بپذیرد البته نمیدانم شاید شرط لازم برای دادن پست به ایشان از طرف دکتر ایمانیه این بوده که ایشان ابتدا بیایند رسما و از طریق رسانه نبودن خود با مخالفین را اعلام کنند و به نحوی خود را تطهیر کنند تا بعد پستی هم به سفارش استاد همه ی ما دکتر ملک حسینی برای ایشان دست و پا شود
   شما والبته آقای دکتر پیشاپیش تبریک ما را پذیرا باشید.اگر هم توهینی در این مقال رخ داده پیشاپیش عذرخواهی میکنم اما یادمان باشد هیچ توهینی شنیع تر از سو استفاده از اعتماد دوستان نیست.
   البته ما هم طرفدار کنار گذاردن کسانی هستیم که در عمل نشان داده اند افراطی اند و در راس آن آقای دکتر ایمانیه. وموافق سپردن مسئولیت به دست انسانهای معتدل و نه افراطی. اما اعتدال و میانه روی را هم معادل معامله گری با افراطیون -که به بقا افراط رنگ عوض کرده می انجامد- نمیدانیم. دستپاچگی در پذیرش مسئولیت ودر زمین افراطیون مستقر در دانشگاه بازی کردن را هم عین بی تدبیری میدانیم

 22. دوستی با واسطه نقل می کردکه درجایی وزیر محترم بهداشت گفته است من دکتر ایمانیه را عوض نمیکنم مگر اینکه خودشان تمایل به استعفا داشته باشندامروز به صحت این موضوع یقین حاصل کردم چرا که حمله چند کامنت گذار تکراری با مطالب سفارشی وحمایت سایت اقای صدری وانجام نظر سازی (نه نظر سنجی) با جمعیت قلیل (سه درصد)از مجموع 35 هزار دانشجو استاد کارمندوشاغلین حوزه سلامت دربخش خصوصی علیرغم پیامک های بیشمارقصدی جز خسته کردن دکتر ایمانیه وفشار رسانه ای برای استعفای وی ندارند.

  1. خوب یک انتخابات رسمی در دانشگاه بگذارید تا همه شرکت کنن و نمایندگان هر دو گروه هم باشن ونتیجه رو همه قبول کنن

 23. ما بندگان ناچیزش می بینیم و می گوییم و فریاد می زنیم و اگه خفه مان کنند مثل برخی دون صفتان سازش نمی کنیم.

  1. آقای دکتر انگار شما دبیر شورا و امنیت ایمانیه هستید و نه دبیر شورای سلامت و امنیت غذایی استان!ای ماکیاولی کجایی رقیب واست پیدا شده!!!!!!

 24. این کامنت درد دلی به زبان طنز است -به زودی حکم ابقای دکتر ایمانیه را خواهم زد مگر از سفر بنده به شیراز که گفتم به زودی حکم ابقا را می زنم چند روز گذشته؟!!! سی چهل روز از دایره واژه ” به زودی ” خیلی دوره ؟!!! چقدر شما ها عجول هستید بابا گفتم میزنم میزنم دیگه ای بابا !!!!
  ندیدید وقتی یه جا تابلو زده به زودی در اینجا راه آهن ساخته می شود یه سال یا دو سال یا اصلا ساخته نمیشود؟!!! فوقش یه نفر شبونه میاد اون تابلو رو بر می داره اینکه آسونتره که !!!! ای بابا چقدر ملا نقطه ای هستید شما ؟ میگم بزودی می زنم یعنی می زنم!!

 25. سلام. دکتر موسوی شما یا از بی عدالتی های دکتر ایمانیه خبر ندارید و یا بخاطر منفعت شخصی ،شما و سایر اساتید لر زبان مثل دکتر ملک حسینی و دکتر هاشمی و دکتر بهادر حق کل جامعه دانشگاهی را فدای مصلحت قومی و شخصی خودتان کردید که البته احتمال دوم بیشتر است.در هر صورت کار شما با رسم جوانمردی که در قوم اصیل لر وجود دارد بسیار مغایرت دارد.-امیدوارم هر چه زودتر به اشتباهات خود پی ببرید

 26. دکتر به اصطلاح موسوی سوابقش رادر شورای شهر و ورزش شیراز کسی از یاد نبرده ایشان یک مصداق کامل از ادمهای فرصت طلب می باشد که برای پست و مقام چند روزی را هم باید دعای گوی ایمانیه که داد مردم شیزاز را دراورده باشد و اخرت خود را به این دنیای فانی بفروشد البته این نیز بگذرد.
  شیرازی

 27. جناب دکتر اگر از کارهای جناب ایمانیه بی اطلاع بودید میگفتم از سر خیر گفتید.ولی دکتر خود شما از نزدیک با مشکل من در جریان قرار گرفتید. بنظرم شما وارد این بازی …نشوید . جناب دکتر موسوی احترام مردم و دانشجویان را حرام نکنید.

 28. سلام
  کلمات “معامله گر،چاپلوس،زدوبند،توراخریده اند،مزورانه و…که گویابه زعم گویندگان ان توهین محسوب نمی شود!درسایت فلان و بهمان برعلیه من نوشته نشده بلکه درسایت خبرپارسی وتوسط خوانندگان ان نثاراینجانب شد!
  به کدامین گناه؟
  درکدام قسمت ازمرقومه اینجانب توهینی وجود دارد،یاتهمتی به کسی زده ام.کجاازکسی حمایت کرده ام؟
  ایادعوت به وفاق ،همدلی،اعتمادبه دولت برامده ازرای مردم،تلاش برای سربلندی ایران و شیراز و تخلیه دلهاازکینه ونفرت،دوری ازتخریب وتهمت به معنی حمایت ازفردخاصی است؟
  اینجانب اگراهل معامله برسراصول وحرف حق بودم ازشورااستعفانمی دادم.می ماندم ومثل خیلیهای دیگر”بله قربان گو”می شدم اگردنبال پست ومقام بودم سکوت می کردم!
  اگراصلاح طلب خاتمی وروحانی ودیگربزرگان هستندکه من کلمه ای توهین وتهمت به رقیب از انها نشنیده ام.
  مدیریت این جانب درامور دانشجویی،نماینگی دانشجویان وشورای شهرمویدحمایت همیشگی ازدانشجویان است.اولین کسی بودم که به دکتر ایمانیه برای انحلا ل انجمن اسلامی اعتراض کردم البته جواب ایشان بماند.
  اعتدال درگفتاروکرداربایدهویداباشد.خردوعقلانیت و مصلحت کشوروشهرسرلوحه کارمان باشد.”تغییر فقط برای تغییر”مردم فریبی است.تغییربایددرروش وعملکردها باشدنه تغییرافراد،تغییربایدالی احسن الحال باشد!
  ازهیچکدام دلگیرنیستم ولی ازرواج ادبیاتی که امیدداشتم بعدازخرداد92 ازاین شهررخت بربسته باشدامافقط ازراست به چپ منحرف شده متاسفم!
  برای اعتلای اخلاق سیاسی ،اجتماعی و دوری ازتهمت وتوهین ، تمرین تحمل مخالف وحقگویی تلاش کنیم که”بسیارزوددیرمی شود!”
  دکترسیدسعیدموسوی دوستدارهمه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.