محمد مایلی کهن

مایلی کهن: هر وقت می‌بازم بیشتر آدم می‌شوم!/بند ما تو زندان چند یخچال و ۲ تلویزیون داشت!/تو زندان مغز بادام و قیصی می خوردم و جوجه کباب می کردم!

خبر پارسی - سمیرا شیرمردی (ایران ورزشی) - مرد پرماجرای فوتبال، با جمله‌هایی به یاد ماندنی، نقدهای بی تعارف و...