ازبرمشور تا پلاسکو؛ اعلام عزای عمومی،هرگز ازکاستی های سبب ساز بحران نمی کاهد

خبر پارسی  – حسین خبیری – آنچه که در حوادث تلخ،زیان بارتر از خسارت های مادی می باشد، صدمات جبران ناپذیرعاطفی است که برجسم وجان مردم یک جامعه آوار می شود وشهروندان تأثیرات سوء آن را سالها با خود خواهند داشت و ازحافظه تاریخیشان هرگز پاک نخواهد نشد.
تکرار وقایع ناگوار بحران ساز و کاستی هاو ناکارآمدی های مدیریت بحران، به امنیت روانی و اطمینان خاطر شهروندان لطمه وارد می سازد.
در چنین اوضاعی که هنوز زخم های روحی مخاطبان مضطرب ونگران، از واقعه ی تلخی التیام نیافته،اتفاق ناگوار دیگری در سطح جامعه کلید می خورد، ناچاریم تا تزلزل امنیت و آرامش عمومی را به نظاره بنشینیم.
از لابه لای متن و حاشیه این اتفاقات می توان، توجه بیشتربه آموزش عمومی مرتبط و دانش روزآمد، تجهیزات مدرن وبهره مندی ازتجارب دنیا در مواجه با تهدیدات وحوادثی به مراتب بزرگتروگسترده تر را استخراج نمود.
که اگر از این فاکتورهای مهم غفلت نمی شد،امروز ما با شرایط متفاوتی با وضعیت موجود رو به رو بودیم و خسارت های مادی و معنوی حادثه ها تا حد معقول وملموسی کاهش می یافت.
مردم حق دارندبدانندکه دراین گونه حوادث و بحران های پی درپی، سهل انگاری ، خطا و عدم پیش بینی های لازم ودریک کلام نقش و سهم دستگاه های متولی در تشدید یا کاهش بحران به چه میزان بوده است؟
شهروندان می پرسند دستگاه های مسئول و مشخصا شهرداری ها، پس از بحران وهم اکنون ،چه تصمیمات و اقدامات اطمینان بخشی برای تضمین تکرار نشدن این وقایع دلخراش انجام داده اند؟
اعلام عزای عمومی،هرگز ازکاستی های سبب ساز بحران نمی کاهد.
ای کاش می شد تا لا به لای اعلام های متعددعزاهای عمومی،ضمن فراهم آوردن شرایط وامکانات پیشگیرانه آرامش بخش وامنیت آفرین،همزمان، فرامینی برای شادی های عمومی هم صادر می شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.