خبرپارسی- عبدالصمد ابراهیمی – فقر نداشتن «چیزی» است که آن «چیز» پول نیست.لبخند دلنشین کودک گوشه تصویر هر فقری را بی معنا می کند. لبخندی که یک گره غریب در این کادر انداخته است. انگار زمان را دور زده و با زمانه تبانی کرده است.هر چه هست اما با خودش صفر صفر است.خوش به حالش.

5(3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.