پیمان بهادری

کناره گیری قابل تحسین پیمان بهادری از ادامه حضور در انتخابات شورای شهر شیراز/برای حفظ و ترویج اخلاق سیاسی در هیچ لیست موازی با لیست امید قرار نخواهم گرفت

خبر پارسی - پیمان بهادری،روزنامه نگار اصلاح طلب و صاحب امتیاز و مدیر مسئوول روزنامه افسانه،در اقدامی شایسته،برای جلوگیری از...