ماه: خرداد 1394

پارادکس از نوع ایمانیه:دعا کنید تغییر کنم اگر بشود عالیه!/ بخاطر تکلیف شرعی دنبال رفتن نیستم!/خبر پارسی:استعفا بزرگی شما را می رساند!

خبر پارسی است -محمد هادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حاشیه مراسم آغاز تکمیل خاکبرداری احداث بیمارستان سرطانی...