آزادی عقب مانده تر از کلوزیوم !!

خبرپارسی –  عبدالکاظم دریساوی

آزادی مردانه ترین ورزشگاه تاریخ شد در روزی که رئیس میهمان ویژه اش بود . وقتی اینفانتینو رئیس فیفا همراه با هشتاد هزار مرد به تماشای شهرآورد ایرانی نشست تناقض بزرگ جامعه ایرانی را به عینه دید و حس کرد و از خود پرسید چگونه” آزادی” میتواند دربهای خورا به روی نیمی از پدیدآورندگان و خواستارانش ببندد ؟! باور کردنی نیست .

 نه ، این آزادی به عقب رانده شده است حتی عقب مانده تر از” کلوزیوم” روم باستان ! ” آزادی !! آزادی !! چهره ات پیدا نیست نامت را به من بگو شاید نشانی از نام دهندگانت یافتم . نشانی از آن روزهای باشکوه که مردان و زنانت به نام استقلال و آزادی و عزت ملی حماسه ها آفریدند .

میگویند هیچ قانونی برای ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاهها وجود ندارد اما از ورود آنان جلوگیری میشود .

 این کدام اراده پنهان و آشکار است که فراتر از قانون عمل کرده و این حق بسیار ساده و شناخته شده را از زنان ایران زمین سلب میکند ؟ رئیس فراکسیون ورزش در مجلس شورای اسلامی میگوید دولت باید سفت و محکم پای این موضوع بایستد و از حضور بانوان در ورزشگاهها دفاع کندو… به رئیس فراکسیون ورزش باید گفت اولا چه کسانی و نهادهایی این حق مسلم بانوان را ضایع کرده و بر ادامه آن اصرار دارند ثانیا چرا این همه تاخیر و تعلل در ایجاد بستر های لازم برای ورود بانوان در ورزشگاهها بوجود آمده است ثالثا دولت در مقابل چه کسانی آن هم پس از گذشت سی و نه سال از انقلاب باید سفت و محکم بایستد و دفاع کند ؟ واقعیت این است که محدود کنندگان آزادی بانوان در ورود به ورزشگاهها هنوز نه درک روشنی از نیازهای اجتماعی زن به عنوان نیمی از جامعه دارند و نه شناختی علمی از ورزش و ورزشگاهها در تعدیل و تلطیف روحیه فردی و اجتماعی . به همین دلیل یک موضوع عادی جوامع معاصر درکشور ما به چالشی چند لایه تبدیل میشود و از چالشی به چالشی دیگر !! دیروز رئیس فیفا ورزشگاه آزادی را با وعده آزادی ورود زنان به ورزشگاهها از زبان رئیس جمهور شنید و ترک کرد با این امید که دیگر ورزشگاه آزادی را با “کلوزیوم” به مقایسه ننشیند.

آیا این خو استه ساده محقق خواهد شد یا آنکه تنها سخنی و قول و وعده ای بود برای خوشامد جیانی اینفانتینو!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.