سیدحسن خمینی

سیدحسن خمینی:سفره انقلاب متعلق به همه است،عده‌ای جای دیگران را تنگ نکنند/با ممنوع‌التصویر کردن و ممنوع‌البیان کردن نمی‌توان کسی را محدود کرد

خبر پارسی - یادگار امام راحل گفت: با ممنوع‌التصویر کردن و ممنوع‌البیان کردن نمی‌توان کسی را محدود کرد و چنین...