استاندار فارس: راهبرد دولت ارتقاء مشارکت و توسعه سازمان های مردم نهاد است

خبرپارسی – استاندار فارس : راهبرد اساسی ما برای تحقق اهداف فرهنگی در این دولت به ویژه در مورد نسل جوان ، ارتقاء مشارکت و توسعه سازمانهای مردم نهاد است .
اسماعیل تبادار شنبه هفتم بهمن در نخستین مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان استان‌های کشور گفت: هیچ دولتی قادر نیست همه امور کشور و نیازمندیهای یک جامعه را به تنهایی بر عهده بگیرد و لذا وجود سمن ها با جهت گیری خیرخواهانه ،خدماتی ، مشارکتی و توانمندسازی، بعنوان یک سرمایه اجتماعی ضرورت دارد .
استاندار فارس با بیان اینکه، تقویت هویت اسلامی ایرانی ، ارتقاء آگاهی و افزایش امید و نشاط اجتماعی از مهمترین محورهای سیاست فرهنگی دولت تدبیر و امید است، افزود: راهبرد اساسی ما برای تحقق اهداف فرهنگی در این دولت به ویژه در مورد نسل جوان ، ارتقاء مشارکت و توسعه سازمانهای مردم نهاد است .
او تاکید کرد: با رواج یافتن جریان جهانی سازی در اوایل قرن بیستم، سازمانهای مردم نهاد اهمیت خاصی یافتند و سازمانهای غیر دولتی با تمرکز بر مسائل بشردوستانه و کمک به توسعه ی پایدار تاسیس شدند .
استاندار فارس با اعتقاد به اینکه می توان بسیاری از برنامه های دولت را به سمن ها واگذار کرد گفت: با آنکه در کشورهای توسعه یافته شاهد فعالیتهای گسترده سازمانهای مردم نهاد و انجام بخشی از کارهای دولت توسط این سازمانها هستیم ولی در کشور ما تا تحقق عینی و واقعی این مهم ، فاصله وجود دارد .
تبادار با تاکید بر اینکه باید تابوی واگذاری برنامه ها به مردم شکسته شود، افزود: سازمانهای مردم نهاد با حمایت دولت و نه با دخالت دولت، در موضوعاتی همچون مقابله با آسیبهای اجتماعی و اجرای برنامه های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی وارد عمل شوند .
استاندار فارس آسیب های اجتماعی رایکی از دغدغه های اساسی جامعه عنوان کرد و ادامه داد: از مهمترین راهکارهای رفع آسیب های اجتماعی استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و بویژه سازمانهای مردم نهادِ جوانان است چرا که جوانان با برخورداری از انرژی ، پویایی و ایده های نوین نشان داده اند که می توانند بهترین راه را برای برون رفت از مشکلات ترسیم کنند.
تبادار معتقد است که تمامی وظایف دولتی به جز مسئولیت های حاکمیتی را می توان به مردم واگذار کرد و دولت تدبیر و امید با باور داشتن جوانان در راستای توانمند سازی و جذب آنان برای مشارکت در حل معضلات جامعه، تشکیل سمن ها و حمایت از آنها را یکی از مهمترین اولویتهای کاری خود می داند .
او مشکلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.