ساز کوک شورا

خبر پارسی – همدلی و انتخاب اصلح بعد از همه اختلاف سلیقه های معمول و لازم.

شورای شهر شیراز آزمون دشواری را در مقابل خود داشت.هر کس تلاش داشت ساز انتخاب شهردار را به سلیقه خودش کوک کند.خبرها پر بود از بازی اسم و فامیل.از اسم هایی که پشتوانه هایشان خاستگاه سیاسی بود اما شورا راهش را درست رفت. یک انتخاب صحیح که محصول همدلی و همراهی شورا نشین ها با رای مردم بود.همدلی نشستگان بر کرسی شورا با هم. کسی تک ننواخت تا “معافیان” نامی باشد که ابتدای جمله ای خبری نشست که سه کلمه بعدی اش ” شهردار شیراز شد” بود.

معافیان وجهه مطلوب و مناسبی نزد همه طیف ها و گروه ها دارد.او روی مواضعش ایستاد و برای ورود به ورودی شهرداری قامت خم نکرد.سردر بلدیه را برای او بالاتر بردند.بالا و بالا و بالاتر.سیزده رای قاطع خبر از روزهای خوب شیراز می دهد. این شورا می تواند شیراز را به جایگاهی قابل برساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.