آغاز نمایش ‘نقطه سر خط’ در تالار هودی شیراز از فردا؛

تئاتر نقطه سر خط

تئاتر نقطه سر خط

خبرپارسی: نمایش ‘نقطه سر خط’ به نویسندگی ورونیک اولمی، کارگردانی آیدا فضیلت و تهیه کنندگی وحید جهانمیری نژاد، از ۳ تا ۱۵ مردادماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه استاد هودی به نشانی شیراز، پارک آزادی، پایین تر از مسجد، خانه فرهنگ شماره ۴ به روی صحنه می‌رود.

این نمایش برنده ۵ جایزه اول از جشنواره استانی تئاتر نما ۱۳۹۵ می باشد.

برنده جایزه اول کارگردانی
برنده جایزه اول بازیگری مرد
برنده جایزه اول بازیگری زن
برنده جایزه اول موسیقی
برنده جایزه اول طراحی لباس

فروش بلیت این نمایش از سایت www.irantic.com صورت می پذیرد.

ﺍﯾﻦ نمایشنامه ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﺍﺯ ﺳﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ‏«ﺩﻭﺭﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﺩﻧﯿﺎ» ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺩﺭﺍﻡﻫﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .

ﻧﻤﺎیش ‏« ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺧﻂ ‏» ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻟﯿﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ پیدا کردن ﺩﻓﺘﺮﭼﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ مارکو ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ او ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﺭﻭﺯﻩ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﮔﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﯼ، ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻭ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻧﺶ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺵ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﺁﻥ ‏« ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ‏» ﻭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ می دهد…

ﻭﺭﻭﻧﯿﮏ ﺍﻭﻟﻤﯽ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺲ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﻭ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻥﺳﺎﻝ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ . ﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ‏« ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎ ‏» ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۱ ﺑﺮﻧﺪﻩٔ ﺟﺎﯾﺰﻩٔ ﺁﻟﻦ ﻓﻮﺭﻧﯿﻪ ﺷﺪ . ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪٔ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ با ترجمه خوب سمیرا قرایی توسط نشر نی ﻣﻨﺘﺸﺮ شده است .

این نمایش ﺑﺎ ﺟﺰﺀﭘﺮﺩﺍﺯﯼﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺎیل ﻭ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯼ خاص، ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺩﺭﺍﻡ می تواند درام ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﺎیل ﮐﻼﻥ ﺗﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮﻩ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ با این ویژگی ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ این نمایش را ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ آثار تحسین شده و ماندگار قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.