پرونده یک دانشجو؛م- الف اخراجی انجمن اسلامی که نورچشمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد!/او هم در فهرست بورس های غیر قانونی است؟!

خبر پارسی – در پی انتشار اسامی افرادی و نحوه پذیرش  آنها در بورس های غیره قانونی وزارت علوم در سالیان گذشته، نامه ای با سربرگ دفتر تحکیم طیف شیراز با امضای دبیر سابق این تشکل در فضای مجازی دست بدست می چرخد که روشنگر بخش عظیمی از شبهات درباره فرد مذکور و فعالیت های بعضا غیرقانونی و خطی و مشی ایشان می باشد.

IMG-20140819-WA0015

 برای شناخت وی بایست به گذشته رجوع کرد و سوابقش را از نظر گذراند…
حکایت م – الف و دانشگاه علوم پزشکی شیراز چندان حکایت تازه ای نیست ولی برای یادآوری لازم است به صورت خلاصه اشاره ای به داستان ایشان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز بشود؛
هر مجموعه ای برای حفظ آرمان ها و سیاست های تعریف شده خود نیازمند قانون و آیینی است که اعضای آن مجموعه ملزم به رعایت آن می باشند. داستان اخراج م -الف از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از این قرار بود که بنا بر گفته اظهارات اعضای انجمن یاد شده،ایشان مرتکب تخلفات مکرری شده بودند و اقدامات خودسرانه ای در پیش گرفته بود که مغایر با مشی تشکل بود.

اعضای انجمن یاد شده همچنین معتقدند:بعضا رفتارهایی از ایشان دیده می شد که شاید به شخصیت حقیقی ایشان خدشه ای وارد نمی کرد،ولی این رفتار موجب خدشه دار شدن و لکه دار شدن نام بزرگترین و معتبر ترین تشکل اسلامی دانشگاه های کشور می شد.از همین رو چندین بار به آقای الف تذکر داده شد که مشکلی ایجاد نگردد.این رفتارها کنار گذاشته نشد هیچ، اقدامات تخریبی جدیدی علیه مجموعه انجمن اسلامی از سوی ایشان پیش گرفته شد.باتوجه به بی توجهی جناب الف به تذکرات اعضای شورای مرکزی طی جلسه ای با حضور اکثریت اعضا، متفق القول به این نتیجه رسیدند که فعالیت ایشان بصورت موقت معلق گردد و در یک جلسه با حضور اعضای مجمع عمومی به تخلفات رسیدگی شود.

بنا بر اظهارات اعضای انجمن اسلامی وقت، در این مدت تخلفات جناب الف شیب تندتری گرفت وحتا بصورت آشکار و مخفیانه جلساتی با مسولین وقت دانشگاه(که اتفاقاً بعد از تغییر دولت، این دوستان هم تغییر رویه دادند و در سمتشان ابقا شدند) در جهت ضربه زدن به انجمن اسلامی قانونی دانشگاه برگزار می کردند. در روز جلسه مجمع عمومی تخلفات آقای الف به ایشان تفهیم شد وطبق قانون اجازه دفاع به ایشان داده شد.بعد از دفاعیات الف ادامه همکاری یا قطع همکاری با ایشان به رای گذاشته و با اکثریت آرا قطع همکاری کامل با ایشان رای آورد و آقای الف طی یک فرآیند کاملاً دموکراتیک از انجمن اسلامی اخراج شد .

با اخراج جناب الف از انجمن همکاری ایشان با دانشگاه علنی تر شد،به گونه ای که همراه با محدود اطرافیانش با حمایت کامل ریاست دانشگاه در دانشکده ها سعی کردند با جمع کردن امضا، انجمن اسلامی قانونی دانشجویان که انتخاباتش در موعد مقرر وتحت نظارت مستقیم نماینده دانشگاه برگزار و تایید شده بود را منحل و انتخابات جدیدی برگزار کنند. اقدامی که خود مغایر قانون بود، بعداً اعلام شد که سیصد امضا جمع شده و به مسولین مربوطه تحویل داده شده است. سیصد امضایی که هیچ وقت صحت آن تایید نشد و هیچ کس جز جناب دکتر ایمانیه و آقای الف آن را رویت نکرد!
این روند غیر قانونی با حمایت کامل دانشگاه ادامه پیدا کرد و تاریخی جهت برگزاری انتخابات در دانشکده پزشکی اعلام گردید، که با اعتراض جمعی از دانشجویان و تجمع در محل برگزاری انتخابات همراه بود.
این انتخابات که بنا بر ادعای اعضای انجمن پیشین خود از اساس غیر قانونی و غیره شرعی بود نیز خارج از اشکال نبود و چندین تخلف آشکار در آن صورت گرفت، به بخشی از این تخلفات که انجمن اسلامی وقت مدعی آن است اشاره ای گذرا می کنیم؛
اول اینکه انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ مقرر با نظارت و تایید نماینده دانشگاه برگزار شده بود و اعضای انجمن اسلامی توسط دانشجویان انتخاب شده بودند.
دوم، تعدادی از کاندیداهای حاضر در رای گیری که با جوسازی های برگزار کننده گان حاضر به همکاری شده بودند با شفاف سازی و توضیحات اعضای واقعی انجمن اسلامی انصراف خود را اعلام کردند، به گونه ای که تعداد کاندیداها از حد نصاب لازم افتاد
و تعداد کاندیدها از تعداد افرادی که باید قبول می شدند کمتر بود(اگر قرار بود ده نفر به شورای انجمن پزشکی راه پیدا کنند تعداد کاندیداها پنج یا شش نفر بیشتر نبود).
مورد سوم، وقتی برگزار کنندگانه انتخابات فرمایشی با بی میلی و استقبال ضعیف دانشجویان از شرکت در رای گیری روبرو شدند(استقبال به حدی پایین بود که تعداد آرا به زور به انگشتان یک دست می رسید) اقدام به انتقال صندوق از دانشکده پزشکی به مکانی دیگر کردند.در این مورد هم قانون به صراحت اعلام می دارد که صندوقی بدون مهر و موم از محل اخذ رای خارج شود باطل می باشد.
بنا بر ادعای انجمن اسلامی وقت ،اقدامات غیره قانونی دانشگاه به همین انتخابات فرمایشی ختم نشد. در روز های بعد که مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی بود در روزهای تعطیلی دانشگاه، عده ای شبانه به دفاتر انجمن اسلامی دانشکده ها یورش برده و اموال این تشکل دانشجویی را سرقت کردند. و طی حکمی از سوی جناب دکتر ، شش نفر از اعضای انجمن اسلامی به دانشگاه و اماکن در اختیار دانشگاه ممنوع الورود شدند.یادآوری همه وقایع آن زمان مثنوی هفتاد من کاغذ است از همین رو به بخشی از وقایع آن زمان بنا بر اظهارات اعضای انجمن وقت اشاره ای گذرا می شود:

دکتر بلندپرواز معاونت دانشجویی وقت دانشگاه از دانشجویان ممنوع الورود درخواست جلسه ای برای حل مشکل و بیان شروطی برای بازگشت آنها به دانشگاه  کردند.بنا بر ادعای اعضای وقت انجمن اسلامی در جلسه ای  دکتر بلندپرواز به صراحت اعلام کرد آقای دکتر ایمانیه مشروط به اینکه این افراد طی بیانیه یا مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا اعلام پشیمانی و انتخابات انجمن اسلامی(جعلی) را قانونی معرفی کنند، میتوانند به دانشگاه برگردند در غیر اینصورت باید منتظر عواقب آن باشند.(یادآوری میکنم که این شش نفر به احکام سنگین انضباطی محکوم شدند)
این شرط و پیشنهاد های وسوسه کننده دیگری نیز به بعضی از معترضین مورد غضب ریاست دانشگاه بصورت جداگانه داده شد که شاید اگر مورد قبول واقع می شد نام آنها نه در لیست سیاه که در لیست دانشجویان متعهد و لایق بورس تحصیلی قرار می گرفت.اتفاقی که ظاهرا جناب الف از آن بی نصیب نبوده، اما برای کسب چنین موهبتی نیاز به بلند پروازی بیش از این بود که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.
جناب الف در غیاب اعضای واقعی انجمن اسلامی به دبیری انجمن، و سپس به دفتر تحکیم وحدت حامی دولت وقت راه یافت و در این مدت به پاس خدماتی که کرده بود از حمایت مسولین دانشگاه برخوردار بود.
جالب است اگر به چرخش جناب الف از سال ۹۲ به بعد هم نگاهی بیندازیم هر کس اندک شناختی از جناب دکتر حامی اصلی جناب الف داشته باشد می تواند چرخش ملموس ایشان را هم ببیند. در این باره بیش از این نیاز نیست وترجیح می دهیم به بخش دیگری از فرمایشات آقای الف البته بعد از چرخش اشاره کنیم؛
اردیبهشت ۱۳۹۲دانشگاه یاسوج  مناظره ثابتی مسول بسیج دانشجویی تربیت مدرس و م -الف.
م -الف:اگر صدا و سیما به موسوی و کروبی  تریبون می داد خیلی مسائل پیش نمی آمد…
( آیا همچنان شکایت از کروبی و موسوی و درخواست اشد مجازات برای این مفسدین فی الارض، به تعبیر خود جناب الف درحال پی گیری است؟!)
جناب الف:چیزی که اکنون شاهد آن هستیم این است که انتقاد بجای آن که امری سازنده بدانیم، عناد پذیری می دانیم که این درست نیست.
( حاجت به گفتن نیست که پیش از این جناب الف منتقدینی که هاشمی رفسنجانی هم جزی از آنان بود را فتنه گر و پیاده نظام امپریالیسم خوانده بود)
هفته نامه چلچراغ شماره۵۴۸، م – الف که از روند تخصیص بورسیه به اعضای تشکل ها مطلع است درگفت و گو با چلچراغ درباره رانت خواری در بعضی تشکل ها می گوید:برخی تشکلهای خاص که حامی دولت بودند، در سال های گذشته اعضا یا دانشجویانی را که مورد تایید می دانستند، به وزارت علوم معرفی می کردند و آنها با نداشتن صلاحیت علمی بورسیه می شدند…(این در حالی است که تصویر نامه ای با سربرگ دفتر تحکیم وحدت و با امضای شخص م-  الف با عنوان معرفی چند نفر جهت کسب بورس تحصیلی چند نفر نزد خبر پارسی محفوظ است).
جناب الف از چند نفر هم نام می برد. ظاهراً
الف از ریز ماجرا اطلاع کامل داشته ، اما فراموش کرده است که خود ایشان و تشکلشان هم حامی دولت بوده اند و هم اینکه در این تخلف مشارکت داشته اند.)
مصاحبه ها و اظهار نظر های متفاوت با قبل از انتخابات از جناب الف بیش از سال ۹۲ یافت می شود.چراکه به خوبی تغییر فضای سیاسی حاکم را احساس می کند. آیا نباید به این چرخش ها شک کرد و به این تخلفات مکرر رسیدگی کرد؟؟
این تنها گوشه ای از فعالیت ها و تخلفات فقط یکی از کسانی است که توسط دولت قبل این افتخار را پیداکردند  که اقدام به معرفی اشخاصی بکنند جهت دریافت بورس تحصیلی و مزایایی که حقشان نبوده است.
امیدواریم که دولت منتخب ملت پاپس نکشد و با برخورد قانونی با متخلفین و لغو بورس های تحصیلی غیره قانونی و دیگر رانت های بوجود آمده هزینه به ناحق رفته از بیت المال را از قانون شکنان باز پس گیرند.

14 دیدگاه برای “پرونده یک دانشجو؛م- الف اخراجی انجمن اسلامی که نورچشمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد!/او هم در فهرست بورس های غیر قانونی است؟!

 1. طع کنونی که بحث استیضاح وزیر محترم علوم بیش از پیش به گوش می رسد و افراطیون تمامی تلاش خود را معطوف به ضربه زدن به دولت اعتدال کرده اند، بحث بورسیه های غیر قانونی از مهمترین دستاویز های راست گریان افراطی است. افراطیون مدعی هستند وزیر علوم به برخی از حامیان دولت به صورت غیر قانونی بورس اعطا نموده است در حالی که این بورس ها در زمان دولت دهم صادر گردیده است. پس از انتشار اسامی این بورس های غیر قانونی که در ان نام چند تن از افراد وابسته به گروهای افراطی مانند م – الف و چند تن از اعضای دفتر تحکیم وحدت طیف شیراز بود، دم خروس ادعاهای کذب افراطیون پدیدار گردید اما جناح افراط در اقدام مذبوحانه و برای مبرا نمودن خود سعی نمود م – الف و هم طیفانش را به اعتدال گریان نسبت دهد. اما م – الف و هم طیفانش چه کسانی هستند؟

  1. او فردی است که تا دیروز احمدی نژاد را مصداق واقعی دفتر تحکیم وحدت و سید محمد خاتمی را طرد شده از جانب مردم می دانست،اما با موج تغییرات جدید احمدی نژاد را بی آبرو و خاتمی را مقبول مردم نامید. کسانی را که سعی دارند امروز در خط اعتدال نشان دهند در چهار سال گذشته خواستار اخراج اساتید با برچسب سکولار زدن به ایشان بودند. در ماجرای دانشگاه آزاد بیشترین فضاسازی را علیه ایت الله هاشمی و آقای جاسبی داشتند. با تکرار اتهامات بی اساس علیه خانواده آقای ناطق نوری سعی در تخریب ایشان داشتند .حتی بیت امام (ره) و سید حسن خمینی از هجمه های ایشان در امان نبود و حتی کار به جایی رسید که به آقایان خاتمی و هاشمی تهمت زدند که به خاطر پول گرفتن از رژیم آل سعود در قبال جنایت های ایشان سکوت کرده اند!
   چنین فردی چه ربطی به جریان اعتدال دارد، که امروز جناح افراطی تمامی تلاش خود را معطوف به چسباندن وی به اصلاحات و اعتدال می کند بر ما پوشیده است. در پایان برخی مواضع آقای م – الف را به یادشان می آوریم و قضاوت را به عهده شما می گذاریم:
   نشریه ایران آرمانی به مدیر مسئولی م – الف(سال سوم ،شماره سوم، اردیبهشت 89): رئیس جمهور ناگهان نام چند نفر از مفسدین اقتصادی را که قبلا قول افشای اسامی آن ها را داده بود بر زبان آورد و آن ها کسانی نبودند جز فرزندان هاشمی رفسنجانی و فرزند ناطق نوری…این گونه بود که ناطق نوری دوباره به اغمای سیاسی فرو رفت.
   نشریه ایران آرمانی به مدیر مسئولی م – الف (سال سوم،شماره دوم،اردیبهشت 89):سید محمد خاتمی همان کسی است که مردم او را در 9 دی و22 بهمن از بین خود طرد کردند/ از اقدامات سید حسن خمینی که ملت ایران را حیرت زده کرد دیدار با زندانیان سیاسی و خانواده آنان بود. گرچه این اقدام از سوی برخی افراد مانند خاتمی که یار غار مجرمین است و البته خود به ارتباط به بیگانگان و خیانت به کشور متهم است دور از ذهن نباشد اما انجام این عمل از سوی نوه امام تعجب آور بود
   .
   م – الف در نامه سرگشاده اخیر به لنکرانی: جریان اصیل اصلاحات دارای پایگاه اجتماعی بوده و شخصیت هایی همچون آقایان هاشمی و خاتمی میان مردم مقبولیت دارند

  2. م – الف خانواده هاشمی متاسفانه از طریق رانت سیاسی و نفوذ ، عدالت سیاسی و اقتصادی را زیر سوال برده اند. خبرگذاری فارس-28/11/88
   م – الف: اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد که جریان فکری نزیک به آقای هاشمی رفسنجانی هستند به قانون و دموکراسی که مدعی آن هستند پایبند نبودند. خبرگذاری فارس-26/10/90
   نشریه ایران آرمانی به مدیر مسئولی امیریان(سال سوم،شماره چهارم،خرداد 89): در تمام این چند ماه فتنه بیشترین درخواست از قوه قضاییه برای دستگیری یک گروه بود، فرزندان هاشمی
   .
   م – الف در نامه سرگشاده به آقای لنکرانی: این اشخاص (هاشمی و خاتمی) و جریانات در پیروزی دکتر روحانی موثر بوده است

  3. م – الف با اشاره به اخباری که در ایام فتنه 88 مبنی بر دریافت پول از سوی برخی فتنه گران از سران کشور های عربی خصوصا رژیم آل سعود گفت: گوشه ای از همکاری عوامل و همراهان فتنه 88 و وزرای سابق دولت های دوم خرداد و سازندگی با این افراد پیش از این برملا شده بودکه این روابط پنهانی امروز به صورت علنی مشاهده می شود. سکوت هاشمی و خاتمی در قبال جنایت های آل صعود قابل پذیرش نیست. خبرگزاری فارس 26/11/90
   م – الف: وزارت علوم دانشگاه ها را از وجود اساتید سکولار پاک کند. خبرگزاری فارس- 25/1/89
   م – الف در دیدار با احمدی نژاد: خواهش ما از از شما این است که به عنوان یک تحکیمی واقعی اجازه ندهید که نامحرمان این اتحادیه دانشجویی را به نام خود مصادره کنند. خبر گذاری فارس 9/5/89

  4. م – الف در مناظره با مسئول بسیج دانشجویی مورخ 18/2/92: مگر احمدی نژاد آبرویی دارد که دیگر کسی از آن حمایت کند؟
   م – الف در مصاحبه با خبرگزاری فارس

   مورخ 3/1/89: دانشگاه آزاد متاسفانه مدت هاست

   که به عنوان کانون ثروت و قدرت در حال فعالیت است و بایستی برای کوتاه کردن دست رانت خواران سیاسی از آن تلاش کرد

   1. طع کنونی که بحث استیضاح وزیر محترم علوم بیش از پیش به گوش می رسد و افراطیون تمامی تلاش خود را معطوف به ضربه زدن به دولت اعتدال کرده اند، بحث بورسیه های غیر قانونی از مهمترین دستاویز های راست گریان افراطی است. افراطیون مدعی هستند وزیر علوم به برخی از حامیان دولت به صورت غیر قانونی بورس اعطا نموده است در حالی که این بورس ها در زمان دولت دهم صادر گردیده است. پس از انتشار اسامی این بورس های غیر قانونی که در ان نام چند تن از افراد وابسته به گروهای افراطی مانند م الف و چند تن از اعضای دفتر تحکیم وحدت طیف شیراز بود، دم خروس ادعاهای کذب افراطیون پدیدار گردید اما جناح افراط در اقدام مذبوحانه و برای مبرا نمودن خود سعی نمود الف و هم طیفانش را به اعتدال گریان نسبت دهد. اماالف و هم طیفانش چه کسانی هستند؟

 2. این از ثمره های مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که چنین فردی را با شیوه های خاص جایگزین مجموعه انجمن اسلامی منتخب دانشجویان کرد

 3. سلام فکر می کنید فقط همین یک نفر بوده که بورسیه شده ؟؟افراد دیگری هم هستند که از مدیران قبلی دانشگاه بوده و بدون هیچ آزمون و امتحانی بورسیه شده اند مدتی رشته دیگری خوانده و سپس ترجیح داده اند که به رشته درآمد دار تری مثل تغذیه بروند و به راحتی تغییر رشته داده اند و یا کسانی که باز هم بدون امتحان به اسم بورس خارج پذیرفته شده و الآن در همین دانشگاه علوم پزشکی پی اچ دی می گیرند. فعلا افکار عمومی درگیر وزارت علوم است و کسی کاری به بورسیه های غیر قانونی در وزارت بهداشت و علوم پزشکی ندارد.

 4. ای بابا آقای س ج م چطوری رفت پی اچ دی؟ چطوری تغییر داد؟ چطوری هیات علمی شد؟
  آقای م ح ش چطور در دوره پی اچ دی قبول شد؟
  اصلا سازمان بازرسی بیاد ببیند که چگونه افراد تخصص، پی اچ دی و هیات علمی میشوند.

 5. الکی میگن بورس اعزام به خارج بعدهم تغییر به بورس داخل و بعد هم ادامه تحصیل بدون حتا یک امتحان اونم تغذیه والا خدا بده شانس. همه گونه پشتیبانی هم میشن نور چشمی هستن. ماموریت آموزشی هم میگیرن. مطمئن باشید که هیات علمی هم میشن. ع پ شیراز برای گروهی صفا سیتی هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.