خانه » آرشیو برچسب: بیمارستان اعصاب و روان شیراز

آرشیو برچسب: بیمارستان اعصاب و روان شیراز

گزارش ؛ دردنامه /شگفتی های مدیریت دربیمارستان اعصاب و روان شیراز!

یکی از خوانندگان سایت خبر پارسی گزارش درد نامه ای بسیار بلند از وضعیت بیمارستان اعصاب و روان شیراز فرستاده که آن را با تلخیص و ملاحظاتی چند برای خوانندگان منتشر می کنیم.سایت خبر پارسی این حق را برای مدیریت و پرسنل محترم بیمارستان و نیز مدیریت محترم دانشگاه علوم پزشکی قائل است که در صورت ارسال جوابیه،پاسخ آنها به این ...

ادامه مطلب »
bigtheme