اهلِ شهر باشیم

خبر پارسی – نشانه ها با ترکیبی از کالبد و معنا، بخشی از هویت شهر محسوب می شوند. شهرها را نمادها و نشانه هایش می سازند.ارگ کریمخانی روایتی از باطن شهر است.نشانه ای از معماری ایرانی اسلامی که باطن شهر را به ما یادآوری می کند.ارگ کریمخانی به نوعی «ژنومِ» شهر شیراز است.شاید ژنتیکِ شیراز چیزی جز معماری افسونگرِ زندیه نباشد.آثاری که هویت و شناسنامه شهر را به ما نشان می دهد.

وظیفه تک تک شهروندان شیرازی شیرازی است که از ژنومِ شهر محافظت کنند.خیلی مهم است که اهلِ شهر زنده باشند.اهلِ شهر با دلسوزی و دغدغه مندی و ایفای مسئوولیتِ شهروندی شهر مرده را زنده می کنند.یادمان باشد شهرها را شهرسازان نمی سازند، اهلِ شهر است که به شهر روح می دهد. که به شهر زندگی می بخشد.

به این عکس نگاه کنید.سازنده این سازه بد قواره بدون تردید اهلِ شهر نیست.شهر در باور مردمان شیراز همان شیراز است!حتی اگر به نیویورک هم برود وقتی می خواهد به شیراز برگردد می گوید : می خواهم بروم شهر!
نه اینجا شیراز نیست! در این تصویر اگرچه شکوهِ معماریِ زندیه همچنان خودنمایی می کند اما آنچه که بیشتر به چشم می آید بی نظمی و آشوبِ پس از دوره افشاریه است.

با این توصیف آیا زندیه همچنان می تواند قد برافراشته کند؟ پاسخ می دهیم بله اگر اهلِ شهر پای کار بیایند؛ چرا که نه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.