کتاب پارتی یا کباب پارتی،مسئله این است!

خبر پارسی – فرزاد صدری – شیراز را شهر فرهنگ و اندیشه شهر شعر و ادب و شهر گنبد و حرم و گل و بلبل نامیده اند.نمی توان گفت دروغ است اما چندان هم راست نیست!
این روزها به کوچه باغ های شیراز که پا می گذاری بوی هیچ گل و میوه ای و آواز هیچ بلبلی مستت نمی کند! شامه ات را که تیز می کنی بوی مشمئز کننده دود و شراب را حس می کنی که همراهی اش با موسیقی پاپ و هوی متال بیانگر عصیان یک نسل است که شیراز را نه برای فرهنگ و شعر و ادب و نه برای گنبد و حرم و نه برای گل و بلبل نمی خواهد!شیراز در نظر او شهر شراب است و بس! کمی دورتر از کوچه باغ ها، فرهنگ فارس را در ترازوی نقد گذاشته اند و آنسوتر هفته کتاب را بهانه ای می کنند تا از همه آنهایی که نقشی در افزایش سرانه مطالعه نداشته اند تجلیل شود!
کوچه باغ های شیراز پر از پارتی های شبانه است لابد کتاب خونشان کم شده که جنون پارتی دارند!فقط کوچه باغ ها نیست.کافی شاپ ها و منازل مبله هم پارتی دارند! این روزها حتی خونه خالی ها هم پر از پارتی است! یکی گود بای پارتی برگزار می کند و دیگری کباب پارتی! بلوار چمران هم که پر از قلیان پارتی است و درکوچه باغ های قصرالدشت، شراب را بهانه پارتی کرده اند!از شهرک گلستان هم خبرهای خوبی به گوش نمی رسد. گفته می شود شهرک گلستان که این روزها برای نمایشگاه کتاب آماده می شودخفن ترین پارتی ها را میزبانی می کند!اتفاقی که اگر صحت داشته باشد باید با عنوان پایتخت فرهنگی و دیگر عناوینمان خداحافظی کنیم!
یک بار دیگر به کوچه باغ ها و کافی شاپ ها و منازل مبله و خونه های خالی سرک می کشم.خبری از هیچ روزنامه نگاری نیست،همه رفته اند تا کارهای نشده حوزه فرهنگ را به مناظره بنشینند!جایی که برنامه ریز فرهنگی اش نه یادی از کتاب می کند و نه فکری نویی برای مطالعه دارد! صفحات روزنامه ها را که نگاه می کنی مدیران را بیش از کتاب ها می بینی و من چقدر دلم برای واژه کتاب می سوزد که در بیان مدیران پر از خالی است!
پایان بخش این یاداشت تلخ می تواند شیرین باشد اگر در کنار همه پارتی هایی که در شیراز برگزار می شود جایی هم برای کتاب پارتی خالی می گذاشتیم! تصور کنید پایان هر هفته یا ماه را با کتاب پارتی خوش می گذراندیم!به شرطی که کتاب پارتی را در سالن های فرهنگی محصور و محدود نکنیم.کتاب پارتی را می شود در یک کافی شاپ در یک پارک،در یک کوچه باغ و یا در مناسبت های شادی برگزار کرد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.