گشتاسبی راد: قدمت ۷ هزار ساله تپه پوستچی هویت تازه ای به شیراز می بخشد

خبرپارسی – معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اعتقاد دارد که قدمت ۷ هزار ساله تپه پوستچی برای شهر شیراز بسیار اهمیت دارد زیرا با این هویتی که شیراز پیدا می کند، شیراز را به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن ها مطرح می کند .

ابراهیم گشتاسبی راد امروز چهار شنبه ۲ آبان ضمن بازدید  از سایت تپه پوستچی با اشاره به اهمیت دانستن  قدمت تلریخ فلات ایران و نوع شکل گیری تمدن در آن دوران، گفت:  همه اینها منوط به دانستن اطلاعاتی است که از سایت های باستانی از جمله تپه پوستچی می توان استخراج کرد.

او با بیان اینکه قدمت تپه پوستچی بعه ۷۰۰۰ سال قبل می رسد، افزود: این تپه جزو معدود محوطه های باستانی باقیمانده در شهر شیراز است که با وجود تخریب گسترده از اهمیت بسیاری برخوردار است .

معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اعتقاد دارد که قدمت ۷ هزار ساله تپه پوستچی برای شهر شیراز بسیار اهمیت دارد زیرا با این هویتی که شیراز پیدا می کند میتوان گفت این شهر یکی از مکان های قدیمی شکل گیری دانش بشر ی بوده است و زمینه خوبی برای جذب گردشگری به سمت شیراز  به وجود می آورد .

او با اشاره به آثار کشف شده در سایت تپه پوستچی گفت: این مهم است که بدانیم انسان های آن دوران چگونه از سنگ برای خود ابزار می ساختند و تمدن جدیدی را بوجود می آوردند .

گشتاسبی راد با تاکید بر اهمیت کشفیات در تپه پوستچی گفت: اگر چنین اثر تاریخی در یک کشور پیدا شود به شدت مورد حفاظت قرار می گیرد .

معاون فرهنگی شهردار شیراز با بیان اینکه اگر قرار است این مکان توسط شهرداری به سایت موزه تبدیل شود حتما باید به تملک شهرداری در بیاید، افزود: میراث فرهنگی با روند تخصصی این مکان را کاوش کند و سپس در اختیار شهرداری قرار دهد .

یادآور می شود که کاوش فصل سوم این تپه از مورخ ۲۴/۶/۹۷ باهمکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری و دانشگاه هنر شیراز به سرپرستی دکتر حسنعلی عرب و دکتر علی سرداری در حال انجام است .

یافته های این فصل شامل : مهره های صدفی که از خلیج فارس آورده میشده ،  یاتفته های استخوانی، ابزار های سنگی که به عنوان چاقو ومته که برای شکار استفاده می شده است و شواهد معماری از یک بنای بسیار بزرگ از دوره نوسنگی جزو یافته های این فصل است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.