آغاز تحقیق و تفحص از استاندارى فارس

سیدحسین نقوى حسینى، نایب رییس هیات تحقیق و تفحص از استاندارى هاى فارس، تهران و آذربایجان غربى به افسانه گفت: « تحقیق و تفحص از این سه استاندارى پس از پایان تعطیلات مجلس آغاز مى شود» تعطیلات تابستانی مجلس ۳۱ شهریور به پایان مى رسد. نایب رییس هیات تحقیق و تفحص از استاندارى هاى فارس، تهران و آذر بایجان غربى افزود: محور هاى اصلى هیات تحقیق و تفحص در استاندارى ها، بررسى عدم اجراى دقیق مصوبات دولت، کندى بسیار زیاد در اجراى مصوبات و جذب نیروهاى بدون مجوز در استاندارى ها و فرماندارى هاست. سید حسین تقوى حسینى با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس درباره اینکه بسیارى از مدیران استاندارى و فرماندارى ها بدون ضوابط و شرایط و غیر مرتبط با شغل هاى مربوطه جذب شده اند، خاطر نشان کرد: بسیارى از اشخاصى که در استاندارى، بخشدارى و فرماندارى ها جذب شده اند، بدون هیچگونه کار اجرایى بوده اند و با وجود اینکه برخى از این افراد حتا یک روز به عنوان کارمند نبوده اند، در همان روز اول کار حکم اجرایى براى آنها صادر شده است. وى با اشاره به اینکه محور اصلى شروع کار هیات تحقیق و تفحص، بررسى چگونگى هزینه کردن اعتبارا ت مى باشد، به ضرورت تشکیل کمیته هاى تخصصى اشاره کرد و افزود: ضرورت تشکیل این کمیته ها به این دلیل است که باید به بررسى اعتبارات فرهنگى، اشتغال و اینکه به چه کسانى این اعتبارات داده شده است، پرداخته مى شود.

نایب رییس هیات تحقیق و تفحص در پایان سخنان خود به انجام مراحل قانونى تشکیل هیات تحقیق و تفحص، انتخاب هیات رییسه و تشکیل کمیته هاى تخصصى اشاره کرد.

*هیات تحقیق و تفحص در استاندارى فارس مستقر مى شود

همچنین روح الله بیگى یکى دیگر از اعضاى هیات تحقیق و تفحص استاندارى فار س با اشاره به اینکه از ۵ استان تقاضاى تحقیق و تفحص شده است، اظهار داشت: با حضور استانداران لرستان و خوزستان در مجلس شوراى اسلامى و توضیحاتى که دادند، نمایندگان مجلس قانع و تحقیق در این دو استان متوقف شد. وى افزود: در سه استان تهران، آذربایجان غربى و فارس به علت اینکه استاندار این سه استان یا در مجلس حضور نیافته اند و یا اینکه نتوانستند نمایندگان را قانع کنند، با راى بالاى اکثریت نمایندگان تحقیق و تفحص شروع مى شود. بیگى با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از این سه استاندارى در سه حوزه از جمله نحوه جذب و به کار گیرى نیروها، نحوه توزیع اعتبارات و عملکرد شهردارى ها، شوراى شهر، فرماندارى، سازمان همیارى ها و کل مجموعه استاندارى مى باشد، اضافه کرد: اعضاى هیات رییسه این هیات مشخص و احکام آنها صادر شده و استاندارى ها باید مکانى را براى این هیات تعیین و تمام کارکنان را به همکارى با این هیات الزام کنند. عضو هیات تحقیق و تفحص گفت: این هیات بعد از تعطیلات مجلس شوراى اسلامى با تشکیل کارگروه ویژه در استاندارى هاى سه استان، مستقر خواهند شد و در نهایت نتیجه کار به نمایندگان و دیوان محاسبات اعلام مى شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.