نزدیک‌ترین صندوق کجاست؟ لیست کامل شعب و حوزه‌های اخذ رای در شیراز

خبرپارسی، حوزه‌های اخذ رای در حوزه انتخابیه شیراز همزمان با دیگر نقاط کشور و استان از ساعت ۸ صبح امروز کار خود را آغاز کرده‌اند. واجدین شرایط می‌توانند با حضور در آدرس‌های زیر در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری شرکت کنند. همشهریان عزیز توجه داشته‌باشند که همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای رای دادن الزامی است.

شهروندان شیرازی که واجد شرایط رأی دادن هستند، برای ثبت نام و دریافت برگ رأی می توانند به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رأی مراجعه کنند.

در ادامه آدرس دقیق شعب اخذ آمده است:

ــ مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۰۱ واقع در شهر شیراز به نشانی میانرود خ میخک دبستان امام حسن مجتبی (ع) ۱

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۰۲ واقع در شهر شیراز به نشانی میانرود خ میخک دبستان امام حسن مجتبی (ع)۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۰۳ واقع در شهر شیراز به نشانی میانرود خ ارغوان آموزشگاه حاج حبیب جرات

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۰۴ واقع در شهر شیراز به نشانی میانرود -خ ساحلی-دبیرستان ایثار (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۰۵ واقع در شهر شیراز به نشانی میانرود -خ ساحلی-دبیرستان ایثار (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۰۶ واقع در شهر شیراز به نشانی میانرودفاز۲ پشت آپارتمانهای دانشگاه شیرازمدرسه حاج مکتبی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۰۷ واقع در شهر شیراز به نشانی خ نیروی انتظامی – غیر انتفاعی یاسین

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۰۸ واقع در شهر شیراز به نشانی میانرود فاز۲ کوچه حسینیه حاج مکتبی آموزشگاه امام علی (ع)۱

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۰۹ واقع در شهر شیراز به نشانی میانرود فاز۲ کوچه حسینیه حاج مکتبی آموزشگاه امام علی (ع) ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۱۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار عدالت روبروی زندان دبستان غیر انتفاعی شکوفه های امید

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۱۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار عدالت جنب مسجد موسی بن جعفر(ع)-مجتمع دندانپزشکی موسی بن جعفر(ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۱۲ واقع در شهر شیراز به نشانی ۲۰ متری امام خمینی خ شهید دستغیب کوچه ۲۰ آموزشگاه قطمیری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۱۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار عدالت خ ش عابدی دبیرستان امام رضا (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۱۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار عدالت خ شهید عابدی دبستان امام سجاد(ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۱۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار عدالت خ رمضان آموزشگاه شهید محمد علی نوروزانی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۱۶ واقع در شهر شیراز به نشانی فرگاز خیابان همایونی-دبستان علیرضا قاسمی ۱

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۱۷ واقع در شهر شیراز به نشانی فرگاز خ همایونی دبستان شهید علیرضا قاسمی ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۱۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت ۲۰ متری امام خمینی (ره) کوچه ۴۰ دبیرستان دخترانه مطهر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۱۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت ۲۰ متری امام خمینی کوچه ۴۰ استثنایی تلاش ۱

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۲۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت ۲۰ متری امام خمینی کوچه ۴۰ استثنایی تلاش۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۲۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت انتهای ۲۰ متری امام خمینی (ره) هنرستان عدالت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۲۲ واقع در شهر شیراز به نشانی انتهای ۲۰ متری امام خمینی دبستان حاج یوسف یحیایی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۲۳ واقع در شهر شیراز به نشانی سفیر جنوبی میدان مهارت دانشگاه جامع علمی کاربردی خلیج فارس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۲۴ واقع در شهر شیراز به نشانی ب رحمت خ سراج آموزشگاه احمد بن موسی (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۲۵ واقع در شهر شیراز به نشانی ب باهنر جنوبی شاه قلی بیگی جنب درمانگاه دبستان شهید طمراس رحیمی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۲۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوارباهنر جنوبی جنب دبستان شهید طمراس رحیمی مرکز بهداشت ولی عصر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۲۷ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک سراج خ پاییز آموزشگاه زهرا مرضیه ۱

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۲۸ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک سراج خ پاییز آموزشگاه زهرا مرضیه ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۲۹ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک سراج خ پاییز دبستان استثنایی امام حسن مجتبی(ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۳۰ واقع در شهر شیراز به نشانی ب امیرکبیر خ شهیدان فرزدقی کوچه ۱۰ آموزشگاه استثنایی شهیدان فرزدقی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۳۱ واقع در شهر شیراز به نشانی انتهای خ شهدای احمدآباد روبروی مسجد امام حسن(ع)ک۱۲ آموزشگاه شهدای احمدآباد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۳۲ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک والفجر بلوار یاوران غیر انتفاعی یاوران دوستی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۳۳ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک والفجر خ ذوالفقار جنب آپارتمانهای ۱۵خرداد آموزشگاه حضرت مریم (س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۳۴ واقع در شهر شیراز به نشانی ب امیرکبیر پشت باغ جنت خ خادم صادق دبستان و آموزشگاه بعثت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۳۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیرکبیر- پشت باغ جنت- شهرک جانبازان- خیابان خادم صادق دبستان و آموزشگاه بعثت ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۳۶ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک والفجر ب جنوبی دبیرستان زینب کبری (س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۳۷ واقع در شهر شیراز به نشانی والفجر جنب پارک والفجر دبستان شهید رزمجویی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۳۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار والفجر غربی روبروی فضای سبز آموزشگاه امیرکبیر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۳۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار والفجر فجر شرقی غیر انتفاعی شکوفه های دانش

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۴۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیر کبیر ورودی شهرک والفجر دبستان همایونی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۴۱ واقع در شهر شیراز به نشانی والفجر دبیرستان شهید رضایی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۴۲ واقع در شهر شیراز به نشانی کمربندی شهرک فرهنگیان دبستان امام رضا (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۴۳ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک فرهنگیان آموزشگاه حاج محمد مهدی به بین

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۴۴ واقع در شهر شیراز به نشانی والفجر یاوران غربی غیر انتفاعی خورشید تابان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۴۵ واقع در شهرشیراز منطقه به نشانی انتهای بلوار باهنر جنوبی هنرستان خراجی(۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۴۶ واقع در شهر شیراز به نشانی انتهای بلوار باهنر جنوبی هنرستان خراجی ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۴۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیرکبیر- خیابان شهید صفایی شمالی- (قالیشویی) دبستان احترام کاربر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۴۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیرکبیر کوچه ۱۲ آموزشگاه حاج جمشیدی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۴۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- خیابان شهید صفایی جنوبی- ۲۰ متری قهرمانی دبستان اله ربی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۵۰ واقع در شهر شیراز به نشانی درکی بلوار اصلی خ شهیدان پور بیرک دبیرستان غیر انتفاعی محمد رسوال الله

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۵۱ واقع در شهر شیراز به نشانی سفیر شمالی خ شهیدان پور بیرک هنرستان محمد حسن هاشمی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۵۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار سفیر شمالی دبستان زین العابدین (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۵۳ واقع در شهر شیراز به نشانی ابتدای سفیر شمالی آموزشگاه حضرت معصومه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۵۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار سیاحتگر پشت مخابرات سلمان دبستان شاهد خوانساری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۵۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیرکبیر- ابتدای بلوار سرباز دبستان غیرانتفاعی ارشاد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۵۶ واقع در شهر شیراز به نشانی سه راه آبیاری دبستان دکتر حسابی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۵۷ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان قدمگاه دبستان شهید محمدهادی مرادی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۵۸ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان آبیاری- کوچه جنب دبستان دکترحسابی دبستان شهید نصیری لاری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۵۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیر کبیر پشت باغ جنت شهرک جانبازان خ خادم صادق دبستان و متوسطه شهید رمضانی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۶۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار پاسداران- خیابان مبعث – جنب پارک حدیث دبیرستان توحیدی ۲
شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۶۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار پاسداران خیابان مبعث جنب پارک حدیث دبستان غیر انتفاعی خوارزمی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۶۲ واقع در شهر شیراز به نشانی ب پاسداران خ شهید آقایی کوچه جنب حسینیه سیدالشهدا دبیرستان الزهرا

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۶۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار پاسداران خ شهید آقایی کوچه جنب حسینیه سید الشهدا دبیرستان الزهرا ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۶۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار باهنر شمالی روبروی فروشگاه رفاه آموزشگاه ش فضل ا… هاشمی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۶۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیر کبیر خیابان کاج دبستان خاکره

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۶۶ واقع در شهر شیراز به نشانی چهارراه هوابرد دبستان غیر انتفاعی ستارخان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۶۷ واقع در شهر شیراز به نشانی تل بادی خ فیروزه دبستان امام هادی (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۶۸ واقع در شهر شیراز به نشانی چهارراه هوابرد آموزشگاه رشد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۶۹ واقع در شهر شیراز به نشانی خ باغ حوض کوچه پشت شرکت گاز فارس هنرستان هنراندیشه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۷۰ واقع در شهر شیراز به نشانی باغ حوض کوچه ۵ متوسطه اول امام موسی کاظم (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۷۱ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلشن خیابان شهید گلچینی دبستان حاج مکتبی ۱

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۷۲ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلشن خیابان شهید گلچینی دبستان حاج مکتبی ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۷۳ واقع در شهر شیراز به نشانی گلشن خیابان گلچین غربی – کوچه ۲۴ مدرسه راهنمایی شهدای گلشن

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۷۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیر کبیر کوچه جنب مخابرات امیرکبیر دبستان هدایت اله کریمی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۷۵ واقع در شهر شیراز به نشانی خ شهید آقایی کوچه ۱۹ هنرستان غیر انتفاعی سما

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۷۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیرکبیر حسینیه جماران(سیمان فارس)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۷۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیرکبیر سجادیه انتهای بلوار اصلی سمت راست دبیرستان ایمان ۱

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۷۸ واقع در شهر شیراز به نشانی ب امیرکبیر سجادیه انتهای بلوار اصلی سمت راست دبیرستان ایمان ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۷۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیرکبیر جماران جنب بانک ملت انتهای بلوار اصلی آموزشگاه شهید کیشائی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۸۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیرکبیر سجادیه انتهای بلوار اصلی سمت چپ دبستان امام جعفر صادق(ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۸۱ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان معلم بلوار همت جنوبی بطرف کمربندی سمت چپ مدرسه سلیمی شیرازی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۸۲ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان معلم بلوار همت جنوبی جنب ثبت احوال غیر انتفاعی امام رضا (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۸۳ واقع در شهر شیراز به نشانی انتهای ایمان جنوبی انتهای خ شهیدان شیخی دبیرستان جاسب رضایی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۸۴ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک والفجر بلوار فجر شمالی آموزشگاه شهدای والفجر ۱

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۸۵ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک والفجر بلوار فجر شمالی دبیرستان شهدای والفجر ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۸۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار پاسداران خ شهید آقایی کوچه ۵ دبستان غیر دولتی پرتو هدایت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۸۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیرکبیر خیابان کاج هنرستان دارالفنون

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۸۸ واقع در شهر شیراز به نشانی خ شریعتی(نادر) روبروی کشاورزی دبستان نبوت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۸۹ واقع در شهر شیراز به نشانی خ شریعتی(نادر) روبروی کشاورزی مدرسه پسرانه مهدیه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۹۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار زرهی ایستگاه قوامین ۲۰متری شبان هنرستان مصلحیان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۹۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار امیرکبیر- بلوار مهدیه- جنب پلیس راه شیراز-کازرون مسجد امام جعفر صادق (ع)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۰۹۲ واقع در شهر شیراز به نشانی سپاه فجر استان فارس،سپاه ناحیه ثارالله ـ بلوار پاسارگادـ مجتمع غزال

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۹۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار جدید قرآن- بالاتر از میدان ابوالکلام آزاد- سمت راست دبیرستان شاهد ۱۳

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۹۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار آزادی- بین چهار راه حافظیه و میدان قائم دبستان فردوسی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۹۵ واقع در شهر شیراز به نشانی چهار راه حافظیه- خیابان حافظ شرکت غله و خدمات بازرگانی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۹۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار هجرت – جنب درمانگاه فرهنگیان-آموزشگاه اقبال

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۹۷ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان ساحلی غربی- تقاطع هجرت آموزشگاه انقلاب اسلامی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۹۸ واقع در شهر شیراز به نشانی مقابل مرکز پیاده- بلوار امام خمینی (ره) آموزشگاه شهید نعمت الهی
شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۰۹۹ واقع در شهر شیراز به نشانی خ حر روبروی درب آموزش و پرورش ناحیه ۲ دبستان ابوریحان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۰۰ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان سمیه- خیابان شهید حدادی اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی فارس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۰۱ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان سمیه آموزشگاه نمونه دولتی الزهرا (س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۰۲ واقع در شهر شیراز به نشانی مقابل خیابان سمیه مدرسه متوسطه اول پسرانه نمونه دولتی توحید

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۰۳ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان آزادی اول بلوار آزادی آموزشگاه معارف ۵

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۰۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار جمهوری- جنب قلعه کریمخانی شرکت آبفای روستایی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۰۵ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان ابریشمی- خیابان یزدان مهر مدرسه متوسطه اول شهید سیدکاظم موسوی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۰۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار جمهوری- نرسیده به میدان ارم مدیریت دانشگاه شیراز

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۰۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار جام جم قبل از کلانتری خ کوهسار دبیرستان صیاد شیرازی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۰۸ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان ارم خوابگاه ارم

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۰۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ارم نبش کوچه ۱۳ (ابوالفتح خانی) دبیرستان دوره اول دکتر حسابی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۱۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ارم- نبش کوچه ۱۳(ابوالفتح خانی) دبیرستان ناصریان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۱۱ واقع در شهر شیراز به نشانی روبروی درب اصلی پارک آزادی دبستان معارف

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۱۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار آزادی- ابتدای بلوار ارم مدیریت جهادکشاورزی استان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۱۳ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان ساحلی غربی- جنب باشگاه دانشگاه- جهاددانشگاهی دبستان دولتی ۹ دی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۱۴ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان ابیوردی پشت استخر انقلاب جنب کانون شهید دوکوهکی دبیرستان شهید معزی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۱۵ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان دانشگاه جنب منبع آب دبیرستان محیط زاده فرهنگ

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۱۶ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان دوم ابیوردی کانون فرهنگی شهید دوکوهکی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۱۷ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان قصرالدشت حد فاصل عفیف آباد و ولیعصر سمت چپ جنب مدیریت مخابرات استان مرکز آموزشی بانک کشاورزی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۱۸ واقع در شهر شیراز به نشانی قصردشت رحمت آباد کوچه ۳۹ انتهای کوچه- دبستان مستجابی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۱۹ واقع در شهر شیراز به نشانی پارک خلدبرین- جنب شهرداری منطقه یک- داخل پارک کانون جهان دیدگان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۲۰ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان قصرالدشت رحمت آباد دبستان دخترانه شهید محمد پرند

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۲۱ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان خلیلی آموزشگاه حاج عبدالحسین معارف

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۲۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار زند بعد از هلال احمر ـ دانشکده مهندسی یک

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۲۳ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان امام حسین (ع) بلوار زندـ دانشکده پزشکی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۲۴ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان انقلاب- خیابان معدل دبستان اختر معدل

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۲۵ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان قصرالدشت- بعد از پوستچی موسسه علمی کنکور المپیاد فارس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۲۶ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان شهید ذوالانوار دبیرستان ملاصدرا

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۲۷ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان استقلال باسکول نادر آموزشگاه شهیدان پورنواب

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۲۸ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان شوریده شیرازی- روبروی بیمارستان کسری پیش دانشگاهی حدیث

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۲۹ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان قصردشت کوچه ۱۶ مرکز آموزش نیروی انسانی ناحیه۲ شیراز

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۳۰ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان قصرالدشت- بعد از سه راه برق دبیرستان محمد رضا پیروی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۳۱ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان معدل- بالاتر از هفت تیر دبیرستان دکتر حسابی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۳۲ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان قصرالدشت- قبل از چهار راه ملاصدرا دبیرستان دوره اول معارف ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۳۳ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان عفیف آباد -خ شهید عرفان منش کوچه جنب بازارچه حافظ دبیرستان خورسندیان ۱

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۳۴ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان عفیف آباد خ شهید عرفان منش کوچه جنب بازارچه حافظ دبیرستان خورسندیان ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۳۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ستارخان کوچه ۶ دبستان خاتم الانبیا (ص)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۳۶ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان عفیف آباد – انتهای کوچه ۱۴ دبیرستان متوسطه اول استعدادهای درخشان نوشاد ۱

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۳۷ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان عفیف آباد انتهای کوچه ۱۴ دبیرستان متوسطه اول درخشان نوشاد ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۳۸ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان قصرالدشت- خیابان ولیعصر- کوچه ۱۲ دبستان فرهنگیان شریف اشراف

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۳۹ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان ولی عصر قصرالدشت کوچه ۱۲ آموزشگاه متوسطه اول ولی عصر(عج)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۴۰ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان قصردشت چهارراه زرگری کوچه ۶۳(شاه قیس)کوچه ۶۳/۳ آموزشگاه غیر انتفاعی بقیه الله اعظم

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۴۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مطهری- کوچه ۱۵ ـ دبیرستان دخترانه سادات رفیعی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۴۲ واقع در شهر شیراز به نشانی زرگری جنب مجتمع تجاری سینا دانشگاه علوم قرآنی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۴۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ستارخان – بالاتر از خیابان ولیعصر (عج) اداره راه و شهرسازی استان فارس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۴۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ستارخان مقابل سازمان مسکن و شهرسازی اداره کل سازمان تامین اجتماعی فارس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۴۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مطهری- خیابان تلخداش دبیرستان دستغیب دو (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۴۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مطهری خ تلخداش دبیرستان دستغیب دو (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۴۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار پاسداران خیابان کلاهدوز نبش کوچه ۵ آمادگی و دبستان هدف

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۴۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار استقلال آموزشگاه معارف سه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۴۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار پاسداران- روبروی پارک کودک دبیرستان و پیش دانشگاهی غیر دولتی اندیشه پژوهندگان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۵۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار پاسداران- نبش بلوار بعثت سازمان پسماند

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۱۵۱ واقع در شهر شیراز به نشانی ناحیه انتظامی فارس – بیمارستان ۵۷۶ ارتش – مرکز پیاده – بیمارستان میر حسینی – هتل هما- بیمارستان علی اصغر

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۱۵۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بیمارستان حافظ- صدا و سیمای مرکز فارس-بیمارستان نمازی- هتل پارس -بیمارستان شهید فقیهی – بیمارستان خلیلی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۱۵۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بیمارستان های پارس – شفاء – فرهمند فر – میر – خدادوست

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۱۵۴ واقع در شهر شیراز به نشانی پادگانهای شماره ۱ و ۲ تیپ ۵۵ هوابرد ارتش – مرکز آموزش زرهی شیراز

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۵۵ واقع در شهر شیراز به نشانی سه راه بهار- جنب آموزش وپرورش ناحیه ۱ دبیرستان حاج توحیدی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۵۶ واقع در شهر شیراز به نشانی خ شمس-روبروی تحویلی-شاهد علامه امینی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۵۷ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان فخرآباد – روبروی بستنی فخرآباد – کوچه فیروز شماره ۲۰ هنرستان شهید احمدرضا کشاورز حقیقی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۵۸ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان شمس تبریزی دبستان رودکی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۵۹ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان وصال- جنب اداره بیمه مدرسه استثنایی باغچه بان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۶۰ واقع در شهر شیراز به نشانی چهار راه ۱۵ خرداد- آخر کوچه امامزاده سیدابوالوفا دبیرستان بنت الهدی صدر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۶۱ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان منوچهری- جنب مدیریت حج و زیارت استان فارس آموزشگاه پسرانه نوابی شیرازی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۶۲ واقع در شهر شیراز به نشانی خ منوچهری-مدرسه رویش

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۶۳ واقع در شهر شیراز به نشانی دروازه کازرون- ابتدای خیابان قاآنی شمالی- جنب قرض الحسنه آل محمد (ص)هنرستان حاج قوام(۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۶۴ واقع در شهر شیراز به نشانی دروازه کازرون- ابتدای خیابان قاآنی شمالی- جنب قرض الحسنه آل محمد (ص) هنرستان حاج قوام (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۶۵ واقع در شهر شیراز به نشانی قآنی جنوبی- نرسیده به مسجد النبی دبیرستان لغوی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۶۶ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان شمس تبریزی هنرستان کاردانش قدس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۶۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار زند-کوچه جنب کتابفروشی کیوان-دبستان دکتر حسابی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۶۸ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان رودکی- خیابان مکتبی مدرسه حاج صمد ولی بیگی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۶۹ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان فردوسی روبروی بانک مسکن هنرستان فنی حرفه ای شهید عابدینی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۷۰ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان رودکی- پشت پاساژ کاخ نور آموزشگاه دکتر سعادت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۷۱ واقع در شهر شیراز به نشانی چهار راه خیرات- کوچه ناموس- جنب بیمارستان ایران دبیرستان باهنر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۷۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مقرصاحب الزمان (عج) آموزشگاه شهدای صنف پوشاک

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۷۳ واقع در شهر شیراز به نشانی کوی زهرا- جنب ثبت احوال مجتمع توانبخشی فرهنگی ورزشی بهزیستی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۷۴ واقع در شهر شیراز به نشانی کوی زهرا دانشگاه فرهنگیان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۷۵ واقع در شهر شیراز به نشانی کوی زهرا -کوچه پشت حسینیه صاحب الزمان (عج)- دبیرستان صدیقه طاهره (س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۷۶ واقع در شهر شیراز به نشانی فلکه خاتون- جنب دبیرستان سپاه- روبروی آتش نشانی دبستان شاهد برهان حقیقت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۷۷ واقع در شهر شیراز به نشانی فلکه خاتون مدرسه متوسطه علوم و معارف شماره ۴ (پسرانه)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۷۸ واقع در شهر شیراز به نشانی فلکه خاتون- پشت بیمارستان زینبیه آموزشگاه ضیاء الشمس معدل

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۷۹ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک بهار- پشت بیمارستان زینبیه دبستان گلستان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۸۰ واقع در شهر شیراز به نشانی دروازه قصابخانه- اول مهرزاد هنرستان کار و دانش راضیه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۸۱ واقع در شهر شیراز به نشانی پشت میدان تره بار قدیم هنرستان فنی شهید دستغیب

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۸۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- مقابل خیابان کاوه پایانه مسافربری شهید مدرس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۸۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- روبروی خیابان کاوه مسجد الزهرا (س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۸۴ واقع در شهر شیراز به نشانی حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۸۵ واقع در شهر شیراز به نشانی حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۸۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار سیبویه-سه راه آستانه- فرهنگسرای خانواده

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۸۷ واقع در شهر شیراز به نشانی دروازه قصاب خانه شهرداری بافت قدیم

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۸۸ واقع در شهر شیراز به نشانی سه راه آستانه- روبروی بیمارستان قلب الزهرا (س) آموزشگاه ابوذر فیروزی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۸۹ واقع در شهر شیراز به نشانی جنب بیمارستان قلب الزهرا(س) سه راه شیشه گری – بلوار سیبویه – هلال احمر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۹۰ واقع در شهر شیراز به نشانی سه راه آستانه- جنب ناحیه سه آموزش و پرورش دبیرستان دستغیب

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۹۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار سیبویه- کوچه امام زاده ابراهیم- روبروی پمپ بنزین دبستان نعمت الهی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۹۲ واقع در شهر شیراز به نشانی محله لب آب مسجد آتشیها

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۹۳ واقع در شهر شیراز به نشانی شاهزاده قاسم بهزیستی گلریز خاتمی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۹۴ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان کارگر (گلکوب)- جنب درمانگاه بقیه الله (عج) خانه فرهنگ شماره دو

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۹۵ واقع در شهر شیراز به نشانی اول خیابان کارگر- (گلکوب) آموزشگاه غزالی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۹۶ واقع در شهر شیراز به نشانی دروازه کازرون امامزاده سیدتاج الدین غریب

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۹۷ واقع در شهر شیراز به نشانی انتهای خیابان منوچهری- نرسیده به خیابان قاآنی شمالی – دبیرستان علوم و معارف اسلامی حضرت زینب (س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۹۸ واقع در شهر شیراز به نشانی سه راه نمازی- مقابل کلانتری-عباسیه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۱۹۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار شهید دستغیب -بیت المهدی (عج)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۰۰ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان احمدی- سه راه احمدی – آرامگاه نور

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۰۱ واقع در شهر شیراز به نشانی حرم مطهر احمدبن موسی شاهچراغ(ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۰۲ واقع در شهر شیراز به نشانی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۰۳ واقع در شهر شیراز به نشانی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۰۴ واقع در شهر شیراز به نشانی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۰۵ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان لطفعلی خان زند- درب شیخ- روبروی حسینیه قوام مسجد امام سجاد (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۰۶ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان شاهزاده قاسم مدرسه شهید غلامرضا شفیعی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۰۷ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان شهدا (شهرداری)مسجد امام خمینی(ره)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۰۸ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان طالقانی آموزشگاه شهید دستغیب

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۰۹ واقع در شهر شیراز به نشانی پشت بازار نو- کوچه جنب تعاون اسلامی حسینیه سید ذوالفقار

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۱۰ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان لطفعلی خان زند- گودعربان ـ کوچه میدان الافها ـ دبستان شهید قاسم پورعابد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۱۱ واقع در شهر شیراز به نشانی درب شیخ- پشت خانه زینت الملوک- کوچه قوام -دبستان نیک پوریان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۱۲ واقع در شهر شیراز به نشانی روبروی بوستان ولیعصر به سمت میدان مصدق-آموزشگاه دوازده امامی(اقبال ۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۱۳ واقع در شهر شیراز به نشانی دروازه سعدی به سمت فلکه مصدق آموزشگاه امام خامنه ای (شاهد ۱۶(

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۱۴ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان ولیعصر دبیرستان بزرگسالان جاوید

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۱۵ واقع در شهر شیراز به نشانی دباغی-پشت قبرستان قدیم-آموزشگاه فرجی فرد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۱۶ واقع در شهر شیراز به نشانی دباغی- پشت قبرستان قدیم هنرستان رسالت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۱۷ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان شاهزاده قاسم دبیرستان سیدجمالالدین اسدآبادی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۱۸ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان حسینی جدید- نرسیده به تل پروس دبستان شریف الحسینی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۱۹ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان حسینی جدید- تل پروس دبیرستان عرفان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۲۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ارتش- نرسیده به بلوار ۳۵ متری مقر (کوچه بازارچه) دبستان شهید غلامعلی ماهر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۲۱ واقع در شهر شیراز به نشانی فلکه خاتون به طرف مقر- روبروی پارک مروارید آموزشگاه نمونه پویش

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۲۲ واقع در شهر شیراز به نشانی درب دوم ارتش مدرسه امام محمد باقر (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۲۳ واقع در شهر شیراز به نشانی درب دوم ارتش- روبروی ورزشگاه ارتش مدرسه عباس الکوت (شاهد فیض)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۲۲۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بیمارستان های قلب الزهرا(س) – زینبیه – شهید بهشتی – شهر – ایران – مسلمین

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۲۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس-۳۵متری ولیعصر (عج) مدرسه پوشینه بافت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۲۶ واقع در شهر شیراز به نشانی پل غدیر-بلوار رحمت -کوچه ۲۱-کوچه ۲۱/۱ آموزشگاه ولی عصر(عج)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۲۷ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک ولی عصر-بلوار هرمزگان-کوچه ۱۰-مدرسه علوی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۲۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رازی-خیابان فدک-کوچه۱۱آموزشگاه شهیدترکمان (فرهنگیان)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۲۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- ابتدای خیابان صاحب دیوانی دبستان غیرانتفاعی بوعلی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۳۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- شهرک هجرت- قبل از پل غدیر- سمت راست ـ حسینیه هجرت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۳۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ایثار – شهرک ولیعصرـ مسجد حضرت رقیه (س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۳۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- بلوار رازیـ مدرسه غیرانتفاعی امین

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۳۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار دلاوران بسیج- بلوار ایثار مرکز نیروی انسانی ناحیه ۳

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۳۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار دلاوران بسیج- محله قلعه شاهزاده بیگم آموزشگاه شهید بهروز قشقایی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۳۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار دلاوران- قلعه شاهزاده بیگممسجد الزهرا (س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۳۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار الزهرا(س)- نرسیده به مجتمع ورزشی ۲۲ بهمن- سمت راست- کوچه ۸ دبستان شهیدان اتحادی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۳۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس-نبش خیابان فضل آباد -دبستان معارف ۶

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۳۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان فضل آبادمسجد الزهرا (س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۳۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان محراب- سمت راست کوچه اول مدرسه شهیده لیلا زارع و اکبر محبی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۴۰ واقع در شهر شیراز به نشانی آخر خیابان محراب- شهرک گلدشت
دبستان نرگس شیراز

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۴۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس خ محراب کوچه ۱۱ دشت چنار مسجد ۱۴ معصوم (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۴۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس جنب پایگاه هواییهنرستان دکتر کمالی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۴۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس-داخل پایگاه هوایی-آموزشگاه شهید جانباز

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۴۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- واقع در پایگاه هواییدبستان امام رضا (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۴۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- واقع در پایگاه هواییدبیرستان امیرکبیر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۴۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- واقع در پایگاه هواییهنرستان شهید دوران

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۴۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان فضیلت- خیابان شاهی جان-هنرستان شهید مدرس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۴۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان فضیلت- خیابان شاهی جان- کوچه یک دبستان شهید آیت اله سهرابی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۴۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان فضیلت- کوچه ارکید هنرستان امام موسی صدر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۵۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- شهرک پرواز- روبروی خیابان شهید فیجانی مدرسه ظفر(۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۵۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- شهرک پرواز- روبروی خیابان شهید فیجانی مدرسه ظفر (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۵۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- کیانشهر- ۴۵ متری اول- کنار پاسگاه انتظامی دبستان شهدای کوی آزادگان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۵۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- کیانشهر- ۴۵ متری اول- کنار پاسگاه انتظامی آموزشگاه امین

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۵۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- ابتدای خیابان آزادگان دبیرستان حضرت معصومه(س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۵۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- کیانشهر- ۴۵ متری اول دبستان شهدای ارتش (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۵۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- کیانشهر- ۴۵ متری اول – دبستان شهدای ارتش (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۵۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- روبروی فضل آباد – مدرسه افسرمعدل

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۵۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- روبروی فضل آباد – ۸ متری وحدت – مرکز توانبخشی شهید روزیطلب

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۵۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- بلوار سرداران- خیابان بنیانی- کوچه ۲۳ – آموزشگاه شهید آیت اله مطهری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۶۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- بلوار سرداران- خیابان شهید بنیانی – دبستان امام حسن عسکری (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۶۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- بلوار سرداران- سمت راست- خیابان محب غربی – حسینیه ثارالله (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۶۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- بلوار سرداران- بعد از پمپ بنزین- خیابان شهیدان فیجانی-مدرسه علوم و معارف صدرا (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۶۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- بلوار سرداران- بعد از پمپ بنزین- خیابان شهیدان فیجانی-مدرسه علوم و معارف صدرا (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۶۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار سرداران- بلوار تخت جمشید غربی – دبیرستان حاج صمد نیرومند (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۶۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار سرداران- بلوار تخت جمشیدغربی – دبیرستان حاج صمد نیرومند (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۶۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار جانبازان-خ سینا شرقی-کوچه ۳/۱۵ بن بست سوم -دبستان دکتر محمود حسابی (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۶۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار جانبازان-خ سینا شرقی-کوچه ۳/۱۵ بن بست سوم -دبستان دکتر محمود حسابی (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۶۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- بلوار جانبازان- روبروی- امامزاده محمد (ع)پیش دبستانی مینوی خرد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۶۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- بلوار جانبازان- جنب خیابان محب غربی- بیست متری سوم پدنک – مدرسه حاج رحیم خالصی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۷۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس خ جانبازان پروین اعتصامی روبروی پارک محله ای ارغوران مدرسه استثنایی احسان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۷۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان جانبازان-۲۰ متری ششم – مدرسه خرد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۷۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- میدان فرصت شیرازی – مدرسه جهان آرا (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۷۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- میدان فرصت شیرازی -مدرسه جهان آرا (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۷۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- ۲۰ متری فاضل – دبستان و کودکستان غیرانتفاعی فضیلت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۷۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- خیابان مردانی شرقی – دبستان علی اصغر مهیا

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۷۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- بلوار پروین اعتصامی – دبیرستان امام علی (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۷۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- بعد از میدان فرصت شیرازی – آموزشگاه معارف

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۷۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- قبل از پمپ بنزین- کوچه ۴۳- شهرک امام حسین (ع) – مدرسه شهید بابایی(۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۷۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان شهید دوران- نرسیده به چهار راه شریف آباد – کوچه ۱۹ – دبیرستان زهره بنیانیان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۸۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- شریف آباد – محله ترکان – دبستان ایرج مرزبان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۸۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- ابتدای خیابان فرصت شیرازی- سمت راست – مرکز تربیت معلم شهید باهنر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۸۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- قبل از پمپ بنزین- کوچه ۴۳- شهرک امام حسین (ع) – مدرسه شهید بابایی (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۸۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس-شهید دوران-کوچه ۵-آموزشگاه حاج حسین مختارنامه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۸۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان شهید دوران- بعد از خیابان نیرو – مدرسه شهید هادی مهدوی (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۸۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان شهید دوران- بعد از خیابان نیرو – مدرسه شهید هادی مهدوی (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۸۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان شهید دوران – دبستان سربازان اسلام (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۸۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان شهید دوران – دبستان سربازان اسلام (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۸۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان شهید دوران- مقابل شرکت زمزم – آموزشگاه صدیقه کبری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۸۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس خیابان شهید دوران- بلوار استادیان – دبستان آمنه بنت وهب (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۹۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس خیابان شهید دوران- بلوار استادیان – دبستان آمنه بنت وهب (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۹۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان شهید دوران- جنب شرکت زمزم – هنرستان علی بن حمزه (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۹۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان شهیددوران- میدان پیام- بیست متری فاضل – مدرسه حسین حسینی حسین زاده

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۹۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس -خیابان شهید دوران- بلوار استادیان – دبیرستان راضیه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۹۴ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان شهید دوران- محله سهل آباد – دبستان شهید احمدی روشن

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۹۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان شهید دوران- محله سهل آباد – مسجد امام حسین (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۹۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار مدرس- خیابان شهید دوران- محله سهل آباد – خانه محله سهل آباد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۹۷ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان الله- بلوار شهید شیرودی- جنب پاسگاه انتظامی – دبستان صاحب الزمان (عج)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۹۸ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان الله – بلوار خلیج فارس- شهرک شهروزشهر – دبستان دانش

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۲۹۹ واقع در شهر شیراز به نشانی وزیرآباد مجتمع فرهنگی مرحومه تجارت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۰۰ واقع در شهر شیراز به نشانی قلعه نو دبستان شهید دباغ منش

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۰۱ واقع در شهر شیراز به نشانی محله کوشکک دبستان شهید حمزه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۰۲ واقع در شهر شیراز به نشانی محله کوشکک دبستان امام جواد(ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۰۳ واقع در شهر شیراز به نشانی مهرگان (شرغان) آموزشگاه شهید فرج اله کشاورز

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۰۴ واقع در شهر شیراز به نشانی مهرگان (شرغان) حسینیه حضرت ولی عصر (عج)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۳۰۵ واقع در شهر شیراز به نشانی پادگان امام خمینی نیروی هوایی سپاه-پادگان نیروی هوایی سپاه محله دودمان -فرودگاه شهید دستغیب

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۰۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار میرزای شیرازی دینکان خیابان شهید کبار آموزشگاه ایمان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۰۷ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان قصرالدشت مهدی آباد نرسیده به مسجد حجت ابن الحسن (عج) خانه سلامت آموزش و پرورش

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۰۸ واقع در شهر شیراز به نشانی فلکه قصرالدشت رو به روی مسجد محمد رسول الله (ص) دبیرستان امتیاز

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۰۹ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان قصرالشت بالاتر از زرگری دبیرستان شاهد ۱۵

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۱۰ واقع در شهر شیراز به نشانی ابتدای معالی آباد – بعد از مخابرات شهید دستغیب سازمان عمران و بهسازی شهری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۱۱ واقع در شهر شیراز به نشانی قبل از پل معالی آباد کوچه ۴۴ میرزای شیرازی شرقی دبستان فرهنگ ۲ (پیام انقلاب ۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۱۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار میرزای شیرازی شرکت آبفا منطقه سه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۱۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار میرزای شیرازی سالن بوستان علوی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۱۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار صنایع بعد از زیرگذر آموزشگاه بهرام رزمی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۱۵ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان ستارخان اداره کل منابع طبیعی استان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۱۶ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان مطهری- قدوسی غربیشرکت آبفای فارس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۱۷ واقع در شهر شیراز به نشانی قدوسی غربی خیابان شهیذ سبحانی بعذ از کوچه ۲ هنرستان تربیت بدنی دخترانه علیرضایی و دکتر جزایری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۱۸ واقع در شهر شیراز به نشانی فرهنگ شهر ایستگاه ۱۴ نبش کوچه ۲۸ آموزشگاه غیر انتفاعی پرتو علوی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۱۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار میرزای شیرازی کوچه ۴۰ بن بست سوم سمت راست آموزشگاه استثنایی همیری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۲۰ واقع در شهر شیراز به نشانی ابتدای بلوار صنایع سمت چپ هنرستان انصاری لاری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۲۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار شهید چمران- ابتدای بلوار چوگیا دبیرستان دوره اول برادران ابراهیمی (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۲۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار شهید چمران ابتدای بلوار چوگیا دبیرستان دوره اول برادران ابراهیمی (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۲۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار شهید چمران- خیابان نیایشآموزشگاه دکتر محمد علی معطری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۲۴ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان نیایش دبیرستان شهیدان پژمان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۲۵ واقع در شهر شیراز به نشانی ۲۴متری دینکان- انتهای بلوار بهشت دبستان پیام انقلاب(دو)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۲۶ واقع در شهر شیراز به نشانی منصور آباد روبروی جوادیه دبستان حاج محمود گلستانی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۲۷ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان قصرالدشت- جنب تقاطع شهید مطهری دبیرستان حاج بزرگی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۲۸ واقع در شهر شیراز به نشانی ابتدای بلوارشاهد- نرسیده به خیابان شاهد دبیرستان تفضلی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۲۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار شاهد آخر خیابان شاهد هنرستان استثنایی خیریه اسلامی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۳۰ واقع در شهر شیراز به نشانی روبروی پایانه قصردشت کوچه ۱ آموزشگاه ارجمندی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۳۱ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان ایمان شمالی- محله قصرالدشت- کوچه جوادالائمه (ع) دبستان مکتب فاطمیه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۳۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بالاتر از میدان قصرالدشت- ایمان شمالی- جنب اداره پست هنرستان شهید کامیاب

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۳۳ واقع در شهر شیراز به نشانی قصردشت روبروی پایانه مسافربری کوچه ۱ شاهد دالکی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۳۴ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان قصرالدشت بالاتر از بیمارستان قلب کوثر آموزشگاه امین فاطمه الزهرا (ص)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۳۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار میرزای شیرازی کوی میلاد کوچه ۲۰ دبیرستان دوره اول اباصالح

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۳۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار صنایع کوچه ۲۷ دبستان نجمه و فرج الله محمدی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۳۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار صنایع- قبل از زیرگذر- سمت چپ دبیرستان دخترانه طوبی (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۳۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار صنایع – قبل از زیرگذر- سمت چپ دبیرستان دخترانه طوبی (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۳۹ واقع در شهر شیراز به نشانی جنب پل یادگار امام جنب مجتمع رضوان-آموزشگاه حضرت ابوالفضل عباس ع

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۴۰ واقع در شهر شیراز به نشانی قدوسی غربی ک اول سمت راست-مجتمع آموزشی نور خرد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۴۱ واقع در شهر شیراز به نشانی قدوسی غربی خیابان محلاتی آموزشگاه دکتر علاالدین بهشتی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۴۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار پاسداران ک مسجد امیرالمونین (ع) شماره ۷۲ روبروی سپاه ناحیه ثارالله – دبستان امام خمینی (ره)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۴۳ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان معلم-دبستان نیاکوثری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۴۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ش رجایی فرهنگ شهر ابتدای کوچه ۱۹ شهید نجات- هنرستان شهید اسماعیلی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۴۵ واقع در شهر شیراز به نشانی فلکه معلم خیابان همت جنوبی کوچه ۴-دبستان شاهد لاله ها

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۴۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار شهید رجایی فرهنگ شهر آخر کوچه ۱۹ شهید نجات-دبیرستان بوعلی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۴۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار شهید رجایی فرهنگ شهر حدفاصل ایستگاه ۱۰ روبروی بانک ملی کوچه رجایی-دبیرستان غیر دولتی علم و معرفت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۴۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ش رجایی فرهنگ شهر حدفاصل ایستگاه ۱۲ کوچه ۲۹-آموزشگاه شهید عبدالهی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۴۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ش رجایی فرهنگ شهر حدفاصل ایستگاه ۱۲ کوچه ۲۹ آموزشگاه روشن دل

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۵۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار شهید رجایی فرهنگ شهر سجادیه دوم-هنرستان افسری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۵۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار شهید رجایی فرهنگ شهر سجادیه دوم دبیرستان دخترانه امین لاری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۵۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار دکتر شریعتی معالی آباد خ خلبانان کوی جماران-دبستان نظام الدین جواهری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۵۳ واقع در شهر شیراز به نشانی معالی آباد میدان احسان کوی دنا-آموزشگاه فجر جاویدان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۵۴ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان احسان مجتمع غیر دولتی احسان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۵۵ واقع در شهر شیراز به نشانی معالی آباد گلدشت شهید دستغیب- مدرسه فجر (جاویدان ۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۵۶ واقع در شهر شیراز به نشانی معالی آباد گلدشت شهید دستغیب- مدرسه فجر(جاویدان ۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۵۷ واقع در شهر شیراز به نشانی گلدشت معالی آباد خ نسترن ۲ دبستان امام جواد (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۵۸ واقع در شهر شیراز به نشانی معالی آباد گلدشت شهید دستغیب- دبستان پسرانه شهید اسد سنگابی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۵۹ واقع در شهر شیراز به نشانی معالی آباد گلدشت شهید دستغیب دبستان امین امام جواد (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۶۰ واقع در شهر شیراز به نشانی معالی آباد گلدشت شهید دستغیب- دبیرستان پسرانه حضرت مهدی (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۶۱ واقع در شهر شیراز به نشانی معالی آباد – گلدشت شهید دستغیب – دبیرستان پسرانه حضرت مهدی ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۶۲ واقع در شهر شیراز به نشانی معالی آباد گلدشت شهید دستغیب نسترن یک ـ کوچه ۵-مدرسه شهید حمید کریمی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۶۳ واقع در شهر شیراز به نشانی گلدشت معالی آباد خیابان لاله روبروی بانک ملت دبیرستان دکتر سید محمود طباطبایی (۱)
شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۶۴ واقع در شهر شیراز به نشانی گلدشت معالی آباد – خیابان لاله- روبروی بانک ملت-دبیرستان دکتر سیدمحمود طباطبایی(۲)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۳۶۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بیمارستان قلب کوثر-بیمارستان دنا بیمارستان ام آر آی (MRI) بیمارستان اردیبهشت- هتل چمران – بیمارستان چمران – پژوهشکده دریایی – بیمارستان پیوند اعضا شهرصدرا

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۶۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار عدالت جنوبی بلوار عرفان کوچه ۸/۱۶ -هنرستان غیرانتفاعی آل یاسین

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۶۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار عدالت- روبروی مسجد موسی بن جعفر (ع)-دبیرستان شهید نجابت(۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۶۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار عدالت- روبروی مسجد موسی بن جعفر (ع)-دبیرستان شهید نجابت(۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۶۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار عدالت- اول بلوار دولت-مرکز بهداشتی و درمانی آزادگان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۷۰ واقع در شهر شیراز به نشانی چهار راه تحویلی- ۲۰ متری لاله خ شهید توکلی-آموزشگاه نادر کاظمی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۷۱ واقع در شهر شیراز به نشانی چهار راه تحویلی- ۲۰ متری لاله خ شهید توکلی -دبستان کرامت اله افسری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۷۲ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان سپاه شمالی- ابتدای خیابان شهید خسروزاده-دبستان امام حسین (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۷۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت-حد فاصل میدان عدالت-تقاطع خیابان سپاه-دبیرستان متوسطه اول شهید دکتر بهشتی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۷۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت خ شهید سپاسی آموزشگاه شهید عبدالرسول سادات

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۷۵ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان سپاه جنوبی- جنب مسجد الرضا (ع)-دبستان شهید برادران محمدی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۷۶ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان تحویلی- آخر ۲۰ متری لاله-کانون شهید دعایی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۷۷ واقع در شهر شیراز به نشانی اواسط خیابان سپاه جنوبی-مسجد الرضا (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۷۸ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان ۱۲ فروردین- اول خیابان رضوان- هنرستان فنی حرفه ای شهدا

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۷۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار دلاوران بسیج- ۳۵ متری مقر- نبش خیابان لاوان-دبیرستان شهید حسینی ارسنجانی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۸۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار دلاوران بسیج- ۲۰ متری ابوالفضل دبستان شهید اصغر دهقانی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۸۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار دلاوران بسیج- ۲۰ متری ابوالفضل- کوچه ۱۵ متوسطه اول اخلاص

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۸۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- کوزه گری-مرکز آموزش اختلالات یادگیری شایسته نیا

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۸۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- میدان کوزه گری-مسجد پنج تن آل عبا

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۸۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت-جنب مدرسه شهید راهبی-مدرسه حاج بزرگی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۸۵ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان دالارحمه – خیابان نواب صفوی- شهرک امام سجاد(ع) قبل از خ معراج -کوچه ۳۱- متوسطه اول احسان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۸۶ واقع در شهر شیراز به نشانی تقاطع غیر همسطح رضوان -دبیرستان نمونه اندیشه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۸۷ واقع در شهر شیراز به نشانی تقاطع غیر همسطح رضوان بلوار نواب صفوی بلوار عاشورا-دبستان شهید رحیم رضایی زاده

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۸۸ واقع در شهر شیراز به نشانی تقاطع غیر همسطح رضوان بلوار نواب صفوی بلوار عاشورا-متوسطه اول صالح

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۸۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ابوذر غفاری- ۳۵ متری نهضت- ده متری مشایخ- کوچه ۱۳-متوسطه اول بهار

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۹۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- میدان کوزه گری- خیابان مأذون قشقایی-دبستان سیدحسین عباس پور

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۹۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت-بین کوزه گری و پل غدیر -نبش کوچه ۱۹-مدرسه سید مرتضی علوی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۹۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ابوذر غفاری- ۱۰ متری قبل از پل هوایی- خیابان شهید حسنپور-دبستان شهید کاظم نوذری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۹۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- میدان کوزه گری- ابتدای خیابان آیت اله قشقایی-دبستان مجید راهبی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۹۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ابوذر غفاری- کوچه ۴۱- بعد از پل هوایی- دبستان بخرد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۹۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ابوذر غفاری ۳۵ متری نهضت خیابان کوچ دبستان شهید مسلم قاسمیان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۹۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ابوذر غفاری- بعد از پل هوایی-دبستان اشرف السادات بوشهری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۹۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ابوذر غفاری- کوچه جنب پل هوایی-آموزشگاه شهید سیدشجاع الدین رضوی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۹۸ واقع در شهر شیراز به نشانی انتهای بلوار ابوذر غفاری- خیابان هانیابن عروه- کوچه ۱۷-دبستان فخرالسادات توسل

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۳۹۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار ابوذر غفاری- نبش خ راستی-دبیرستان دخترانه شهیدان بدر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۰۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت-بلوار احمدی جنوبی- کوچه ۱۳-آموزشگاه شهید جواد جلالی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۰۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت-۲۰ متری امام حسین-کوچه ۵ شهید درکی-متوسطه اول شهید حبیب اله ویسی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۰۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار احمدی جنوبی- کوچه ۴-متوسطه اول امام حسن عسکری (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۰۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- ۲۰ متری امام حسین (ع)- کوچه ۶-دبستان شهید عبدالرضا تابع بردبار

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۰۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- خیابان شهید فکوری- ایستگاه یک-متوسطه اول مشتاقیان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۰۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- خیابان ۲۵ متری قائم-متوسطه اول شهید آوینی(۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۰۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- خیابان ۲۵ متری قائم-متوسطه اول شهید آوینی(۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۰۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- انتهای خیابان شهید فکوری- ایستگاه سه-آموزشگاه شهید جمشید غنی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۰۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- خیابان شهید فکوری- نبش بلوار تندگویان-دبیرستان سروش

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۰۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلواررحمت- خ شهید فکوری ایستگاه دو-حسینیه صاحب الزمان (عج)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۱۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- خیابان ۲۵ متری قائم- شهرک شهید مطهری- نبش خیابان کلام-دبستان غنچه های ولایت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۱۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- خیابان ۲۵ متری قائم- شهرک شهید مطهری- نبش خیابان کلام-دبیرستان دخترانه محدثه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۱۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- ۲۵ متری قائم- شهرک شهید مطهری- بلوار عرفان- نبش خیابان اخلاق متوسطه اول فاطمیه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۱۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- انتهای خیابان شهید آذرپیکان-دبستان شهید بهاری خوب

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۱۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- خ ۲۵ قائم- کوچه ۴-آموزشگاه مرحوم حبیب اله پرهیزکار

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۱۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت خ لشکری انتهای کوچه ۱۵ دبیرستان امام حسن عسکری (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۱۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- اواسط خیابان شهید کشوری-دبستان دخترانه مروارید

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۱۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلواررحمت- نبش خیابان بنی هاشمی-مجتمع بهزیستی شهید استادیان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۱۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت – خیابان بنی هاشمی- کوچه ۱۹-هنرستان کاردانش کوثر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۱۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت خیابان بنی هاشمی- کوچه ۲۱-دبستان نجمه دو

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۲۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- خیابان بنی هاشمی- کوچه ۱۹-متوسطه اول دخترانه هاشمیه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۲۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- خیابان بنی هاشمی- انتهای خیابان مسلم خ کوتاهی -دبستان ده کلاسه امام موسی کاظم (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۲۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت خیابان بنی هاشمی- انتهای خیابان مسلم خ کوتاهی -هنرستان علم وصنعت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۲۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت- انتهای خیابان نواب صفوی- کوشک میدان-دبستان شهید بهزاد زارع

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۲۴ واقع در شهر شیراز به نشانی انتهای خیابان نواب صفوی- کوشک میدان-متوسطه اول شهیدان ملک پور

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۲۵ واقع در شهر شیراز به نشانی کوشک میدان- خیابان نواب صفوی-مسجد الرضا (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۲۶ واقع در شهر شیراز به نشانی مهدی آباد -انتهای ۲۰ متری امین – دبستان غیرانتفاعی دخترانه حدادی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۲۷ واقع در شهر شیراز به نشانی حجت آباد -کوچه ۸ حجت-دبستان کوشش

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۲۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بین حجت آباد و مهدی آباد -ابتدای خ امین – متوسطه اول داربرجهرمی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۲۹ واقع در شهر شیراز به نشانی مهدی آباد -۲۰ متری امین انتهای کوچه ۱ – متوسطه اول محمد رحیم خرمن دار

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۳۰ واقع در شهر شیراز به نشانی مهدی آباد -۲۰متری امین بعد از چهارراه – دبستان شهید غلامعلی غلامی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۳۱ واقع در شهر شیراز به نشانی مهدی آباد -۲۰ متری امین – دبستان ادیب

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۳۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار محراب جنوبی شهرک شهید دستغیب خ سپیده – دبستان فخرالسادات توسل

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۳۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت خیابان بنی هاشمی بلوار عرفان غربی اول کوچه سمت راست هنرستان فنی زاگرس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۳۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار رحمت ۲۵ متری قائم اواسط بلوار ژیوند فرهنگسرای شهید مطهری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۳۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار دولت شرقی نبش کوچه۱۶ حسینیه ابوالفضل عباس( ع)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۴۳۶ واقع در شهر شیراز به نشانی زندان شماره ۲ – فرماندهی پشتیبانی منطقه ۲ ارتش-زندان عادل آباد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۳۷ واقع در شهر شیراز به نشانی رکن آباد (اکبرآباد ) بلوار ۳۰ متری تلاش آموزشگاه حافظ (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۳۸ واقع در شهر شیراز به نشانی رکنآباد (اکبرآباد ) بلوار ۳۰ متری تلاش آموزشگاه حافظ (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۳۹ واقع در شهر شیراز به نشانی اکبرآباد مرکز بهداشت درمان رکن آباد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۴۰ واقع در شهر شیراز به نشانی اکبرآباد – خیابان نقش رستم دبستان یحیی سامانی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۴۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بالاتر از دروازه قرآن- شهرک زیباشهر دبستان گوهر محمودی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۴۲ واقع در شهر شیراز به نشانی خیابان حافظ جنب بیمارستان شهید دستغیب آموزشگاه سیداحمد خمینی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۴۳ واقع در شهر شیراز به نشانی گود خزینه خیابان شهید عمادی- پشت مسجد علی بن حمزه (ع) آموزشگاه رازی ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۴۴ واقع در شهر شیراز به نشانی چهار راه حافظیه جنب تالار حافظ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۴۵ واقع در شهر شیراز به نشانی چهار راه ادبیات ساختمان شماره ۳ دانشگاه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۴۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار هفت تنان- آموزشگاه نمونه دولتی رازی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۴۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار هفت تنان مسجد جوادالائمه (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۴۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار هفت تنان جنب پل هوایی اداره پایگاه ورزش قهرمانی و امور باشگاه های استان فارس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۴۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار گلستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۵۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار گلستان- کوچه شهید معزی آموزشگاه حاج ابوالقاسم خورسندیان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۵۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار گلستان- کوچه شهید معزی هنرستان دخترانه خواجه نصیرالدین طوسی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۵۲ واقع در شهر شیراز به نشانی پشت روغن نباتی- خیابان مهاجر مسجد حجت بن الحسن العسکری (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۵۳ واقع در شهر شیراز به نشانی جنب پایانه مسافربری شهیدکاراندیش- خیابان سفر جنب میدان سفر آموزشگاه پسرانه رازی (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۵۴ واقع در شهر شیراز به نشانی جنب پایانه مسافربری شهید کاراندیش خیابان سفر جنب میدان سفر آموزشگاه پسرانه رازی (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۵۵ واقع در شهر شیراز به نشانی پایانه مسافربری شهید کاراندیش

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۵۶ واقع در شهر شیراز به نشانی میدان گلستان- جنب سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی آموزشگاه شهید حجت مهاجر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۵۷ واقع در شهر شیراز به نشانی کلبه خیابان تاکسیرانی دبیرستان امام صادق (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۵۸ واقع در شهر شیراز به نشانی۱۲ متری ولیعصر (عج) میدان نیستان- کوچه ۸ – فرعی اول- سمت چپ دبیرستان حضرت رقیه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۵۹ واقع در شهر شیراز به نشانی ابتدای نارنجستان میدان دلگشا مسجد امام خمینی (ره)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۶۰ واقع در شهر شیراز به نشانی آخر ۲۰ متری سعدی (جاده خرامه) جنب پمپ بنزین دبیرستان خوارزمی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۶۱ واقع در شهر شیراز به نشانی محله برآفتاب سعدی مسجد امام موسی کاظم (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۶۲ واقع در شهر شیراز به نشانی محله برآفتاب سعدی دبستان شهیدان اقبال پور

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۶۳ واقع در شهر شیراز به نشانی سعدی محله باغ نارنجی آموزشگاه احسان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۶۴ واقع در شهر شیراز به نشانی آخر ۲۰ متری سعدی(جاده خرامه) – ۸ متری باغ نارنجی آموزشگاه سعدی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۶۵ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک سعدی- ۸ متری آبخان- نرسیده به مجموعه ورزشی حسینه آل محمد (ص)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۶۶ واقع در شهر شیراز به نشانی سعدی آخر ۲۰ متری سعدی (جاده خرامه) آموزشگاه شهدای احد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۶۷ واقع در شهر شیراز به نشانی سعدی- اول بلوار ۲۰ متری- روبروی ایستگاه اتوبوس- کوچه ۴۵ مسجد المهدی (عج)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۶۸ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک سعدی- ۲۰ متری آخر بلوار(جاده خرامه) آموزشگاه غدیر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۶۹ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک سعدی-۲۰ متری سعدی(جاده خرامه) – ۸ متری شهدا ـ مسجد الزهرا (س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۷۰ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک سعدی- پشت آرامگاه سعدی دبستان دهخدا

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۷۱ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک سعدی پشت آرامگاه سعدی آموزشگاه گلستان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۷۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار بوستان مسجد جامع سعدی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۷۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نیستان آموزشگاه پروین اعتصامی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۷۴ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک سعدی بلوار بوستان آموزشگاه شهیدان ملایمی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۷۵ واقع در شهر شیراز به نشانی ابتدای بلوار نصر مجتمع آموزشی نابینایان شوریده شیرازی (آموزشگاه امام علی ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۷۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر- ۲۰ متری جهانگردی آموزشگاه حاج محمود فیض

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۷۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر- پشت جهانگردی دبیرستان استعداد های درخشان شهید دستغیب ( دوره اول)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۷۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر- پشت جهانگردی مرکز آموزش استعدادهای درخشان شهید دستغیب (دوره دوم)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۷۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر- پشت مسجد ابوالفضل (ع) دبیرستان ابوالفضل (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۸۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار فضیلت شمالی دبیرستان نمونه دولتی امام خمینی (ره) (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۸۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار فضیلت شمالی دبیرستان نمونه دولتی امام خمینی (ره) (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۸۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر نبش خیابان موعود دبیرستان نرجس (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۸۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر نبش خیابان موعود دبیرستان نرجس (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۸۴ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر کوی طلاب -آموزشگاه شیخ کلینی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۸۵ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر کوی طلاب آموزشگاه زمان ثانی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۸۶ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر نرسیده به چهارراه سرداران – دبیرستان امام صادق (ع) شاهد ۱۴ (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۸۷ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر نرسیده به چهار راه سرداران دبیرستان امام صادق (ع) شاهد ۱۴ (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۸۸ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر بعد از زیر گذر – آموزشگاه حاج محمود رضوی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۸۹ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار سردارن بین ریاستی اول و دوم نرسیده به پل هوایی-دبستان امام حسن مجتبی(ع )

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۹۰ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار سردارن نبش خیابان قناعت پیشه – حسینیه بعثت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۹۱ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر چهارراه سردارن ک ششمشاد-آموزشگاه زرگر زاده

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۹۲ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر جنب کارخانه آردو سنبله – دبستان امام سجاد (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۹۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار نصر حسن آباد سرتل مجتمع آموزش پرورش نبوت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۹۴ واقع در شهر شیراز به نشانی دست خضر هنرستان محمدباقر فیض

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۹۵ واقع در شهر شیراز به نشانی دست خضر هنرستان محمد باقر فیض

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۹۶ واقع در شهر شیراز به نشانی نصرآباد آموزشگاه شهید اسماعیل چراغی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۴۹۷ واقع در شهر شیراز به نشانی آب زنگی-دانشکده علوم و فنون زرهی سپاه – پادگان ۲۸ صفر – لشکر عملیاتی ۱۹ فجر فارس – قرارگاه یگان ویژه پاسداران انقلاب اسلامی ناجا-بیمارستان شهید دستغیب

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۴۹۸ واقع در شهر شیراز به نشانی پادگان امام صادق (ع) – پادگان بعثت(۱و ۲) – پادگان شهید باقری – بیمارستان مادر و کودک- هتل شیراز – بیمارستان ابن سینا

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۴۹۹ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک حافظ خ مشتاق خ جلوه نبش کوچه ۵ آموزشگاه مصلح موعود (ع) (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۰۰ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک حافظ خ مشتاق خ جلوه نبش کوچه ۵ آموزشگاه مصلح موعود (ع) (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۰۱ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک شهید بهشتی ورودی دوم جنب مسجد امام رضا (ع) آموزشگاه علی محمد دوستان (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۰۲ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک شهید بهشتی ورودی دوم جنب مسجد امام رضا (ع) آموزشگاه علی محمد دوستان (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۰۳ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک شهید بهشتی آموزشگاه امام حسن عسکری (ع) (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۰۴ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک شهید بهشتی آموزشگاه امام حسن عسکری (ع) (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۰۵ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک بزین دبستان طالقانی (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۰۶ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک بزین – دبستان طالقانی (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۰۷ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک بزین انتهای خیابان طالقانی مدرسه متوسطه دوره اول فضیلت

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۰۸ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان – بلوار غدیر خیابان گل سرخ – دبیرستان حجاب(۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۰۹ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان – بلوار غدیر خیابان گل سرخ -دبیرستان حجاب(۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۱۰ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان ۲۰متری اول بین فلکه اول و دوم – دبستان آزادی (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۱۱ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان ۲۰ متری اول بین فلکه اول و دوم دبستان آزادی (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۱۲ واقع در شهر شیراز به نشانی گلستان خ روبروی نمایشگاه بین المللی استثنایی گلشن

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۱۳ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان فلکه دوم بلوار فشار قوی – آموزشگاه متوسطه دوره اول جواد الائمه (ع) (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۱۴ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان فلکه دوم بلوار فشار قوی آموزشگاه متوسطه دوره اول جواد الائمه (ع) (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۱۵ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان خ صبا جنب بهداشت هنرستان توانمندان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۱۶ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان فلکه دوم پشت بازارچه آموزشگاه غیر دولتی البرز

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۱۷ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان فلکه اول بلوار کشاورز کوچه ۱۲-دبستان حضرت مسلم (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۱۸ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان فلکه اول بلوار کشاورز کوچه ۱۲ دبستان حضرت مسلم (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۱۹ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان بلوار فشار قوی خ گل رز-آموزشگاه نرگس (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۲۰ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان – بلوار فشار قوی – خیابان گل رز- آموزشگاه نرگس (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۲۱ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان خ -شهید دلواری اول بیست متری-هنرستان گلستان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۲۲ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک گلستان بلوار علامه امینی روبروی نمایشگاه آموزشگاه غیردولتی طلوع دانش

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۲۳ واقع در شهر شیراز به نشانی بلوار غدیر شمالی خ صبا روبروی بازارچه آموزشگاه غیر دولتی حضرت مهدی (عج)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۲۴ واقع در شهر جدید صدرا منطقه به نشانی شهر صدرا-مدرسه امام حسن مجتبی (ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۲۵ واقع در شهر شیراز به نشانی صدرا فاز یک خیابان غدیر دبستان علی بن ابیطالب

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۲۶ واقع در شهر شیراز به نشانی شهر صدرا خ ارم دبستان امام مهدی (ع) ۱

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۲۷ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک صدرا خیابان ارم دبیرستان رضوان (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۲۸ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک صدرا خیابان ارم دبیرستان رضوان (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۲۹ واقع در شهر جدید صدرا منطقه به نشانی شهر صدرا آموزشگاه آیت الله قشقایی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۳۰ واقع در شهر شیراز به نشانی صدرا فاز یک خ فردوسی چهارراه دستغیب سمت چپ دبستان مولانا (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۳۱ واقع در شهر شیراز به نشانی صدرا فاز یک خ فردوسی چهارراه دستغیب سمت چپ دبستان مولانا (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۳۲ واقع در شهر شیراز به نشانی صدرا-فاز یک بلوار یلدا-دبیرستان احسان (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۳۳ واقع در شهر شیراز به نشانی صدرا-فاز یک بلوار یلدا-دبیرستان احسان (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۳۴ واقع در شهر جدید صدرا منطقه به نشانی شهر صدرا خ ارم دبستان امام مهدی ع(۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۳۵ واقع در شهر شیراز به نشانی صدرا – فاز یک-فلکه سنگی-چهار راه مولانا-به سمت پمپ گاز انتهای بلوار بوستان -جهار راه سلحشوران-مجتمع مهر نگین-مدرسه قطب الدین

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۳۶ واقع در شهر جدید صدرا منطقه به نشانی شهر صدرا -فاز یک فلکه سنگی خ ایران – دبستان ملاصدرا ۲

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۳۷ واقع در شهر جدید صدرا منطقه به نشانی شهر صدرا- فاز دو- خ کشاورز-آموزشگاه امام حسین (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۳۸ واقع در شهر شیراز به نشانی صدرا-فاز ۲-۲۶ هکتاری-میدان ولایت-میدان فدک-خ دماوند-غیر دواتی کوشا

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۳۹ واقع در شهر شیراز به نشانی شهر صدرا-فاز ۲-۲۸ هکتاری-بلوار کاج-بعد از میدان ولایت-فرعی اول-روبروی مسکن مهر-مدرسه غیر انتفاعی کوشا مهر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۴۰ واقع در شهر شیراز به نشانی شهر صدرا – فاز دو – ابتدای نیروی انتظامی -دبیرستان امیر کبیر (۱)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۴۱ واقع در شهر شیراز به نشانی شهر صدرا – فاز دو – ابتدای نیروی انتظامی -دبیرستان امیر کبیر (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۴۲ واقع در شهر شیراز به نشانی صدرا-فاز یک-بالاتر از جهار راه زندیه-خ گلستان-هنرستان دالکی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۴۳ واقع در شهر شیراز به نشانی صدرا-فاز یک-نرسیده به چهار راه زندیه-خ دانش اموز دبستان بقیه اله

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۴۴ واقع در شهر شیراز به نشانی صدرا-فاز یک-بلوار مطهر نیا-سمت راست-دبیرستان سعدی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۴۵ واقع در شهر شیراز به نشانی صدرا-فاز یک-بلوار سعدی-خ شهید دستغیب-هنرستان امام رضا(ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۴۶ واقع در شهر شیراز به نشانی صدرا-فاز یک-بلوار مطهر نیا-چهار راه دوم-مجتمع مسکونی امام رضا-آموزشگاه شهدای هسته ای

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۴۷ واقع در شهر شیراز به نشانی شهر صدرا- فاز دو- خ کشاورز-آموزشگاه امام حسین (۲)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۴۸ واقع در شهر شیراز به نشانی قصرقمشه-دبستان شهید جعفر قصرقمشه ای

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۴۹ واقع در شهر شیراز به نشانی قصرقمشه-دبیرستان ولایت فقیه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۵۰ واقع در شهر شیراز به نشانی ابتدای خ شاهد-دبستان ابتدایی دخترانه حاج یقطین

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۵۱ واقع در شهر شیراز به نشانی قصرقمشه مدرسه متوسطه دوره اول دخترانه فاطمیه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۵۲ واقع در شهر شیراز به نشانی جوادیه-مدرسه شهید اباذر منفرد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۵۳ واقع در شهر شیراز به نشانی جوادیه-دبیرستان دخترانه حضرت معصومه (س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۵۴ واقع در شهر شیراز به نشانی شهرک پردیس-کمربندی اکبر آباد -روبروی دینکان-مسجد امام حسن مجتبی(ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۵۵ واقع در شهر شیراز به نشانی دوکوهک – آموزشگاه شهید مسعود دوکوهکی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۵۶ واقع در شهر شیراز به نشانی دو کوهک-دبیرستان ثامن الائمه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۵۷ واقع در شهر شیراز به نشانی گویم – روبروی پمپ بنزین کوچه درمانگاه دبیرستان دخترانه دوره اول شهید محمد علی رجبی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۵۸ واقع در شهر شیراز به نشانی گویم روبروی پمپ بنزین کوچه درمانگاه دبیرستان دخترانه دوره دوم حاج رعنا (دبیرستان دخترانه دوره دوم شهید رجبی)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۵۹ واقع در شهر شیراز به نشانی گویم -خ فرهنگ دبستان شهید علیرضا باقری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۶۰ واقع در روستای باجگاه مدرسه طیب باجگاه

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۶۱ واقع در پادگان چشمه بیدی پادگان آموزشی امام علی (ع) ـ پادگان امام جواد (ع) بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ـ دانشکده کشاورزی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۶۲ واقع در روستای انجیره (دبستان شهید مهدی فیروزی)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۶۳ واقع در روستای قلات مدرسه زنده یاد میرزاپور

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۶۴ واقع در روستای کلستان آموزشگاه سید الشهدا

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۶۵ واقع در روستاهای آبادی تنگ کبوتری- آب پرده (مدرسه شهید لهراسب سلامی)- حسین آباد (مدرسه شهید رهنما)-جدول نو-کودیان(مدرسه شهید علی اکبر کشاورز)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۶۶ واقع در روستای نجم آباد ( مدرسه شهید نجمی)- پادگان یادگار امام (ره)-خانه خمیس سفلی( مدرسه شهید قزلباش)- خانه خمیس علیا (آموزشگاه امام موسی صدر)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۶۷ واقع در روستای ایور( حسینیه چهارده معصوم)- شیب جدول( مدرسه شهید نامور)- دره (مدرسه فاطمه الزهرا (س))

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۶۸ واقع در روستای بابا ایور(حسینیه امام حسین (ع) )-روستای خارکان (حسینیه عاشقان ثارالله)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۶۹ واقع در روستای کدنج(مدرسه ابتدایی شهید بهشتی)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۷۰ واقع در پادگان تیپ ۳۷ زرهی- روستای آل سعدی( مدرسه شهید جلوداری)- روستای قلعه چوبی( مدرسه شهدای قلعه چوبی)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۷۱ واقع در روستاهای محمودآباد قدیم- محمودآباد جدید(مدرسه شهید مطهری)-روستای دارنگون(حسینیه روستا) -اسلام آباد (مدرسه حسین بن علی)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۷۲ واقع در روستای نوروزآباد (مدرسه شهیدنوروزی)- چنارمیشوان (مدرسه بانو صفیه دهبانی)- حسین آباد ( مجتمع آموزشی و پرورش غدیر)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۷۳ واقع در روستای دهداری (مدرسه شهید اشرفی) -مهدی آباد (مدرسه امام جواد(ع))- احمد آباد (خانه بهداشت) -عباس آباد (دبستان شهید خانبازی)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۷۴ واقع در روستای ماله گاله – روستای شکرآباد (مدرسه شهید صدوقی) دهنو ( مدرسه شهید غفاری) -شوراب (مدرسه بانو فاطمه توسلی)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۷۵ واقع در روستای کرونی (دبستان و آموزشگاه شلمچه)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۷۶ واقع در روستاهای محمود قره باغ (دبستان شهید مصطفی رهنما) -خاتونک (دبستان شهید کاظم احمدی)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۷۷ واقع در روستای شاپور جان( حسینیه اباعبدالله الحسین(ع) )

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۷۸ واقع در روستای شاپور جان( آموزشگاه شهید رستمی)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۷۹ واقع در روستای کیان آباد (دبستان شهید عطا اله مرادی)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۸۰ واقع در کانون اصلاح و تربیت زنان -روستای چشمه سید صفری) آموزشگاه حاجیه خانم رباب امامی) – زندان پیربنو-روستای کیان آباد (دبستان شهید عطا اله مرادی)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۸۱ واقع در روستای سلطان آباد ( آموزشگاه شهید کیانی زاده)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۸۲ واقع در روستای سلطان آباد مجتمع ۱۰۰ واحدی مهر کمیته امداد مجتمع مسکونی ۲۱۸ واحدی بنیاد مسکن -مرکز بهداشت سلطان آباد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۸۳ واقع در روستای جرسقان دبستان پیام انقلاب

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۸۴ واقع در روستاهای جمال آباد قره باغ (آموزشگاه آزادگان) کفری (دبستان استقلال)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۸۵ واقع در روستاهای حسن آباد (مدرسه شهدای کربلای ۵) اسلاملو (مدرسه شهید رنجبر ) – سنجانک(مدرسه شهید علی مراد سنجانکی) – دفتر شهرک صنعتی بزرگ شیراز

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۸۶ واقع در روستای گچی(دبستان امید انقلاب)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۸۷ واقع در روستای کوشک بیدک(حسینیه ثارالله)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۸۸ واقع در روستای برمشور علیا(آموزشگاه یاس نبی)- درب نیروگاه سیکل ترکیبی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۸۹ واقع در روستای برمشور سفلی(دفتر دهیاری)- علی آباد قره باغ (مدرسه شهید نوازالله رنجبر)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۹۰ واقع در روستای ظفرآباد (مدرسه ابتدایی شهید اسدالله ظفر آباد ی)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۹۱ واقع در روستای ظفر آباد (دبیرستان دخترانه فروزان)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۹۲ واقع در روستای دهک دولت آباد دبستان شهید حسین دارابی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۹۳ واقع در روستاهای کوشک خلیل مدرسه شهدای کوشک خلیل – اسماعیل آباد دبستان شهدای اسماعیل آباد

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۹۴ واقع در روستاهای محمو آباد ساختمان دبستان شهید عباس کشاور بید زرد علیا دبستان شهید خداداد سالاری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۹۵ واقع در روستای بید زرد سفلی( مدرسه شهید با هنر)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۹۶ واقع در روستای تفیهان(مدرسه شهید محمود فرهنگ)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۹۷ واقع در روستای تفیهان(دبیرستان شهید مجتبی رحمان ستایش)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۵۹۸ واقع در روستای ده نو(مدرسه آیت اله طالقانی)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۵۹۹ واقع در در روستای قلعه ایزدی(کارخانه یخ سازی بلور فارس)-گود مهکی(دبستان ۱۵خرداد)-عباس آباد گزک

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۶۰۰ واقع در روستاهای اقبال آباد (دبستان شهید نورعلی دهقانی)-گرد خون(دبستان پروین دخت جمشیدی)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۶۰۱ واقع در روستای کفترک(مرکز بهداشتی درمانی امام سجاد(ع) )

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۶۰۲ واقع در روستای علی آباد کفترک(مدرسه شهید مستجابی)-آباد ی جمال آباد کفترک-خلجوی(دبستان شهید احمد کشمیری)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۶۰۳ واقع در روستا های نیل گونک (مدرسه شهید مجید شریفی واقفی)-بابونک(دبستان شهید حبیب فردی)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۶۰۴ واقع در روستای قندیلک( دبستان ۱۳ آبان ) چاه شیرین-ماه فیروزان( دبستان اندیشه)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۶۰۵ واقع در روستای بهاران(گشنگان)-آموزشگاه شهید کاظم علمداری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۶۰۶ واقع در شهر داریان به نشانی شهر داریون(آموزشگاه دخترانه طالقانی)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۶۰۷ واقع در شهر داریان به نشانی شهرداریون(مدرسه ابتدایی حقیقت جو)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۶۰۸ واقع در شهر داریان به نشانی شهر داریون(مجتمع بهزیستی شهدای داریون)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۶۰۹ واقع در شهر داریان به نشانی شهر داریون-محله دیندار لو مرکز بهداشت محله دیندارلو

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۶۱۰ واقع در روستای ایزد خواست(حسینیه شهید علی باز زارع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۶۱۱ واقع در روستای دودج(مدرسه شهید ابوطالب حسینی)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۶۱۲ واقع در روستاهای تربرسادات(مدرسه ابوالفضل حسینی)-کوشک مولا(مدرسه یاسر)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۶۱۳ واقع در روستای تربر لابیشه(آموزشگاه شهدای تربر لابیشه)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۱۰۶۱۴ واقع در روستاهای بردج(حسینیه شهید جلیل زارع)- علی آباد سه تلان (دبستان سلمان فارسی)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۱۰۶۱۵ واقع در روستای تربر جعفری(دبستان شهید شهریار شانی منش)

ـ حوزه فرعی ارژن

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۰۱ واقع در روستاهای دره مارون دبستان شهید محمد گردانی/اژدهاکش معروف به جوکار مرکز روستا/مزرعه داران مرکز روستا/پس کوهک دبستان آزادگان/علی آباد قراچه دبستان علی آباد طوس/حاجی آباد دبستان یاسر/ده شیخ دبستان شهید حسینی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۰۲ واقع در روستاهای شهید مرادی)گودگپ) دبستان شهید مرادی/خیرآباد دبستان شهید علی محمدی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۰۳ واقع در روستاهای رامک/بستنی بیتا/صدک/گلیژه/دمس/گیاهزار دبستان امام سجاد(ع)/حسین آباد دبستان شهید دستغیب

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۲۰۰۰۴ واقع در شهر خانه زنیان به نشانی دبیرستان نرجس (س)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۲۰۰۰۵ واقع در شهر خانه زنیان به نشانی خطیری آموزشگاه شهید همتی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۰۶ واقع در روستاهای نسیم آباد مرکز روستا/پرشکفت مرکز روستا/کمرآباد آرندی دبستان شهید قاسمی/ملک آباد دبستان شهید مدنی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۰۷ واقع در روستاهای قرقچین مرکز روستا/چراب دبستان وحدت/دهنوقلندری دبستان شهید غدیریان

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۰۸ واقع در روستاهای حیدرآباد مرکز روستا/مورسوسنی مرکز روستا/همت آباد دبستان خوبیاری

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۰۹ واقع در روستاهای الیاس آباد دبستان شهیدمحراب اژدری/زاخرد دبستان شهید امین آرایش/چرامکان/مسجد صاحب الزمان(عج)/سرمور دبستان دکترعلی شریعتی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۱۰ واقع در روستاهای گچ و نقاشی مرکز روستا/دره یزدان مرکز روستا/سادات آباد دبستان شهید ماهوری/اسلام آباد سرنجلی دبستان شهید نصیری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۲۰۰۱۱ واقع در روستای چهل چشمه مدرسه راهنمایی امیرکبیر

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۱۲ واقع در روستاهای بیدقطار مرکز روستا/نجف آباد مرکز روستا/تل کره مرکز روستا/بیستون مرکز روستا/مختارآباد دبستان شهید جهان آرا/مرادآباد مرکز روستا/بن رود مرکز روستا
موردراز مرکز روستا/زنگنه آموزشگاه شهید مرادی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۲۰۰۱۳ واقع در روستای دشت ارژن دبیرستان آسیه

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۱۴ واقع در روستاهای چشمه بردی دبستان ابوذر/چنارک دبستان بهادر شریفی/سعادت آباد دبستان شهید جعفری فرد

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۱۵ واقع در روستاهای ماصرم سفلی خانه بهداشت روستا/ده سرو مرکزروستا/چشمه سرخون مرکزروستا/ماصرم علیادبستان شهدای ماصرم

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۱۶ واقع در روستاهای امیرآباد دبستان شهید عباسقلی اسمی/سایت اداری کوهمره دبیرستان شهید حسینی/چنارفاریاب دبستان شهید دیالمه

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۱۷ واقع در روستاهای بندویه دبستان شهیدطالقانی/ریچی دبستان شهیدجانبازی پسرانه/کوزرگ دبستان شهیدکلاهدوز

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۱۸ واقع در روستاهای خانه حاجی مرکز روستا/بنه زرد مسجد کمیل بن زیاد/بنگرآموزشگاه حبیب بن مظاهر/کره بس دبستان شهید شفیعی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۱۹ واقع در روستاهای بهاره جدید وقدیم مرکزروستا/کراچ مرکزروستا/اسلام آباد دبستان طلوع آزادی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۲۰ واقع در روستاهای جمالی قدیم و عشایر دبستان شهید غریبی/جمالی دشت برازجان دبستان/شجاعت کوهمره/ده عباسی گودبادام/ده باباخانی ده تشکری مدرسه عشایری/سبوک جدیددبستان شهدای کوهمره

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۲۰۰۲۱ واقع در روستای رمقان دبستان شهید قیصری

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۲۲ واقع در روستاهای فتح آباد علیا دبستان امام حسن(ع)/شکفت دبستان شهید پناهیان

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۲۰۰۲۳ واقع در روستاهای فتح آباد احمدی مرکز روستا/جمالی جدید دفتر شورا/فتح آباد سفلی دبستان شهید مختارمحسنی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۲۰۰۲۴ واقع در روستای بگدانه دبستان شهید شرفی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۲۰۰۲۵ واقع در روستای مسقان دبستان علامه طباطبایی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۲۰۰۲۶ واقع در روستای دشت ارژن دبستان منتظرالقائم(ع)

ـ حوزه فرعی زرقان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۰۱ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان- خیابان شهید مطهری جنب مسجد جامع-زینبیه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۰۲ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان -میدان طالقانی -کوچه شهید کاویانی -حسینه والیعصر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۰۳ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان -خیابان شهید مطهری کوچه شهید ایلی -حسنیه امام سجاد(ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۰۴ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان -خیابان شهید رضا زاده کوچه شهید اسلام منش-حسینیه حیدر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۰۵ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان- خیابان شهید صادقی -مدرسه ناصرمعدلی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۰۶ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان – بلوار شهید بخشنده خیابان آسیا-مدرسه شهید مرادی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۰۷ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان -خیابان بهار مدرسه حاج آقا توکلی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۰۸ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان خیابان شهید دستغیب.جنب مسجد امام حسن مجتبی هنرستان برادران توکلی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۰۹ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان- بلوار شهید بخشنده خیابان پیام -مدرسه زینت باقری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۱۰ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان -بلوار پاسداران دبیرستان امام خمینی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۱۱ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان -بلوار پاسداران پارک غدیر- نماز خانه پارک

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۱۲ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان -محله دودج -حسینیه

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۱۳ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان- محله دودج..دبستان شهید محمدی ها

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۱۴ واقع در شهر زرقان به نشانی زرقان -محله شهریار- دبستان شهید درخشان

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۱۵ واقع در شهر زرقان به نشانی شهرزرقان- محله شهریار -بلوار آیت الله جهانگیر خان قشقایی -کتابخانه عمومی محله شهریار

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۱۶ واقع در شهر لپوئی به نشانی شهر لپویی-شهرک مهرامام رضا (ع) -مسجد شهرک مهر امام رضا(ع)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۱۷ واقع در شهر لپوئی به نشانی لپویی خیابان گلستان -دبستان شهید فهمیده

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۱۸ واقع در شهر لپوئی به نشانی شهر لپویی جنب مسجد جامع بیت العباس

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۱۹ واقع در شهر لپوئی به نشانی شهر لپویی جنب مسجد صاحب الزمان -حسینیه قائم ال محمد (عج)

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۲۰ واقع در روستای چاه سرخ به نشانی روستای چاه سرخ -دبستان علی بن ابیطالب

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۲۱ واقع در کارخانه جات ارد سپیدان-خوراک دام۲۱-قیدر قلو علیا و سفلی _امام زاده قاسم

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۲۲ واقع در روستاهای بندامیر -کلاه سیاه-عبدالکریمی به نشانی آباد ی عبدالکریمی- مدرسه عمار و یاسر روستای کلاه سیاه- زینبیه و مدرسه اسدآباد ی روستای بندامیر

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۲۳ واقع در روستای شول به نشانی روستای شول-مدرسه شهید زارعی

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۲۴ واقع در روستای شول به نشانی روستای شول -دبستان ۲۲ بهمن

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۲۵ واقع در روستای محمود آباد به نشانی روستای دهمیدان – مدرسه شهید ابراهیمی روستای محمود آباد ۱ و۲

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۲۶ واقع در روستای کوهک به نشانی روستای درمنه زار ۲- درمنه زار ۱- مدرسه کوهک ۲- کوهک یک مدرسه ۱۳ آبان

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۲۷ واقع در روستای حسین آباد به نشانی روستای حسین آباد مدرسه شهید محراب زارع-سبزآباد مدرسه علامه امینی-اتابک مدرسه شهید اتابکی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۲۸ واقع در روستاهای قلعه گچی-روستا فتوح آباد خانه بهداشت-اقجلو-روستای کورکی مدرسه شهید شکری

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۲۹ واقع در روستای رحمت آباد به نشانی روستای رحمت آباد -مدرسه شهید پسندیده

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۳۰ واقع در روستای فشنگان دبستان دکتر حسابی -دبیرستان عفاف روستای رحمت آباد

§ شعبه ثابت شماره ۲۶۳۵۳۰۰۳۱ واقع در روستای مهریان به نشانی روستای مهریان مدرسه شهید استخری

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۳۲ واقع در روستاهای اسماعیل آباد -فیروزی مسجد-فیض آباد خانه بهداشت -مهمان آباد مدرسه شهید خیابانی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۳۳ واقع در روستاهای مقرب۲مدرسه حبیب بن مظاهر- مقرب۱مدرسه فتح- دولت آباد مدرسه شهید کاویانی

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۳۴ واقع در روستاهای خیرآباد مدرسه شهید نام آوری-صدر آباد مسجد والیعصر (عج)-لاهیجی مدرسه ۱۲ فروردین

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۳۵ واقع در روستاهای ملک آباد مدرسه امیرکبیر- اکراد مدرسه غزالی-دژآباد حسینیه ابوالفضل(ع)

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۳۶ واقع در شهر زرقان به نشانی پالایشگاه شیراز-شهرک صنعتی-شیمیایی فارس- شیمیایی سینا- لعابیران- کاشی حافظ

§ شعبه سیار شماره ۲۶۳۵۳۰۰۳۷ واقع در شهر زرقان به نشانی پادگان قدس، پادگان احمدابن موسی(ع)، مجتمع آموزشی شهید مطهری ،کارخانه شیرپگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.