آخرین نبرد ارتش سرخ !!

 

خبرپارسی – غبدالکاظم دریساوی:

   می گویند شده ها از شدنی ها حکایت ها دارند .

حالا حکایت پرسپولیس تهران است که می خواهد در آزادی خاطره انگیز روایت دیگرگونه ای داشته باشد . روایتی برای ثبت و ضبط در تاریخ فوتبال باشگاههای  آسیا، روایتی که انگیزه و صرف فعل خواستن بن مایه آن و تلاش تا آخرین نفر و آخرین نفس ماهیت وجودی  آن است.صرف نظر از نتیجه این همان  روایتی برای آخرین نبرد است . در فوتبال و زندگی  هرتلاشی پاداشی در خور است . در میدان های بزرگ رزم آن جان هایی تحسین زندگی و تاریخ را رقم می زنند که کارهای بزرگ را با تمام وجود به انجام برسانند . اینگونه است که در وصف این مهم گفته اند ” نذرت را به تمامی ادا کن . بیش از آنچه که در وجود و  توان داری از تو نمی خواهند و مطالبه نمی کنند”!!  هزاران چشم و دل در آزادی و فراتر از آزادی تلاش جمعی ” تو” را فریاد می کنند تا فتح آخرین نبرد رقم بخورد !! فتحی برای شادی و آزادی!! پرسپولیس تهران برای فتح جام باشگاههای آسیا باید از کاشیما آنتلرز ژاپن عبور کند اگرچه عبور پیروزمندانه با به ثمر رساندن سه گل قدری دشوار به نظر می آید اما برای ارتش سرخ که با حمایت پر شور تماشاگران و هواداران میلیونی اش  از  دشوارترین نبردها سربلند بیرون آمده است این عبور شدنی است . منتظر می مانیم  تا ببینیم توپ گرد “جادویی “چه شعبده ای را در مستطیل سبز نشانمان  خواهد داد .

 عبدالکاظم دریساوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.