شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

افتتاح مجتمع اداری، فرهنگی و اقامتی پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز وراوی

مجتمع اداری فرهنگی و اقامتی پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز وراوی افتتاح شد@ÜbÜ خبرپارسی - طی مراسمی، با حضور...